Hortikültür (Horticulture)

Bu terim bitkilerle ilgilidir. Yetiştiricilikten satışlara, mekân / çevre süslemelerinden mimariye, meyvecilikten sebzeciliği kadar horticulture her alanı kapsayan çok yönlü bir bilim dalı ve aynı zamanda çok alanlı bir endüstri koludur.

Hortikültür (Horticulture) ve kalkınmada tarımın yeri

Horticulture terimi esasen süs bitkileri yetiştiriciliğine özgü bir terim olarak başlamışsa da zamanla bitkilerle ilgili her alanı kapsayan başlı başına çok yönlü bir ana bilim dalı olmuştur. Bitkilere dayalı çeşitli endüstrileri içine alır. Hollandalılar ve İsrailliler gibi akılcı düşünülse bir ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sağlayabilir. Fakat Türkiye’de hortikültür bir hayli geri kalmış durumda. Hatta yok diyebiliriz.

Hortikültür alanları

Arboriculture (fidancılık): Tüm ağaç ve çalı türlerini içine alan bilim dalı. Aynı zamanda bu tür bitkilerin yetiştiriciliği, ticareti vesaire.

Floriculture: Çiçeği için tercih edilen süs bitkileri yetiştiriciliği, kesme çiçekçilik, yaprak güzelliği ve dekoratifliği için tercih edilen salon ve ofis bitkileri yetiştiriciliği..

Landscape architecture: Çevre / peyzaj mimarlığı..

Olericulture: Sebzecilikle ilgili bilim dalı. Sebzelerin tohumculuğundan fideciliğine, ürün hasadından satışlarına, ürünlerin besleyiciliğine kadar her şeyini içine alır.

Furitculture / Pomology: Meyvecilik bilim dalı. Sebzecilikte olduğu gibi bunda da her şey dahil. Hatta besin değerleri, vitaminler vesaire.

Viticulture: Üzümcülük, asmacılık. Hem bilim dalı hem sanayii. — Oenology: Şarapçılık bilimi. Viticulture’ın bir alt alanıdır.

Postharvest Physiology: Canlı bitki dokularının fizyolojisini inceleyen bilim dalı. Yani Hortikültür alanında yeri, canlı süs bitkilerinin, sebzelerin ve meyvelerin saklama, bekletme, raf ve dükkan ömürleri, kurutulan yemişlere uygulanması gereken şeyler vesaire durumları hakkında veri toplamak ve ilgili kişileri bilgilendirmektir.

İşte horticulture bir anabilim dalı olarak böyle zengin bir şekilde yukarıdaki bilim ve endüstri alanlarını her şeyiyle ele alır.

Bir tarım ülkesi olan Türkiye için bir hortikültür üniversitesi çok büyük bir önem taşıyor. Başlıbaşına bir üniversite olacak ve bünyesinde yukarıda saydığım her bir dal ayrı bir fakülte olarak öğrenci okutacak. Yani öyle ki üniversite ki tüm birimleri hortikültürün alanlarından ibaret olacak. Türkiye’nin tarımsal yönden çok büyük bir güce sahip olması için uzmanlar yetiştirecek. Ve aynı zamanda üreticilik de yapacak.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Botani

Etiketler: | |


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.

Lütfen sorunuzu konu ile ilgili sayfaya yazmaya gayret edin.

Sorunuzu/Yorumunuzu yazın:

Sorunuz cevabımla birlikte 1 veya birkaç saat içinde burada görünür olacaktır. Lütfen ara sıra kontrol edin.