Solucan Gübresi

Solucan gübresi bütün gübrelerin içinde en iyisi ve en sağlıklısı olarak bütün dünyada büyük değer görüyor. Nasıl yapılır meselesine gelince, solucanlar özel olarak besleniyor, onların dışkıları alınıp gübre olarak kullanılıyor.

Solucan gübresi gerçekten çok iyi nitelikte, mis gibi toprak kokan, yüzde yüz doğal bir gübredir. Sebzelerde kullanılırsa ürünlerin lezzet kalitesi çok yüksek olur. Süs bitkilerine tamamen zararsızdır. Suyla karıştırıp yapraklara püskürtülerek yapraktan beslemeye de uygundur.

Konular:
Kullanımı
— Toprağa karıştırma
— Üst yüzeye serpme
Solucan gübresi üretimi
— Solucanların niteliği
Bu gübrenin üstünlüğü
— Diğer gübrelerden farkı
— Komposttan farkı
Bahçede doğal oluşumu

Doğal gübrecilik sektörü sadece solucan gübresi ile, devletin de teşvik ve desteği ile ve olması gereken doğru usulde olması şartıyla devam ettirilmelidir. Bu iş artık hayati önem taşıyan bir zorunluluk haline gelmiştir (sebeplerini ⇒ organik tarım başlıklı yazımda anlattım). Solucan gübresi aynı zamanda mükemmel bir toprak düzenleyicisidir.

Devletin bu meseleyi ciddi bir şekilde ele alması şart. Çünkü solucan gübresi sahtekarları bu işi usulüne uygun yapanlardan daha çok. Hem halk aldatılıyor hem işi doğru usulde yapan dürüst solucan gübresi üreticilerinin de adları kötüye çıkıyor yani bir bakıma bu güzel yolun önü kesiliyor. Devletin kontrolü ve denetiminde imal edilen TSE belgeli solucan gübresi bulursak alalım. Yoksa almayalım. Solucan gübresi üreticileri ne yapsın etsin bu işi TSE’ye bağlasın. Örgütleşmeler, sendikalaşmalar, kooperatifleşmeler çatısı altında solucan gübresi imalatçıları güç birliği oluşturup devletten teşvik ve hibe alabilmeli. Hem ürünlerini TSE belgesi ile satmalılar. Sahtekarlara açık yol bırakılmamalı.

Ne gibi sahtekarlıklar yapılıyor? Usulüne göre solucan maması hazırlamak yerine çiftliklerden hayvan gübresi alıp mama yerine onu kullanıyorlar. Çiftlik gübresi kullansak zaten solucan gübresine ihtiyaç duymayız. Çağımızda gübresi kullanılabilecek hayvanlara hormonlu-ilaçlı yemler yediriliyor ve ilaçlar veriliyor. Bu sebeple çiftlik gübreleri ne yazık ki 100 yıl önceki kalitede değil. Gübreler birçok zararlı madde içerebiliyor. Tuzluluk oranları da eskiye göre şimdi daha fazla. İşte bu gübrelerden solucan gübresi yapılınca o zararlı maddeler ve tuzlar kesinlikle azalmıyor. Aynı şey. Kısaca çok feci şekilde aldatılmaktayız. Aşağıdaki bilgiler gerçek usule uygun yapılmış solucan gübreleri içindir. Dürüst solucan gübresi imalatçıları tanıyorsanız onların ürettiği solucan gübresi dünyanın en iyi gübresidir. Hiçbir şekilde alternatifi yok.

Kullanımı

Her gübre gibi solucan gübresinin içerdiği elementlerin ve minerallerin çeşitliliği ile oranları hayvanların yediği maddelere göre değişir. Solucan gübresini kim imal etmişse, solucanları ne ile beslemişse gübrenin kalitesi ona göre olur. Fosfor oranı yüksek veya azot oranı yüksek, belki en önemli elementlerden birkaçı hiç yok.. veya bütün dengeler dört dörtlük yerinde.. veya dengeler tamamıyla bozuk, bitkilerin sağlığını bozacak nitelikte vesaire. Kısaca, solucan gübresi herkesin yapabileceği bir iş değil. Bir kimya mühendisi gibi bilgili ve dürüst olmak lazım.

Gerektiği gibi imal edilmiş solucan gübresi her bitki için güvenle kullanılır. Büyük fayda sağlar. Hiçbir zararı veya kötü yan etkisi kesinlikle yoktur.

Saksı süs bitkilerinin topraklarında kullanım oranı

Toprağın niteliğine göre değişir. Toprak gerçek toprak ise %25 oranında, torf gibi bir şeyse %40 oranında karıştırın. Daha fazlası zararlı olmasa da boşa harcamış olursunuz.

Toprağa karıştırmadan kullanımı

Bitkilerin gelişim zamanlarında ayda bir defa toprağı eşeleyip kabartın, ince bir tabaka solucan gübresi dökün, bir çubukla hafifçe toprakla karışmasını sağlayın (çok da önemli değil) sonra sulayın. Daha sonraki sulamalarda gübredeki faydalı maddeler suyla çözülerek köklere ulaşır. Ayda bir defa yeterlidir (bitkilerin gelişim zamanlarında).

Solucan gübresinin üretimi

Amatör olarak ya da sırf kendi saksı bitkileriniz için kovalarda yapmaya çalışmanızı tavsiye etmem. Zor iş. Başınıza sıkıntı çıkarmayın. Böyle bir şeyle illa uğraşmak istiyorsanız size » pratik kompost yapımı yazımı okumanızı tavsiye ederim.

[Buradaki bilgiler çok geneldir, örnek alınacak uygulanacak tarif değildir.] Ticari amaçla yapanların küçük çapta bir tesis kurmaları gerekiyor. Tesis diyorum ama herhalde dünyanın en basit tesisidir. Başlangıçta pahalı araç gereçlere ihtiyaç yok. Ne nasıl yapılıyor, solucanlara ne yediriliyor buranın konusu değil (öğrenmek isteyenler başka kaynaklardan araştırmalı). Sadece kısa bilgi veriyorum. Solucanlar özel bir yerde tutulur ve devamlı yarı çürümüş bitkisel maddeler verilir: Sebze meyve çöpleri, kartonlar, otlar, hayvan gübreleri, kasap ve balıkçı artıkları, ağaç yaprakları, yumurta kabukları, kum vesaire her şey önce bir makinede öğütülür, sonra biraz çürümeleri için birkaç gün bekletilir, daha sonra solucanlara verilir. Böylece gübre oluşumunun iki aşaması var:
1- Solucanlar onları yer, hazmeder ve dışkı olarak çıkarır.
2- Bundan sonra esas iş bakterilerin ve mantarlarındır. Bakteriler solucan dışkılarını çürütmekle, mantarlar ayrıştırmakla uğraşır dururlar. Bu süreç gübrenin fermantasyon ve yanma sürecidir. Sonuçta dünyanın alternatifi olmayan en iyi gübresi solucan gübresi oluşmuş olur.

Solucanların niteliği, kırmızı Kaliforniya solucanları

Her solucan olmaz. Topraklarda en çok bulunan solucanlar soluk renkli olanlardır ve bunlar toprakta ancak tamamen çürümüş organik maddeleri yiyebilirler. Solucan gübreciliği için kırmızı solucanlar kullanılır. Çünkü kırmızı solucanlar fazla çürümemiş organik maddeleri yiyebiliyorlar.
— Peki kırmızı solucanlar nerede bulunur? İstanbul’dan daha soğuk olmayan yerlerde bulunuyor ama bunlar her yerde değil: Taze çöplerin devamlı biriktiği yerlerde ve gübreliklerde bulunurlar. Yağmurlu günlerde çöplüklerde görebilirsiniz. Kaldırdığınız her çöpün altında bulabilme ihtimali yüksektir. Ahırlarda gübre yığınlarının altında da çok bulunurlar.

Tam teşekküllü bir solucan gübresi tesisi kurup solucan gübresi üretenler her kırmızı solucanları kullanmaz. Tamamıyla çürümemiş organik maddeleri yemede ve hazmetmede hem daha güçlü bünyeye sahip hem daha obur özel kırmızı solucanlar var. Bunlar özel üretilir. Kırmızı Kaliforniya solucanları en çok kullanılanlardandır. Anlayacağınız solucan gübreciliği sektöründen solucan üreticiliği sektörü doğmuştur. O özel bünyeli kırmızı solucan üreticiliği olmasa solucan gübreciliği yapılamaz.

Solucan gübresi diğer gübrelerden niçin üstündür?

Doğal gübrelerin en iyisi koyun ve keçi gübresidir. Tuzluluk oranı çok düşüktür. İkinci sırada sığır gübresi: Çok kuvvetli değildir. Koyun gübresine göre biraz daha tuzludur. Kuş gübreleri ise çok kuvvetli olmakla birlikte birçok bitkilere zararlıdır. Çünkü kuşlarda dışkılama idrarla karışıktır. Bu da gübrede tuz çeşitlerinin çok fazla olması demektir. Birçok bitki türlerine ciddi zarar verir. Ayrıca tuzluluk toprağın su tutmasını arttırır. Bu iki sebepten dolayı her bitkiye uygun değildir. Faydasından çok zararı olur. Yarasa gübresinin niteliği yaklaşık olarak sığır gübresi gibidir. Hep aynı yere düşen gübreler tabaka halinde birikiyor, yarasaların idrarları da aynı yere gidiyor ve sonuçta o gübreler de kuş gübresi kadar olmasa bile bir ölçüde tuzludur.

Solucan gübresinde tuzluluk sıfır. Tabii bu biraz da solucanlara ne yedirildiğine bağlı. Ama genelde sıfır denebilir. Yine solucanlara verilen yiyeceklere bağlı olarak kalitesi çok üstün olabilir. Her şey üreticilerin elinde.

Diğer gübrelerden daha kuvvetli midir?

Değildir. Ama bitkilerin yararlanabilmesi tam olur. Solucan gübresi toprak özelliklidir. Diğer gübrelerde bu özellik yok. Yani bitkiler sırf solucan gübresi içinde toprakta yetişiyor gibi yetişebilirler. Kökleri yakmaz, bitkileri zehirlemez, çürütmez. Diğer gübreleri bırakın böyle kullanabilmeyi, toprağa karıştırma oranı biraz fazla olsa hem bitkilere zarar verir hem toprağın kimyasal dengesini bozar. Ayrıca ne kadar bilinçlice kullanılırsa kullanılsın yıllarca kullanımdan sonra o toprakta pek hayır kalmaz. Tuzluluk oranı bir hayli yükselir ve kimyasal dengesi bozulur.

Buraya kadar okuduysanız solucan gübresinin eşsiz özelliklerini ve niçin en iyi doğal gübre olduğunu anlamışsınızdır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de solculan gübresi üreticiliğine devletin desteği de bu sebeplerden dolayı kesinlikle şart.

Kompost organik gübresinden farkı

Kompost yapma sürecinde bitkisel artıkların çürümesi, ayrışması bir yıla yakın bir zaman alır. Hatta bazı sert maddeler en az bir yılda çürüyüp ayrışır. Solucan gübresi yapma usulüne bakarsanız, gübre edilecek maddeler önce öğütülüp küçük çapta çürümeye tabi tutulur. Bu sadece birkaç gün. Solucanlar yer, sindirim sistemindeki enzimlerle onları değiştirir, dışkı olarak çıkarır. Bu da belki bir veya birkaç gün sürer. Sonra da o dışkıların bakteriler ve mantarlar tarafından çürütülerek / ayrıştırılarak kullanılabilir gübre haline gelmesi sadece birkaç hafta sürer. Kompostta bu hız mümkün değil.

Bahçe toprağında solucan gübresi doğal oluşumu

Solucanlar toprak üst yüzeyinde toprağa karışmış çürümüş ne varsa yerler. Toprak içinde, bitkilerin kökleri arasında dolaştıkça yediklerini dışkı olarak çıkarırlar. Böylece her yeri gübrelerler. Bahçelerde solucan gübresi doğal olarak daima kendiliğinden gerçekleşip durmakta. Eğer siz aşağıda anlattıklarımı devamlı yaparsanız bahçenizi gübrelemenize hiç gerek kalmaz.

Yapmanız gereken şeyler

1- Sebze, meyve, kemik, yumurta kabukları vb. her türlü mutfak artıklarınızı, bayat ekmekleri, kullanılmış tuvalet kağıtlarını, ambalaj kartonlarını daima bahçenizin çeşitli yerlerine gömün. Fazla derine gömmeyin.
2- Bahçe bitkilerinizin her türlü artıklarını, dökülen yaprakları, çiçekleri, meyveleri ve söktüğünüz otları toprak yüzeyine hafifçe gömmelisiniz.

Zamanla toprakta ıslaklığın da etkisiyle çürümeye başlarlar. Solucanlar onları yer ve dolaştıkları her yere dışkılarlar. O dışkılar zamanla yanmış gübre haline gelir ve bitkilere en iyi gübre olarak fayda sağlarlar.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Toprak - Gübre

Etiketler: | |


'Solucan Gübresi' hakkında sorular, açıklamalar

 1. Hande, Sakarya dedi ki:

  Solucanlar ne hoş yaratıklarmış :) Ben sadece toprak içindeki havanın sirküle olmasını sağlıyorlar sanıyordum. Meğer gübresi de makbulmüş.

 2. Mustafa Ç. -Antalya dedi ki:

  Yazınızı çok güzel buldum, bu konuyu ben de merak ediyordum ve aydınlandım. Size çok teşekkür ederim. Solucanların bu kadar marifetli olduklarını okuyunca hayli şaşırdım. Rabbim bu kainat labaratuvarını o kadar güzel dizayn etmiş ki bunu hala göremiyenlere çok üzülüyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 3. Mehtap dedi ki:

  Solucanı büyük bitkilerin (gül, kumkat, limon gibi) saksısına atsak olmaz mı? Yani gübre yapmasa da başka yararları yok mu?
  ***
  Hayır hiçbir faydası olmaz.

 4. Merih G. -Mersin dedi ki:

  Bu arada solucan üretmek için gerekenleri bilmeden de olsa yayladaki evimizin bahçesinde uyguluyormuşuz meğer. Yayladaki bahçemizin toprağı son derece kurak bir kırmızı topraktı. Taşındıktan sonra elimize geçen bütün organik çöpleri sırf gübre olsun diye bahçeye atmaya başladık. Zamanla topraktaki solucanları farkettik ki daha önceden bir tane bile yoktu. Biz bunun atılan çöplerin toprağın nemini yükseltmesine bağlamıştık. Demek ki onların yaşaması için gerekli ortamı oluşturuyormusuz. Bu arada toprağın da rengini 15 yıl içerisinde değiştirmeyi başardık. Artık kırmızı laterit bir toprak değil siyah renkte nemli bir bahçe toprağımız var. Bilinçlendirdiğiniz için teşekkür ederim.

 5. Sema Ercan dedi ki:

  Ben bugün bahçeye bir çukur açtım bir haftadır biriktirdiğim çöpleri toprağa gömdüm. Benim amacım bahçenin toprağı iyi olsun, oradan toprak alıp saksılara taşımak değil biliyorsunuz. İnşallah bu şekilde bahçede iyi bir toprağa sahip olurum.
  ***
  Çöpleri toprakla karıştırarak gömseniz daha iyi olur. Sonra, fazla derine gömmeyin. Gerisi solucanların işi. Yaz sıcaklarında üç – dört ay, diğer zamanlarda duruma göre daha fazla beklemelisiniz.

 6. Sema Ercan dedi ki:

  Bir haftadır biriktirdiğim çay posası, domates çürüğü, bayat ekmek, tavuk kemikleri, biber çürüğü, muz kabuğu, limon kabukları, tuvalet kağıtları hepsini çok da derine olmamak kaydı ile toprağa gömdüm.

 7. Filiz, Aydın dedi ki:

  Merhaba, bugün tekzen de solucan gübresi gördüm. 2 lt lik poşetlerde 37.90 tl. İlgilenenlere duyurulur…
  ***
  O miktara o fiyat çok yüksek. Solucan gübresi doğal gübrelerin en sağlıklısı ama içerdiği besin değerlerince diğer doğal gübrelerden pek bir farkı yok. Yani bitkilere azıcık vermenin tesiri olmaz. Toprağa en az 1/4 gibi bir oranda katılmalı. Bu yüzden de aşırı pahalı diyorum. Onun yerine humus katkılı özel toprak alıp onu yarı yarıya ufalanmış eski koyun veya keçi gübresi ile karıştırıp kupkuru olmasına izin vermeden ara sıra sulayarak üç hafta açık havada dinlendirseniz solucan gübresine eş değerde bir gübre elde etmiş olursunuz. daha akıllıca hareket edersiniz. Bu fiyat aşırı pahalı. Tavsiye etmem.

 8. Yeter Balkıs dedi ki:

  Solucanlar ev hanımları için iş imkanı olabilir diye düşünüyorum.
  ***
  Hayır, o kadar basit değil. Bu işten para kazanabilmek için çok fazla miktarda üretim yapmak gerekir. Zor ve çok pis iş.

 9. Aykut Utuş, İstanbul dedi ki:

  Bizim kendi çiftliğimizin aylık katı solucan gübresi üretimi şu anda 65 ton civarında sıvı üretimizde aylık 10 ton civarında.
  istenilen miktarlarda solucan gübresini temin edebirim. solucan gübresinin katısının kg. 2 tl. sıvı 1 lt. 50 tl.
  ***
  Kilosu 2TL diyorsunuz: bence fiyat makul. Yalnız sıvısını makul bulmadım. Doğal gübrelerin sıvı hali iki günde bozulur. Siz mutlaka birçok işlemlerden geçirmişsinizdir. Belki pastörize yaptınız. Ama şurası kesindir ki açılır açılmaz tüketilmesi gerekir. Saklamaya hiç gelmez. Sonra 1 litre 50 TL aşırı pahalı. Bu fiyatı iyi düşünün. Kesinlikle o kadar etmez. Belki 5 lira eder. Saklanılacak bir şey değil. Şişe açılır açılmaz hepsinin bitirilmesi kesinlikle zorunlu yoksa zehir olur.

 10. Mohsen dedi ki:

  irandan solucan turkiyeyi satmak istiyoruz.
  ***
  Bilemem talep olur mu.. benim bu işlerle bir alakam yok. iyi araştırmanızı tavsiye ederim. Türkiyede de kırmızı büyük solucanlardan var. Her yerde bulunmaz. İstanbuldan daha soğuk olmayan şehirlerde, çöplüklerde ve gübreliklerde oluyor. Yağmur yağdıktan sonra kolayca toplamak mümkün.

 11. Fatih, Mersin dedi ki:

  Solucan gübresi hakkinda yazdiklarinizi keyifle okudum. Yalniz düzeltmem gereken bazi konular var. 1)solucanlari beslerken kesinlikle hayvansal atik (et ve balik atiklari) verilmemeli! limon, portakal ve diger turuncgillerin atiklarida verilmemeli (asit icerir) her bitki atigida verilemez örnegin cam, funda ve sedir gibi. sivi gübreye gelince litresi genelde 50 kurusa satilir. 50 tlye degil! Ayrica 2 günde etkisini ve özelligini kaybedecek bir gübre degildir. Tam tersi uzun zaman kapali kaldigi zaman icerdigi mikroorganizmalar oksijensiz kalacagi icin etkisi azalacaktir. Ben üreticiyim. 20 sene önce Almanyada bu gübreyle tanistim ve kendimi bu ise adadim. 3 senedir Türkiyede solucan gübresi üretmekteyim. Kati gübre 2 tl, sivi gübre 50 kurusa satmaktayim. Çevremden gün gectikce talepler yogunlasiyor. Ayrica sadece bizim kullandigimiz bir sistemle sivi gübreyi 3 kat zenginlestiriyoruz. Bircok üretici var ama her gübre yüksek degil. Sigir gübresini solucanlara vererek düsük kalitede gübreyi piyasaya sunmaktalar. Ne kadar cok cesitle beslenirse cikan gübre de o kadar zengin olur.
  ***
  Fatih Bey bu sayfanın konusu zaten solucan gübresi üretimi değil. Onun için ben meseleleri sırf tanıtım amacıyla yazdım. Esas amacım bu gübrenin tanınmasında katkım olsun. Gerçi bu sayfamın eski halinde sizin dediğiniz şekilde belirli yiyecekler kullanılarak kovada üüretimini anlatmıştım ama yazıyı yeniledim. O konuda başka kaynaklara bakmalılar bunu yazı içinde de belirttim. Hayvansal artıkları solucan gübresi yapımında kullananlar var. Bu da fazla şeyi bilmeyi ve özel uygulamaları gerektirir. Bitkisel artıklar içindeki oranlara dikkat ederek yaparlar. Sizin usulünüz daha kolay, daha temiz, üstelik istisnasız her tür bitkiye dört dörtlük uygun. Diğerleri belki mesela azot zengini toprak isteyen bitkilere ve tuzlu toprak uyumlu bitkilere daha yüksek fayda sağlayacak çeşitten solucan gübresi çeşitleri olabilir. Benim anlattıklarım ise çok genel. Son kısımdaki tavsiyem ise bahçelerde kendiliğinden oluşması, bu durumda her türlü şey kullanılabilir sakıncası yok. Yani sırf aynı alanda özel üretim tavsiyesi değil. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Diğer kişilerin sitesinden okumuştum sıvı için aynen 50TL yazmışlar. Belki 0.50TL demek istemiş olabilirler ama 50TL yazıyordu. Baştaki sıfırı unutmuş olabilirler. Sonra doğal gübrelerin sulandırılmışı kapağı kapalı tutsanız bile bozuluyor. Burada yanlışınız var. Kapalı tutsanız oksijensiz ortam bakterileri devreye girer zehir oluşur. Siz olsa olsa bir tür antibiyotik katıyorsunuzdur. Ama bu sefer faydalı mikroorganizmalar da ölmüş olur. Antibiyotiğin bitkilere de belki zararı olabilir. Solucan gübresi yapacak kişilerin kimyager kadar kimyadan, biyolog kadar canlı organizmalardan anlamaları şart. Ben şahsen solucan gübresinin sıvılarından almayı asla tercih etmem. Normal solucan gübresinden gübre şerbeti yapabilirim kullanabilirim.
  Tekrar teşekkür ederim. Uyarınız üzerine yanlış anlama olmasın diye sayfada değişiklik yaptım. Solucan gübresi üretmek isteyenler başka kaynaklara bakmalı. Burada gübre hakkında sadece genel bilgi var.

 12. Fatih, Mersin dedi ki:

  Cevap icin tesekkür ederim. sivi gübre hakkinda düsüncelerimiz ayni. yukarida belirttigim gibi sivilari uzun süre kapali tutmak fayda vermez, tam tersine zarar bile verebilir bitkilere. en önemli husus sivinin günes isigina maruz birakilmamasi. sivi gübrelerin ucuz olmasinin sebeblerinden bir tanesi de bu zaten. ayrica bitkiler sivi gübrelerden uzun süre faydalanamazlar. Edindigim bilgileri burda paylasmamin nedeni doga dostu ve bahce sevdalilar eger bu isi yapmaya karar vermisseler, bastan dogru bir sekilde hem üretimi hem kullanimi yapsinlar. topraklarimiz maalesef yillardir kimyasallara ve yüksek dozda kirec ve klora maruz kalmis. Dilerim her duyarli vatandas bahcesini tekrar zenginlestirmek icin kendi organik gübresini üretir. sizi de ayrica bu olusturdugunuz güzel sayfa icin tebrik ederim.yeni kesfettim, bundan sonra takipcinizim.
  ***
  Çok sağolun. Burası yeni kurduğum site. Eski siteden yazıları tek tek (her şeyiyle yeniden düzenleyerek) bu siteye aktarıyorum. Bu yazımın eski hali daha farklıydı. Sayfayı buraya taşıyınca ağırlıklı olarak solucan gübresinin üstünlüğüne, faydasına ayırdım. İnternette arayınca benim yazılar en önce görünüyor, o halde solucan gübresi satışlarının artmasına katkısı olur. Buraya gelenler buradan faydasını öğrenir. Yapmak isteyenler başka sitelere bakarlar. Ama en iyisi sizin gibi işi bilen kişilerden satın almaları. Böylece daha kazançlı olurlar. Herkes kazanır. Basit bir iş değil. Herkes kendi işini en güzel şekilde yapsın. Benim bahçem olsa ben ancak basit kompostlar yapabilirim ama solucan gübresine gelince kendim uğraşmak yerine sizin gibi işi bilen üreticilerden almayı tercih ederim.

 13. Münevver, Bodrum dedi ki:

  Solucanların bu kadar faydaları varsa toprakla beslenen diğer canlıların da faydaları olabileceğini düşünüyorum. Acaba buna sallangozlar da dahil sayılır mı? Zira benim bahçemde sürü gibi hem yeşil ne varsa yiyorlar. Solucan gibi salyangozun dışkısı da acaba faydalı mı?
  ***
  Doğal gübreleri düşünürseniz hepsi yeşillik yiyen hayvanların gübreleri. Yapraklarla beslenen salyangozların ve tırtılların gübreleri belki daha safi, sanıyorum azot ve potasyum zengini gübre olabilir. Bu konuda çalışmalar var mı bilmiyorum.
  Diğer sorunuz hakkında eski sitedeki şu sayfaya, yazı altındaki sorulara cevaplara bakmalısınız: http://www.bitkivecicek.com/bahcelerin-en-guzel-zararlisi-salyangoz

 14. Nevzat, Zile dedi ki:

  Evet: Vermiş olduğunuz bilgiler ilgi alanında olanlar için mükemmel, çok teşekkür ederim.

 15. Figen, Ayvalık dedi ki:

  Merhaba.. Önce size teşekkür ederim. Yazılarınızdan çok yararlanıyorum ve önerilerinizin çoğunu uyguladığım için çiçeklerim son derece iyi durumda. Sorum şu: Solucan gübresinin ne kadar muhteşem bir gübre olduğunu anlatan yazılarınızı okumuştum geçen yıl. Amazon com.’dan sipariş mi versem acaba diye düşünürken Türkiye’de de solucan gübresi üretimi yapan bir fabrika açıldığını öğrendim internetten ve onlardan aldım bu gübreyi. Ya benim beklentim çok yüksekti ya da aldığım ürün yeterince iyi değildi, öyle büyük bir fark olmadı hiçbir bitkide. Salon, balkon bitkilerim ve bir de büyükçe boy bir kumkuatım var, hepsine verdim solucan gübresi. Yabancı sitelerde de o kadar çok övgü yazısı okudum ki solucan gübresi için, tüm bitkilerim coşacak beklentisi içine girdim; lakin öyle olmadı. Bizdeki yerli üretim solucan gübresi hakkında bilginiz var mı? Olması gerektiği gibi üretiliyor mu? Nitelikli mi? Değilse, boşuna para vermek ve beklentimi yükseltmek istemiyorum. Vereceğiniz bilgiler için peşinen çok teşekkürler, selamlar.
  ***
  1- Bitkilere gübrenin veya yapay bitki besinlerinin faydalı olabilmesi için her bitkinin ihtiyacı olan esintinin ve her bitkide yeterlilik derecesi farklı olan ışığın gereken düzeylerde olması lazım. Esinti en başta önemli. Hatta bazı bitkiler (salon/ofis süs bitkilerinin belki yarısından çoğu) gece serin esinti istiyor, gece boyunca biraz üşümek istiyor. Bu şartlar yerindeyse gübrelerin, bitki besinlerinin mutlaka faydası olur. Sonra topraktaki dengeler önemli. Sulama hakkında yazdıklarımı mutlaka okumalısınız: https://azbitki.com/sulama
  2- Gübrelerin, besinlerin esas faydası gelişimi olması gerektiği gibi sağlıklı devam ettirmeleridir. Gelişim normalse, kusur yoksa gübre işe yaradı demektir. Bunun dışında normal ötesi süper gelişimler sağlıklı değildir. Her an bütün güzelliklerin balon gibi sönme riski çok yüksek olur.
  3- Solucan gübresi muhteşem sağlıklı ve dengelidir ama çok güçlü değildir. Koyun gübresi ne oranda kullanılıyorsa o oranda kullanılmalıdır yoksa etkisi olmaz. Kabaca bir ölçüsü şudur: toprağa en az %25 oranında katmalısınız. Daha fazla da olabilir, hiçbir zararı olmaz.
  4- Solucan gübresi hakkındaki şüphelerinizde haklısınız. Bir üreticinin anlattığına göre bazı kişiler sığır gübrelerini toplayıp solucanlara veriyor, böylece çeşitli karışımlar yapma sıkıntısına girmiyorlarmış. Sonuçta da o solucak gübresinin pek besleyici özelliği olmuyormuş.
  5- Son olarak: Fazla asitli toprak isteyen bitkilere doğal hayvan gübresi verilmemeli. Genelde pH derecesinin yükselmesini sağlarlar. Bu gerçi gübreden gübreye değişir.

 16. Fatih Karababa dedi ki:

  Figen hanim, solucan gübresiyle ilgili beklentilerinizi okudum ve Türkiyede tüketicilerin ne kadar yaniltildigini bir kez daha gördüm. Bir bitkiye ayda 2 yemekkasigi kadar vermeniz yeterli diyorlar. Bu son derece yanlis ve faydasiz. Bitkinin faydalanmasi icin toprak önceden en az 30% gübreyle karistirilip hazirlanmasi gerekiyor. Bu bütün organik gübreler icin gecerlidir. Eger dikimden sonra gübreyi kullanmayi düsünüyorsaniz o zaman size tavsiyem elinizdeki kati gübreyi bir kovanin icinde 10 litre su ile sulandirmaktir. … suda makro ve izelementler cözülmüs olacagindan bitkiler daha hizli ve daha iyi faydalanacaktir… …
  Bir de solucan gübresinden beklentiler yüksek olmasin. Solucan gübrenin diger gübrelerden farki toksik etkisinin yani bitkinin yanma tehlikesinin olmamasi, bitkileri dengeli bir sekilde beslemesi ve benim icin en önemlisi sebze ve meyvelerde lezzet arttirmasidir. kKsinlikle hormon etkisi beklenmemelidir.
  ***
  Fatih bey değindiğiniz inceliklere çok teşekkür ederim. yazı içinde zaten değinmiştim. Ama hem soru yazanlar hem soru yazanlara yönelik yazanlar ana yazıyı okumayınca göremiyor. Sırf konu başlığı dikkate alınıyor.
  Ayda bir tatlı kaşığı elbette çok az, pek işe yaramaz ama ayda bir toprak yüzeyine katmanın faydasının büyük olduğu birçok kişinin tecrübeleriyle bir gerçektir. Elbette yemeğe tuz serper gibi serpmenin faydası sıfır olur. İnce bir tabaka yaymak lazım. Gübre şerbeti yapmada sizin tarifiniz çok tehlikeli (o kısmı sildim özür dilerim). Gübre şerbeti bekletilirse besin değil zehir olur. Bekletilmez. Şerbetin oluşması için ortalama bir gün bekletilir ve sonra tümünün derhal bitkilere verilmesi şarttır. Detaylarıyla ilgili sayfa: https://azbitki.com/gubre-serbeti
  İlginiz için tekrar teşekkür ederim.

 17. Sertan, Mersin dedi ki:

  Oncelikle yazilariniz icin tesekkurler. ben mersinde ciftciyim. kendi gubremi uretmek istiyorum. fatih bey bu konuda bana mersinde uretim yapiyorsaniz yardimci olabilir misiniz?
  ***
  Fatih Bey de sizin gibi bu sayfaya Google yoluyla ulaşmış ve bir iki yorum yazmış. Kendisini tanımam bilmem. Onun da bu sayfaya gidip gelip baktığını sanmıyorum. Solucan gübresi hakkında forum sitelerinden aradığınız yardımı bulabilirsiniz sanıyorum.

 18. Hamza, Edirne dedi ki:

  Bir yıldan beri evde solucan gübresi üretiyorum. Henüz bahçemde uygulamadım ama bu dönem uygulayacağım. Evde japon gülüne ve turuça uyguladım kurudular. Neden kuruyorlar bilemedim. Oysa fazla verilse de zararı olmaz deniyordu.
  ***
  Kışın evlerde hava akımları olmayan odalarda zaten bitkilerin sağlığı bozuluyorken bu tür gübreler kökleri çürütebilir. Solucan gübresini nisan sonunda, haziran ortasında ve ağustos sonunda olmak üzere üç defa toprak yüzeyine karıştırarak vermeniz yeterlidir. Asitli toprak isteyen (açelya vb) bitkilere kesinlikle tavsiye edilmez.

 19. Hamza, Edirne dedi ki:

  Apartman girişinde solucan bakıyorum. 5 posta gübre aldım. Son zamanlarda solucanlar toplu halde üstte kartonla toprak arasında toplanıyorlar. Hepsinin de bellerinde üreme halkaları var. Sayıları çoğaldığı için mi yoksa başka nedenlerden dolayı mı toplanıyorlar?
  ***
  Solucanların yaşam döngüleri hakkında bilgim yok. Bir yerde okumuştum uygun sıcaklık olursa toprak yüzeyinde toplanıp çiftleşirlermiş. Ama kesin bilmiyorum. Solucan gübresi üretimi hakkında forum siteleri var. Onlardan ayrıntılı bilgiler öğrenebilirsiniz.

 20. Hamza, Edirne dedi ki:

  Ekim 2013den beri solucan kompost kutularından yaklaşık 20 litre sıvı birikti. Bekletilen sıvı gübreler zehir oluyor diye okudum ama siz ne dersiniz? Bahçeye suyla karıştırarak hiç mahsul yokken kullansam zarar veya faydası olur mu?
  ***
  Aslında zararı şöyle olur: İçinde oksijensiz ortam bakterileri fazlaca türemiştir. Sıkı ve hafasız topraklarda olan bitkilere verilirse kökleri çürütür. Ama bazı seralarda böyle fazlaca bekletilmiş gübre şerbeti kullanıldığını duydum. Çok az miktarını suya karıştırıp veriyorlarmış. Gerçi sera ortamlarında havalandırmaya büyük önem veriliyor. Toprak da havadarsa hiç zararı olmaz. Siz bu birikintiyle olgunlaşmış kompostu sulayıp birkaç hafta bekleterek o kompostun gübre gibi etkili olmasını sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum.
  Doğal gübreyi yakma (fermantasyon, çürütme vs işleri) aşamalarında bir aşama, tamamen havasız bırakarak oksijensiz ortam bakterilerinin türeyip gübreyi işlemeleri aşaması var. Daha sonra tekrar havalandırılır tekrar oksijenli ortam bakterileri devreye girer. Bu aşamaların sonunda gübrenin yanması tamamlanmış olur. Yani o sıvı çok zararlı hale gelmiş olsa bile tekrar iyi hale dönüşebilir. Yukarda anlattığım yollardan biriyle değerlendirilebilir.

 21. Gülcan, Bursa dedi ki:

  Solucan gübresini bahçede kurumaya başlayan çimlerim için kullanabilir miyim?
  ***
  Kullanabilirsiniz ama kurumalarının sebebi toprağın zayıflığından veya kimyasal dengesinin bozulmasından değil de başka bir sebeptense çimlerin kurumalarının önüne geçmeniz bu şekilde zor.

 22. Rabia, Adana dedi ki:

  Bugün bir seradan organik solucan gübresi aldım. Salon bitkilerim için solucan gübresini nasıl ve hangi aralıklarla kullanmalıyım?
  ***
  Her tür bitkiye uyan en sağlıklı gübre. Korkmadan kullanabilirsiniz. Saksılarda toprak yüzeyini eşeleyip kabarttıktan sonra ince bir tabaka solucan gübresi serpin. Sonra sulayın. Şimdilik incecik bir tabaka bir defa yeterli. Nisandan ekim ayına kadar 1cm gibi daha kalın bir tabaka halinde yayarak İki ayda bir tekrarlayın.

 23. Rabia, Adana dedi ki:

  Çok teşekkür ederim aldığım yer solucan gübresinin nasıl oluştuğunu birebir sizin yazdığınız gibi açıkladı. Kilosunu beş tl ye aldım. Diğer hayvan gübresi karışımına bir tl olduğunu söyledi. Şimdi ben tüm çiçeklerime sizin dediğiniz gibi uyguladım. Kalan gübreyi bahara kadar nasıl muhafaza etmeliyim?
  ***
  Evet günümüzde artık hayvanlara öyle yemler veriyorlar ki gübrelerinde bitkilere zararı olabilecek tuzluluk oranı yüksek oluyor. Bunlar anca tuzlu topraklara uyumlu bitkilere faydalı olur. Diğerlerine büyük zarar verir. Maalesef artık eskisi gibi sağlıklı hayvan gübresi bulmak hiç kolay değil. Solucan gübresi ise eğer tam usulüne göre hazırlanırsa şu anda en iyi, en güvenilir ve her tür bitkiye tam faydalı olan gübredir. Bir kutu içinde, hava alacak şekilde dışarıda tutsanız iyi olur. Kurudukça biraz ıslatın. Bu şekilde bekletin.


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.
Lütfen yazı dili kurallarına saygılı olalım.


(Yazamıyorsanız Mozilladan deği Google Chrome ile giriş yapın.)