Köklendirme metotları kütüphanesi

Bir güvenli köklendirme usulü

Güvenli köklendirme

Köklendirme toprağı

Torf + perlit köklendirme toprağı ve alternatifleri

Ficus üretim

İncir ağacının çelikle çoğaltılması

Çelik yöntemleriyle bitki üretimi

Bitkileri çoğaltıp üretmede çelik yöntemleri

Çelikle üretimde dal sağlığı faktörü

Bitkileri sağlıklı, verimli çoğaltma

Yarı olgun dal çeliği

Çelik köklendirme kasası

Olgun dal çeliği

Olgun dal çeliği

Narenciye çelik

Narenciyeleri çelik yöntemiyle üretimde suda köklendirme yolu

Üretimi kolay bitkiler

Evde üretimi kolay bitkiler hakkında

Yapay ışıklandırma

ışığı, güneşi yetersiz ortamlarda bitkiler için yapay ışıklandırma gerekir.