Çiçek dökülmesi, polenleşememe, meyve oluşmaması

Meyve ya da tohum vermesi beklenen bitkilerde çiçek dökülmesi, tomurcukken bozulmalar, meyve yapmaması, meyvelerin büyümeden dökülmeleri problemleri.

Bitkilerde çiçek dökülmesi problemleri

Aşağıdaki meseleler çiçek dökülmesi – meyve oluşamaması ile ilgili açıklamalardır. Başlamadan önce iki alakasız meseleyi belirtmek istedim.
1- Yurdumuz şartlarında yetişen meyve ağaçlarının meyve verimleri için kış üşümesi ihtiyacı büyük önem taşır. Buna soğuklama ihtiyacı denir ve ⇒ şu sayfada detaylı açıklamalar var.
2- Yıldan yıla nöbetleşe değişim gösteren verim farklılıkları ise ⇒ periyodisite sayfasında açıklanmıştır.

A) Polenleşememe, meyve (ve tohum) oluşmaması

Çiçeklerin meyve yapmadan dökülmelerinin en yaygın sebebi polenleşememedir. Polenleşememede başlıca etkenler şunlardır:

Kapalı ortamlarda rüzgar / böcek olmaması

Çevrede arı benzeri polenci / nektarcı böceklerin olmaması.. Ve esintisiz kapalı ortamlar.. Bu iki sebep polenleşememede en yaygın sebeplerdendir. Meyvelik büyük narda ve cüce narda polenleşme kızgın güneş etkisine bağlıdır. Bunlarda polenleşme rüzgâr ve böcek yardımı gerektirmiyor. Kızgın güneşe ve sıcak havaya bağlı. Diğerlerinin çoğunda rüzgâr gerekir. Birkaç bitkide ise polenleşme ancak böceklerin yardımıyla mümkündür.

Sorun bu ise ağaçlara değil ama çiçeklerine kolayca ulaşabildiğiniz bitkilerinize kendiniz yardımcı olabilirsiniz. Aşağıdaki resmi inceleyin: Fırçanın değdiği yer dişi organ uzantısıdır. Onu çevreleyen erkek organların üzerleri sarı polen tozlarıyla kaplı. Fırça ile o polenleri al ve ortadaki dişi organ uzantısının ucuna bulaştır. Bu kadar basit.

Patlıcan çiçeği yakından görünüm

Patlıcan çiçeğinde polenleşmeyi sağlama

Polensizlik

Ciddi bir mesele. Bitkilerin özelliklerini tek tek iyi bilmek gerekiyor. Bu sorun bitki türlerine göre üç ayrı sebebe dayalıdır:

1- Bazı türlerin dişisi ve erkeği ayrıdır. Meyve, yemiş, tane, tohum dişilerde olur. Örneğin incir, Antep fıstığı, hurma (palmiye), defne ve kenevir bu özelliktedir. Eğer yakınında aynı türün erkeği yoksa o dişi bitkinin çiçeklerine polen ulaşmaz. Dolayısıyla bitkide meyve ve tohum oluşmaz.

2- Bitkinin kendi poleninin işe yaramaması (özüne kısır bitkiler). Bu sorun elmalarda, ejder meyvesi kaktüslerinden bazılarında, mavi amarilliste ve Lithops çeşitlerinde de görülür. Bitkinin açtığı çiçeklerde hem dişi organ hem erkek organ vardır. Polen tozlarının dişi organlara ulaşmasında sıkıntı yok. Ama kendi poleni işe yaramıyor. Çok yakında aynı türden başka bir bitki daha olmalıdır. Birbirlerinin polenleri sayesinde her iki bitkide de meyve/tohum oluşumu başlar.

3- Aynı bitki üzerinde erkek ve dişi çiçeklerin ayrı ayrı açması. Çiçek dökülmesi en çok bunlarda olur. Örneğin kabak, hıyar, kavun, karpuz ve kudret narı bitkilerinde dikkat ederseniz dişi çiçekler minicik meyvesi hazır gelişir ve sonra çiçek açar. Böylece o çiçeklerin dişi olduğunu, diğerlerinin erkek olduğunu kolayca anlarsınız. İlk çiçekler daima erkek olur. Açıp açıp dökülürler. Daha sonrakiler dişi-erkek karışık çıkarlar. Erkek çiçeklerdeki polenleri dişi çiçeklere çoğunlukla arı ve benzeri böcekler ulaştırır. Eğer erkek çiçeklerin polenleri dişi çiçeklerin içindeki dişi organlara oluşmazsa o dişi çiçeklerin mini meyveleri hiç gelişmez ve birkaç gün içinde dökülürler.

Şiddetli sıcak, yetersiz ısı

Bazı bitkilerin çiçekleri (açtığı zaman çok şiddetli sıcak olmuşsa veya fazla serin olmuşsa) ısı derecelerine hassastır. Bu durumda o günlerde açan çiçekler boşa gidecek demektir. Domates ve patlıcan türlerinde şiddetli sıcak görülen bir problem. Esas sebep gece serinliğinin hiç olmamasıdır.

Mantar hastalıkları

Çiçeklerin içindeki hassas organları etkileyen mantarlar.. Sebep esintisiz, rüzgârsız ortam eşliğinde yoğun nemli hava. Ayrıca her bitki her iklime uygun olacak diye bir şey yok. Mesela bir dağ bitkisini ovalarda veya vadilerin kuytu köşelerinde yetiştirirseniz sürekli hava hareketleri isteyen bitki oralarda baharın yoğun nemliliğine karşı savunmasız kalır. Mantar hastalıklarına karşı hiçbir direnci olmadığından çok hassas yapıya sahip çiçek içi ince organları işlevsiz hale gelir. Seracılıkta ısı derecesine ve nem ayarlamasına dikkat etmezlerse sera içindeki her bitkide aynı sorun olma ihtimali yüksektir.

B) Çiçek tomurcuklarının / meyvelerinin dökülmesi

Açmış çiçek dökülmesi değil, tomurcuk dökülmesi ve ayrıca mini meyvelerin dökülmesi ya da kararıp düşmeleri promlemi.. Aşağıda 10 madde halinde sebeplere değindim.

1: Kalsiyum eksikliği

Ve mantar hastalıkları birbirlerine benzeyen problemler. Çiçeklerin dala bağlı ince zarif saplarında kararıp kopmalar oluyorsa ya kalsiyum eksikliğindendir ya da mantarlara bağlıdır (mantar hakkında aşağıdaki 10. maddeyi okuyun). Bazen mini meyveler kapkara olur. Eğer şartlar mantarların zarar vermesine elverişli değilse kalsiyum eksikliği vardır.

Henüz yeni açmakta olan ya da tomurcukken çiçek saplarında ve yeşil mini çanak yapraklarında kararmalar çürümeler var mı, buna dikkat edeceksiniz. Esinti iyiyse, hava nemi yoğun değilse (bu iki şart bir arada ise) mantar sorunu yoktur. Sebep kalsiyum eksikliğidir. Kalsiyum eksikliği en çok domates, biber vb türleri etkiliyor. Meyve oluşumu başlasa bile meyveler hamken kararıp çürümeye başlar.

Dikkat: Kalsiyum eksikliğinin sebebi aslında toprakta kalsiyum eksikliğinden değildir. Toprakta fazlaca potasyum bulunması bazı bitkilerin köklerinin topraktan yeterince kalsiyum alamamasına yol açar. Çözümü en alt yapraklara (yaprakları ıslattıktan sonra) toz tarım kireci serpmektir. Toprağa da biraz karıştırmak iyi olur. Yapraklardan kalsiyum takviyesini on günde bir tekrarlamakta yarar var.

2: Esintisizlik / nefes alamama

İç mekanlarda yetişen süs bitkilerinde sık olan problem. Bitkiler bizim gibi kolay nefes alamaz. Nefes almaları için kesinlikle esintiye ihtiyaçları var. Yaprakları ara sıra biraz olsun hareket ettirecek kadar esinti gün içinde yeterli sıklıkta olmak zorunda.

3: Besleyememe

Bitkinin tomurcukları beslemeye gücünün yetmemesi. Sonuçta bitki tomurcuklarını terk etmek zorunda kalır. Şu 4 sebepten biri ya da hepsi birden etken olmuştur: 1- Toprak fazlaca fakir kalmış. 2- Toprak besleyici aslında ama kimyasal dengesi bolmuş olduğundan dolayı bitkinin kökleri gerekli elementleri alamamakta. 3- Bitki esintisizlik ya da ışık yetersizliği yüzünden fotosentez yapamıyor. Veya ani ısı değişiminde toprağın ıslaklığı köklerin hassas uçlarını çürütmüştür.

4: Yer değişiklikleri

Yılbaşı kaktüsü, madagaskar yasemini, gardenya, bazı orkide türleri.. Bitkinin yerini değiştirirseniz tomurcuklar dökülür. Gerçi hepsi aynı hassaslıkta değil. Bazılarının yerini değil yönünü bile değiştirseniz şaşırıp sersemlerler. Aynı odadaki yer değişiklikleri bile bazı müşkülpesent hassas bitkilere zararlı olur. Esintili yere alışık bitkiyi kuytu köşeye koyarsanız bozulur. En büyük yer değişikliği zararı farklı şartlara sahip yerler arasında yer değişimidir. Püfür püfür havalandırmalı bir seradan esintisiz, havasız, sıcak veya tam tersi fazla serin bir odaya gelen bitkiler genellikle adapte olamaz ve kısa zamanda ölürler. Bundaki etkenlerden biri de toprağa katılan besleyiciler yüzünden ısı değişimleri karşısında toprağın kimyasal dengesinin hızla değişmesidir.

5: Dalları zorla bükme, şekillendirme

Madagaskar yasemini, mum çiçeği, ruj çiçeği gibi ince esnek dallı bitkilerin dallarını yuvarlak çember tele sarmak şöyle dursun pozisyonlarını bile değiştirmek tomurcuk dökülmesine sebep olur.

6: Bitki bitleri ve kulağa kaçan böceği

Tomurcuklara zarar veriyorlarsa bunlar da tomurcuk dökülmesine sebep olur. Daha kötüsü, bitkilerde tümör oluşturan meşe sineği vb küçük böcekler (Cecidomyiidae türleri). Japon gülüne (ve hangi bitkiyi uygun görürlerse) dadanabiliyorlar. Tomurcuklara yumurta bırakırlar. Yumurta larva olunca tomurcuk kötü etkilenir ve dökülür. Kulağa kaçan böceği ise güllerde ve yıldız çiçeklerinde henüz açmamış tomurcukların içine girerek çiçekleri mahvederler.

7: Bitki biti ilaçları

Yapraklara, ince filizlere zararı olmuyor ama çiçek tomurcuklarına ve çiçeklere zarar veriyorlar.

8: Köklerin zarar görmesi

Söz konusu kök zararları 1- sadece en hassas uçların zarar görmesi, 2- sadece ince köklerin çürümesi ve 3- tüm kök sisteminin çürümesi şekillerinde ayrı ayrı olabilir (⇒ ayrıntılı bilgi). En önce çiçek tomurcukları etkilenir. Bazı bitkilerde çiçek tomurcuklarının gelişimlerini hiç tamamlamadan acilen açılması şeklinde görebilirsiniz. Ama genelde hiç açmadan dökülürler ya da dal üstünde kururlar.

9: Çok soğuk / çok sıcak günlerde hava cereyanı

Ev bitkilerinde, zararlı sayılacak ısı derecelerinde üstelik kuru hava cereyanında tomurcuklar zarar görüp dökülebilir. Ne kadar soğuk, İstanbulda 9C dereceden daha soğuk, havasa fazla kuru yerlerde belki 15C dereceden daha soğuk hava cereyanı sadece tomurcuklara değil bütün yapraklara zarar verebilir. Pencereden rüzgarın direkt vurması değil. Ev içinde oluşan hava cereyanı zararlıdır. Sıcağa gelince, 33C dereceden daha sıcak ve hem kuru hava olan yerlerde / zamanlarda yine ev içi hava cereyanına karşı bitkileri korumalısınız. Zararlı olmayan ısı derecelerinde ev içi hava cereyanı bitkilere çok faydalıdır. 14C – 32C dereceler arası diyebilirim. Yalnız havası kuru memleketlerde daha fazla dikkatli olmak gerek.

10: Islaklık ve yoğun hava nemi

Yukarıdaki 1. maddeyle ilintili. Mantar sorunu. Bitkilerinize olur olmaz zamanlarda su fısfıslamayın. Ev içi havası zaten nemli iken, pencereler kapalı, veya açık olsa bile ortam esintisiz iken bitkilerinize su fısfıslarsanız, bitkiler uzun süre ıslak kalırsa kesinlikle çeşitli mantar sorunları oluşacaktır. Serin havada başka mantarlar, sıcakta başka mantarlar. Bazıları ince küf gibi yüzeyde bitki dokusunun dışında başlar, bazıları bitki dokularında başlar. Her ikisi de bulundukları yerde hızlı bir şekilde doku ölümlerine sebep olur. Ortamda hava yoğun nemli ise, bitkilerinize su fısfıslamasanız bile esinti mutlaka sık sık tekrarlanmalıdır. Yoksa yine mantar sorunları kaçınılmazdır. Pek rüzgar almayan bahçelerde yaz boyunca sulamayı sabahları yapın. Zira gece ıslaklığı yüzünden külleme, mildiyö, pas vb mantar hastalıkları olur.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Botani

Etiketler:

'Çiçek dökülmesi, polenleşememe, meyve oluşmaması' hakkında sorular, açıklamalar

 1. Hüseyin Akdeniz dedi ki:

  Kayısı ağacım çiçek açtı çiçekler kurudu. Geçen senede aynı oldu. Ağaç 15 yaşında.
  ***
  Yakın çevresinde başka kayısı ağaçları yoksa sebep bu olabilir. Çünkü bazı bitkilerin kendi polenleri işe yaramıyor. Aynı türden başka ağaçların polenlerinin ulaşması lazım. Problem sadece son iki yılda oldu ise, muhtemelen yakınlarda en az bir kayısı ağacı vardı. O ağacı ya kestiler ya da kurudu. Belki de araya yeni bir bina yapıldıysa bunun da etkisi olabilir. Veya ağaçlar arası gidip gelen arı ve benzeri böceklerin orada artık olmaması.
  Çözüm: Ağacın ana dallarını acilen kesin. Yeni dallar uzayacaktır. çok hızlı büyürler. Haziran sonunda yeni dallardan bir ikisine başka bir kayısı ağacından alacağınız parçalarla göz aşıları yapın. Böylece aynı ağaç üzerinde farklı kayısı ağacı dalları olacak. Birbirlerinin polenleri sayesinde her dal meyve verecektir.

 2. Kasım, Mersin dedi ki:

  Kayısılarım çiçek açtı ama meyveye dönmedi. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı.
  ***
  Kayısılarım dediğinize göre birkaç ağaç var. Ve hiç birinde meyve oluşmamış. Sebep büyük bir ihtimalle bu kış boyunca 10C dereceden daha soğuk saatlerin toplam süresinin yeterli olmayışıdır. Ayrıntılı bilgi: Meyve ağaçlarının soğuklama ihtiyacı ve vernalizasyon

 3. Hale, Antalya dedi ki:

  Merhabalar,bir saksıda çimlendirip büyüttüğüm Papaya çekirdeği şu an yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve çiçekleri açıyor ama daha sonra tekrardan dökülüyor. Büyük bir saksıda ve balkonumda. Meyve vermesi için ne yapabilirim bilemedim..
  ***
  Şu an için o tür hakkında pek bilgim yok. Çiçeklerde polenleşmeyi bir suluboya fırçası ile sağlamayı deneyin. Belki işe yarar.

 4. İrfan, İzmir dedi ki:

  Bir adet Trabzon hurması fidanı diktim. Çiçek vardı üzerinde ancak ciçekleri düküldü. Sadece bir adet fidan diktiğimden kaynaklanmış olabilir mi?
  ***
  Hayır. Yeni yerine alışmaya çalışacak. Hatta önümüzdeki iki yıl üst üste hiç çiçek açmayacaktır.

 5. Musa, Bursa dedi ki:

  İki yıl önce iki tane vişne fidanı diktim. İlk yıl ve bu sene çiçek açtı. Şimdi çiçeklerini döktüler. Bir ağaçta tek bir vişne var. Diğer ağaçta hiç yok. Nedeni nedir?
  ***
  Fidanlar yeni yerlerine en az 3 yıl boyunca iyice yerleşmiş olmadan önce bir şey beklemeyin. Her şey gayet iyi. Olması gerektiği gibi. Bunlar problem değil.

 6. Nazlı, Konya dedi ki:

  Üzüm bağı çiçek açtıktan sonra bütün taneleri döküyor. Sebebi nedir?
  ***
  Çiçek açtıktan hemen sonra ise polenleşme olmamıştır. Veya mantar hastalığı vardır. Çiçek açmadan çok önce, tomurcuk salkımlar yeni çıkıyorken ilaçlamanız lazımdı. Bir de çiçeklenme bitince, mini tanelerde kaydadeğer bir gelişim olunca acilen tekrar ilaçlamak gerekir. Bundan 20 gün sonra tekrar ilaçlamak duruma göre gerekebilir. Karasal iklim bölgelerinde hava sıcaklığına göre hava nemliliğinin çok fazla düşük kaldığı memleketlerde üçüncüsü gerekmez.

 7. Murat, İstanbul dedi ki:

  Geçen yıl şeftali aldım. Balkonda büyüttüm. İlk sene tahminlerin üstünde şeftali verdi. Kış soğuk diye içeri aldım. Bu sene maalesef çiçek döktü. Sebebi nedir?
  ***
  Sebep kış soğuğuna ciddi ihtiyacı olan bir ağaca tropikal bitki muamelesi yapmış olmanız. Şu sayfada açıklamaları var: Meyve ağaçlarının soğuklama ihtiyacı ve vernalizasyon

 8. Menderes, Van dedi ki:

  Ayva ağacı çiçek açtıktan sonra çiçekte büzüşme oldu. Birkaç tane meyve var. Geri kalanlar düştü. Fidan 3 yıllık. Geçen sene tutmuştu.
  ***
  İlk yıllar böyle inişli çıkışlı olur. Hiçbir sorun yok. Diktiğiniz yerde en az 4 yıl geride kalınca artık normal randımanlı olmaya başlar.

 9. Mustafa, İzmir dedi ki:

  Saksıya kabak diktim. Çok sağlıklı ve çiçek açıyor ancak çiçeği döküyor. Sebebi ne olabilir?
  ***
  İlk iki üç hafta boyunca sadece erkek çiçekler açar. Bunlardan meyve oluşmaz. Daha sonra erkek ve dişi çiçekler karışık olur. Dişi çiçekler henüz minicik tomurcukken bile mini meyvesiyle hazır gelişir. Bundan anlarsınız.

 10. Birsen, Çanakkale dedi ki:

  On senelik kivi var. Budamayı zamanında yapıyorum. İki senedir çiçek açıyor ve döküyor. Meyve vermiyor.
  ***
  Bu bitkinin dişisi erkeği ayrı olur. İkisini yan yana yetiştirmek zorundasınız. Bu sayede diş olanı meyve verir. Erkek olan meyve vermez. Dişisi ise erkek bitkinin çiçeklerinin polenleri kendi çiçeklerine gelmezse o da meyve vermez.

 11. Kasım, Antalya dedi ki:

  Benim ayva bahçem var. Ağaçlar tomurcuktan çiçeğe dönüşmedi. Meyve gözü çok gözüküyordu ama çiçek açmadı. Kısım kısım bazı yerlerde meyve var. Ağaçlar yediveren gibi bir buçuk ay boyunca tek tük çiçek açtı. Çağla büyüklüğünde ayvalarda dökülme oluyor. Sebebi ne olabilir?
  ***
  Antalya’nın yüksek rakım bir ilçesinde değilseniz orada ayva bahçesi düşünmeniz hata. Çünkü kış soğuklaması ihtiyacı var ve bu durumda işiniz şansa kalmıştır. Yani yeterince soğuk olmayan kış mevsiminin ardından bu tip sorunlar daima olacaktır.
  İlgili sayfa: Meyve ağaçlarının soğuklama ihtiyacı ve vernalizasyon
  Ayrıca şu sayfayı da okumanızı tavsiye ederim: Periyodisite (yıldan yıla farklı meyve verimi)

 12. Birsen, Çanakkale dedi ki:

  İki kivi yanyana. Aralarında bir karış var. Gene de 2 yıldır çiçeklerini döküyor.
  ***
  Rastgele iki fidan yan yanla dikmek işe yaramaz. Fidanlardan birinin dişi birinin erkek olması kesinlikle şart. Ayrıca tepedeki dalları birbirlerine sarılı gelişmeleri lazım ki erkek çiçeklerin polenleri dişi çiçeklere kolayca ulaşsın.

 13. Taner, Mersin dedi ki:

  15 yaşında nar bahçem var. Bahçeyi 5*5 dikmiştim. Bahçem ortalama 6 yaşına geldiğin de dördünün ortasına bir nar fidanı daha diktim. Her şey normal gidiyordu. 12 yaşından itibaren (son 3 yıl) narlarım tonaj olarak az vermeye başladı. 15. yılda (bu yıl) ağaçlarda tek tük meyve var. Sebebi nedir? Ne yapmam gerekir? Şu anda ağaçlar iç içe girmiş durumda. Bahçenin içinde dolaşmak dahi zor.
  ***
  Siz bahçeyi kaderine terk etmişsiniz. Meyve bahçesi titiz çalışmalar ister. Sonbahar çapalaması ve bitkisel çürüntülerle veya en azından kuru sonbahar yapraklarıyla malçlama, doğru budamalar, özellikle gençleştirme budamaları, daha iyi ürün almak için meyveler henüz çok küçükken biraz meyve azaltması yapmak vesaire bütün bunları yapmakla en üstün kalitede verim almanız mümkündür. Gübrelemeleri hiç aşırıya kaçmadan doğru yapmak lazım. Ağaçlar için gereğinden biraz az gübreleme ayarı kaçırılmış gübrelemeden çok daha iyidir. Ağaçların tam dipleri gübrelenmez. O kadar sıkışık iç içe geçmiş dallar söz konusu ise siz gerçekten hiçbir şey yapmıyorsunuz demektir. Bir de sulama var. Ayrıca ağaçlar arasında en az 3 metre mesafe şart. Ağaçların fazla boya gitmemesi için ayrıca uğraşmak gerekiyor. Bütün bunları dosdoğru yapsanız bahçenizdeki kocaman meyveleri her gören aynısını yapmak ister.

 14. Mustafa, Niğde dedi ki:

  Merhaba, 1600 rakımlı bir alana ığdır kayısı bahçesi yaptık yaklaşık 90 fidan. 4 yaşına girdiler güzel de büyüdüler fakat oldukça güzel çiçek açmasına rağmen 1 kg bile hasat vermiyor ağaç başına. Her yıl 5-6 ağaç kuruyor. İlgili değerlendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim.
  ***
  Rakım Iğdır’a göre iki kat daha yüksek. İklim uygunsuzluğu söz konusu olabilir. Sanıyorum Niğde’de o kadar yükseltide kışın çok ağır soğuk ve aşırı hava kuruluğu oluyordur. Iğdır’da don olayları en fazla orta şiddettedir. Çevresindeki illerde olduğu gibi ağır don olayları görülmez. Az meyvenin sebebi ilkbahar başında çiçeklenme zamanında görülen dondurucu soğuk olabilir. Fidanların kuruması ya yanlış gübredendir ya da fazla soğuktandır. Ayrıca 4 yıllık fidanlarda meyve veriminin az olması normaldir. En az 6 yıllık olunca verim hakkında kesin bir şey söylenebilir. Çünkü ağaç fidanları bir yere dikilince oraya köklerini iyice yerleştirmesi ve güçlenmeye çalışmada fazla güç harcaması anca 4 yılın sonunda yerine oturmuş olur. Köklenme ve dallanma için hızlı gelişim az meyveye sebep oluyor.

 15. Enes Özdemir dedi ki:

  Ben 1.5 ay once kabak ektim hobi olarak hosuma gitti ilk defa yapıyorum 3 Kabak ektim maşallah geliştirler büyüdüler ama sürekli çiçek oluşuyor ben 1-2 gün sonra çiçek dökülüyor kabak hiç oluşmuyor neden acaba veya ne yapmalıyım?
  ***
  İlk çiçekler sadece erkek çiçektir. Daha sonra karışık olur. Dişi çiçekler mini meyvesi hazır olarak açar. Bundan anlarsınız. Erkek çiçekler meyvesiz açar ve dökülürler.

 16. Mustafa Yalçın dedi ki:

  Ağaç kavunum 5-6 yaşını geçti çiçek açıyor ama meyveye dönmüyor sebebi nedir?
  ***
  Hangi ildesiniz yazmamışsınız. Bu yüzden ikliminiz hakkında bir fikrim olamıyor. Bunca yıllardır saksıda mı, saksıda ise kapalı mekanda mı yoksa dışarıda mı, yoksa bahçeye mi dikili onu da yazmamışsınız. Eğer ilkbaharda çiçekleri fazla soğuğa maruz kalıyorsa bu yüzden meyve vermemesi normal. Saksıda yetiştiriyorsanız ve toprak uygun değilse bu da meyve vermemesinin sebeplerindendir. Saksıda yetiştirmek için ilgili sayfayı rehber edinin: Saksıda narenciye problemsiz yetiştirme

 17. Burhan, Tekirdağ dedi ki:

  Kayısı, zerdali ve erik ağaçları çiçek aşamasında iken döküyor. Meyve tutmuyor, tutsa bile küçük tomurcuk halinde iken döküyor meyveleri. 3 yıldır meyve alamıyorum. Köylüler don vurdu diyorlar. Acaba asıl sebebi nedir? Nasıl mücadele edilir?
  ***
  Köylüler büyük bir ihtimalle haklıdır. Aynı bir evin arka ve ön cephelerinde bile mesela bir yönü soğuk hava akımlarına tamamıyla açıksa o taraftaki ağaçlar ilkbahar başındaki dondurucu soğuktan etkilenir. Diğer cephedekiler etkilenmez. Tekirdağ’ın neresindesiniz bilmiyorum. Herhalde denizden uzak iç ve yüksek bir yerdesinizdir. Bu sebeple köylüler büyük bir ihtimalle haklıdır dedim. İlkbahar başında dondurucu soğuk hava fena etki ediyordur. Öyle yerlerde kış sonunda havalar biraz iyi gidiyorken aceleyle çiçek açmaya girişen meyve ağaçlarını tercih etmemek lazım. Aynı bir türün bile çeşitleri var. Bazı çeşitler acele etmez.

 18. Osman, Çorum dedi ki:

  On yıllık armut ağacı çiçek açıyor ama meyveye dönüşmüyor. Daha önce bir defa seyrek seven ürün vermişti. Etrafında iğde ağaçlarının gölgesi var. Bundan etkilenir mi?
  ***
  Pek sanmıyorum ama olabilir de.. Bazı ağaçların kendi poleninin işe yaramaması gibi bir özelliği var. Aynı türden başka bir ağaç onun yakınında olursa birbirlerinin polenlerinin sayesinde her iki ağaç da meyve verir. Armutların böyle özelliği olup olmadığını şu an için bilmiyorum. Ama bu da bir ihtimal.

 19. Erik B. -Mersin dedi ki:

  Erik serası çiçeklerin açıp döküyor, cansızlaşıyor. Nedeni neden olabilir?
  ***
  Şubat başına kadar iyice soğukta kalmaları gerekirdi. Şu sayfayı okuyun: Vernalizasyon, meyve ağaçlarının soğuklama ihtiyacı

 20. Cemal, Muğla dedi ki:

  P meyveye dönüşmeden çiçeklerini döküyor. Sebebi nedir?
  ***
  Yeni diktiyseniz ondan olabilir. Bünyesi yeni yerinde iyice güçlenene kadar iki yıl boyunca çiçeklerin boşa gitmesi normaldir diyebiliriz. Belki de polenleyici böceklerin olmaması yüzündendir. Ben Didim’deyim yani size çok yakın bir yer. Bahçedeki sümbüllerim her yıl ilkbahar başında çiçek açtığında üzerine o kadar çok arı gelirdi ki koklamak için yanına yaklaşamazdım. Ama bu yıl sümbüllerimde nedense tek bir tane bile arı görmedim. Çok garip bir şey. Geçen yazki yangınlardan mıdır nedendir bilmiyorum. Belki sizin orada da aynı sorun varsa..

 21. Zühal, Samsun dedi ki:

  4-5 yıllık hünnap ağacım çiçek açıyor ama üç dört tane meyve veriyor. Acaba neden?
  ***
  Tahminimce bu yıldan itibaren daha fazla meyve verecektir. Komşumda aynısından var. Boyu 2 metreyi aşıp bol bol dallanınca meyve verimi kat kat yükseldi. Yani yerine iyice yerleşmesi, köklerinin iyice güçlenmesi ve gerektiği gibi büyümesi birkaç yıl istiyor. Ancak bu şartlar yerine geldikten sonra gerektiği gibi meyve verir.

 22. Mehmet, Kmaraş dedi ki:

  Urmu dut çiçek açıyor ama meyve vermiyor. 4-5 yıllık kiraz ağacı çiçeklere göre %2 gibi meyve var. Bunların meyve vermemesi nedendir?
  ***
  Dutların erkeği dişisi ayrıdır ve erkekler sadece çiçek yapar o kadar. Kirazınız belki bir iki yıl daha güçlenmesi lazım.

 23. Emre, Bursa dedi ki:

  40 kadar karışık fidanım var. 3-4 yanşındalar. 5-6 tanesi neşeli iyi. Bazı meyve fidanları neredeyse hiç büyümüyor. Fidan oldukları için 2-3 tanesi hariç hiç budamadım. Sebebi bu olabilir mi veya ne yapabilirim?
  ***
  Fidanlar 2 metreyi aşıp iyice güçlenmeden asla hiçbir budama yapmamalısınız.

 24. Mustafa Karamanoğlu dedi ki:

  5 yaşında dut ağacım çok çiçek açıyor ama bir tek meyva vermiyor.
  ***
  Dut ağaçları ya dişi ya erkek olur. Erkek dutlar meyve vermez. Mini çiçek salkımları veriler o kadar. Ağacınızı aşılamanız lazım.


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.

Lütfen sorunuzu konu ile ilgili sayfaya yazmaya gayret edin.

Sorunuzu/Yorumunuzu yazın:

Sorunuz cevabımla birlikte 1 veya birkaç saat içinde burada görünür olacaktır. Lütfen ara sıra kontrol edin.