Hortikültür (Horticulture)

Bu terim bitkilerle ilgilidir. Yetiştiricilikten satışlara, mekân / çevre süslemelerinden mimariye, meyvecilikten sebzeciliği kadar her alanı kapsayan çok yönlü bir bilim dalı ve aynı zamanda çok alanlı bir endüstri koludur.

Bu terim esasen süs bitkileri yetiştiriciliğine özgü bir terim olarak başlamışsa da zamanla bitkilerle ilgili (yetiştiricilikten satışlara, çevre süslemelerinden mimariye, meyvecilikten sebzeciliği kadar) her alanı kapsayan başlıbaşına çok yönlü bir bilim dalı olmuştur. Aynı zamanda bir endüstri koludur. Daha doğrusu bitkilere dayalı çeşitli endüstrileri de içine alır. Hollandalılar ve İsrailliler gibi akılcı düşünülse bir ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sağlayabilir. Türkiye’de hortikültür çok geri kalmış durumda.

Kalkınmada tarımın yeri

Hortikültürün alanları

Arboriculture (fidancılık): Tüm ağaç ve çalı türlerini içine alan bilim dalı. Aynı zamanda bu tür bitkilerin yetiştiriciliği, ticareti vesaire.

Floriculture: Çiçeği için tercih edilen süs bitkileri yetiştiriciliği, kesme çiçekçilik, yaprak güzelliği ve dekoratifliği için tercih edilen salon ve ofis bitkileri yetiştiriciliği..

Landscape architecture: Çevre / peyzaj mimarlığı..

Olericulture: Sebzecilikle ilgili bilim dalı. Sebzelerin tohumculuğundan fideciliğine, ürün hasadından satışlarına, ürünlerin besleyiciliğine kadar her şeyini içine alır.

Furitculture / Pomology: Meyvecilik bilim dalı. Sebzecilikte olduğu gibi bunda da her şey dahil. Hatta besin değerleri, vitaminler vesaire.

Viticulture: Üzümcülük, asmacılık. Hem bilim dalı hem sanayii. — Oenology: Şarapçılık bilimi. Viticulture’ın bir alt alanıdır.

Postharvest Physiology: Canlı bitki dokularının fizyolojisini inceleyen bilim dalı. Hortikültür alanında yeri, canlı süs bitkilerinin, sebzelerin ve meyvelerin saklama, bekletme, raf ve dükkan ömürleri, kurutulan yemişlere uygulanması gereken şeyler vesaire durumları hakkında veri toplamak ve ilgili kişileri bilgilendirmektir.

İşte horticulture böyle zengin bir şekilde yukardaki bilim ve endüstri alanlarını her şeyiyle ele alır.

Bir tarım ülkesi olan Türkiye için bir hortikültür üniversitesi çok büyük bir önem taşıyor. Başlıbaşına bir üniversite olacak ve bünyesinde yukarda saydığım her bir dal ayrı bir fakülte olarak öğrenci okutacak. Türkiye’nin tarımsal yönden çok büyük bir güce sahip olabilmesi için uzmanlar yetiştirecek.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Botani, Endüstri Bitkileri

Etiketler:Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.
Lütfen yazı dili kurallarına saygılı olalım.


(Yazamıyorsanız Mozilladan deği Google Chrome ile giriş yapın.)