Köy tavuğu

Kırsal kesimde, köylerde doğal ortamda yetiştirilen her tavuğa halk arasında yanlış olarak köy tavuğu denir. Bu bağlamda köy tavuğu yetiştiriciliği terimi ayrıca ortaya çıkmıştır. Bu yazımın konusu onlardan farklıdır.

Bir tavuk ırkı olarak köy tavuğu

Köylerde beslenen her tavuk köy tavuğu değildir. Ayrıca şimdi marketlerdeki zararlı hibrit tavuk etine sağlıklı alternatif olarak köy tavuğu ismiyle satılan tavuk etleri de alakasız tavukların etidir. Bu alternatif yetiştiricilikte tavukların ırkı değil nasıl yerlerde yetiştikleri önem taşır. Bu sebeple isimlerinde köy tabiri geçiyor.

Peki gerçek köy tavuğu nedir?

Anadolu’da yüzlerce yıldır insanlar köylerde ırklarına dikkat etmeden çeşitli tavukları karışık yetiştirmişler. Zamanla nesilden nesile karışımların sonucunda kendine has özel bir ırk ortaya çıkmıştır. Bunlara köy tavuğu denir. Kökeninde Hint -Asil tavuklarından olma ihtimali yüksek.

En önemli ayırt edici vasıfları

İbikleri çok kısadır. Pek iri yapılı olmazlar. Çeşitli renklerde olurlar. Çillileri, beneklileri de vardır. Gurk olma eğilimleri çok yüksektir. Yani sık sık yumurtadan kesilip kuluçkaya yatarlar.

Çeşitli köy tavukları

Uyumlulukları

Doğal arazilerde açıkta yetiştiriciliğe uygunlukta dünyada eşine az rastlanır kalitede özellikleri vardır. Soğuğa dayanıklılıkları çok iyidir. Ağaçların tepesine çıkacak kadar uçma kabiliyetlerine sahiptirler. Çok hızlı koşucudurlar. Hız ve çeviklikleri yüzünden yakalamak imkansızdır. Düşmandan kaçarken gerektiğinde havalanıp birkaç metre ileriye uçabilirler. Gece açıkta kalırlarsa ağaç tepelerine kolayca çıkar, geceyi ağaç dallarına tüneyerek geçirirler.

Verim

Köy tavukları hem eti hem yumurtaları için yetiştirilir. Etlilik oranı etlik tavuk olmaya yeterli değildir ama lezzeti çok iyi kalitededir. Yumurta verimi çok fazla yüksek olmadığı için ve çabuk büyümeye uygun olmadıkları için ticari alanda tercih edilmez. Tamamen halk tavuğudur.

Köy tavuğu ırkının korunması gerekir

Anadolu’ya özgü köy tavuğunun en önemli fiziksel özellikleri nedir buna göre standartlar oluşturulmalı ve bu ırk korunmalıdır. Çünkü bazı yörelerdeki köy tavukları şimdi diğer ırklarla karıştığı için kendilerine has niteliklerini yavaş yavaş kaybediyorlar. Hiç kimse sahip çıkmazsa bu ırkın yok olup gitmesi an meselesidir.

Tavuk ırkı standartlarını belirlemek ırkların özelliklerine göre değişir. Kemik yapısı, deri rengi, ibiklerin şekli ve büyüklüğü/küçüklüğü, ayak ve parmak yapısı, parmak sayısı vesaire. Ve tavuk ve horozlara göre değişen fiziksel özellikleri de kesin hatlarıyla belirlemek şart. Et lezzetinin niteliği, yumurta verimi, gurk olma eğilimi ise standartlarda ikinci planda önemlidir. Beden yapısının tüm ayrıntıları standartlarda temel ölçülerdir.

Standartlarını belirledikten sonra köy tavuklarının neslini devam ettirmek için hem tavuklardan hem horozlardan sadece standartlara tam uygun olan bireyleri seçmek gerekir. Böylece bir ırk her şeyiyle kesinlik kazanmış olacağı gibi neslinin bekası da garanti altında olacaktır.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Tavuk Civciv Kuluçka

Etiketler: | |


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.

Lütfen sorunuzu konu ile ilgili sayfaya yazmaya gayret edin.

Sorunuzu/Yorumunuzu yazın:

Sorunuz cevabımla birlikte 1 veya birkaç saat içinde burada görünür olacaktır. Lütfen ara sıra kontrol edin.