Toprakta kök zehirlenmesi

Kök zehirlenmesi sık yaşanan bir problemdir. Yapraklarda beklenmedik ani sararma, pörsüme (cansızlaşma), kararma, parçalanma ya da uçlarda fazlaca kurumalar gibi şekillerde kendini gösterir. Aslında esas zarar toprak altında köklerde başlamıştır. Bazen de ani bir şekilde tüm dip kısmın çürümesiyle karşılaşırız. Salon bitkileri ve diğer balkon, bahçe saksı bitkileri ile ilgili gelen sorulardan büyük kısmı bu konuda.

Bitkilerde kök zehirlenmesi ve çürümesi alametleri

Yapraklardaki bu tip bozulmalar köklerde çürüme başladığının alametidir.

Burada konu saksılarda yetişen bitkilerle ilgilidir. Çeşitli sebeplerle kök çürümesi problemleri, belirtileri ve çözüm yolları açıklamalarla aşağıda.

Sebep nedir?

Her toprakta sürekli tuzlaşma olur. Bunlar başta azot bileşikleri olmak üzere çeşitli tuzlardır. Kloridler, sülfatlar, nitratlar ve bazı elementlerin iyonları. Toprak içindeki maddelerin değişime uğramasıyla kendiliğinden sürekli oluşurlar. İşte sebep bu. Detaylarla devam edelim.

Kök zehirlenmesi / çürümesi yapan etkenler

Kesin zarar veren maddeleri ve uygulamaları öğrenerek bu konularda elinizden geldiğince dikkatli olun. Hatalara girmeyin.

Toprağın içeriği

Salt organik maddelerden ibaret topraklar iyi değil. Mutlaka ponza taşı ya da iri taneli dere kumu karıştırın.

Cocopeat tuzları bünyesinde inatla tutması açısından en dehşet zararlı maddedir. Sonra peatmoss (sphagnum torfu) ve sphagnum yosunu cocopeat kadar zararlıdır. Bu maddeler su ve tuz tutmada aşırı inatçıdır. Tek başına hiçbir şekilde kullanmayın.

Permit ve vermikülit inorganik maddeler olmalarına rağmen toprak karışımlarında kullanmayın. Çünkü torf toprakların içinde birkaç ayda yapıları bozuluyor ve toprağın kimyasal dengelerini fena halde bozuyorlar. Ancak içeriğinin en az %40 kadarı inorganik olması gereken Afrika menekşesi toprak karışımında ve benzer kullanımlarda sakıncası yok. Bir de çok kısa vadeli çalışmalarda (bak) kullanıma uygundur.

Verilen gübreler, bitki besinleri

Gübrelerin ve bitki besinlerinin yanlış kullanımları da ani tuz yükselişine, dolayısıyla kök zehirlenmesi problemine sebep olarak bitkileri öldürür. Kök çürümesi vakalarındaki payları büyüktür. Mamafih doğru şekilde kullanılsalar bile bu sefer sulama hatalarınız yüzünden zamanla tuzluluk hızla ölümcül raddeye yükselip bitkilerinizi öldürecektir. Yani anlayacağınız gibi gübrelerin / bitki besinlerinin kullanımı her halükarda ciddi dikkat ve bilgi ister.

Yanlış sulama alışkanlıkları

Eğer tuz birikimi yanlış sulama yüzünden (bak) sürekli azalmadan devam ederse zamanla bitkilere zarar verecek miktara ulaşır. Bitkilerde kök çürümesi bu yüzden de oluyor. Sıklığı ortanın biraz üstü. Yani tavsiyelerimi hafife almayın.

Toprak üşümesi ve fazla ısınması

Soğuk ve serin zamanlarda. Sıcak eve, sıcak seraya alışık bir bitkiyi aniden serin bir ortama yerini değiştirirseniz orada çok değil 5-10 dakika durması bile kök çürümesi başlangıç etkenidir. Peki nasıl oluyor? Toprakta hatırı sayılır bir tuzlaşma vardır ama bitkiye zarar verici boyuta henüz ulaşmamıştır. Ani ısı değişikliği ile o maddeler farklı reaksiyon gösterip kökleri önce zehirliyor, yakıyor. Ve hemen anında kök çürümesi başlıyor.

Kış aylarında yeni bitki satın almayın. Genellikle size gelinceye kadar kök çürümesi başlamıştır. Ya da eviniz o bitkinin alışık olduğu kadar sıcak değilse evinize gelir gelmez başlar.

Serin ve soğuk aylarda bitkilerinizi havalansın diye kısa bir süreliğine olsa bile bahçeye, balkona, pencere dışına çıkarmayın. Havalanmalarını pencereleri açarak sağlayın.

Sıcak zamanlarda. Tam tersi toprakta fazla ısınma, bunun ani olmasına hiç gerek yok, bazı bitkilerde kök zehirlenmesi problemine sebep oluyor. Sebep yine topraktaki tuzlaşma artışı ile ilgili. Sukulentlerde ve Afrika menekşesinde olma ihtimali yüksek. Maalesef bu daha tehlikeli bir durumdur. Çünkü sadece kökleri çürütmekle kalmıyor, çürüme hızla yukarı doğru ilerliyor. Sadece birkaç saat içinde bitki tepeden tırnağa iyice haşlanmış gibi hale gelir.

Saksı- toprak değişiminde hatalar

Bir bitkinin köklerini eski toprağından iyice arındırırsanız ve sonra yeni toprakla tekrar saksıya dikerseniz. Yeni toprağın gerektiği gibi besleyici olması o köklere ani bir şekilde yakıcı öldürücü etki yapar. Özellikle de ortamda ılık hava hareketleri yoksa veya hava serinse bu zarar neredeyse kaçınılmaz.

Kök zehirlenmesi başlangıcının semptomları

Başlangıcı diyorum. Bu ifadeye dikkat edin. Çünkü söz konusu semptomlar ortaya çıktığı anda acilen müdahale etmeniz şarttır. Başlangıç aşamasında harekete geçmezseniz büyük bir ihtimalle iş işten geçer ve hastayı kaybedersiniz.

En hafif belirtiler

Yapraklarda kısmi kenar ve uç kurumalarıdır. Yukarıdaki fotoğraf bu belirtiyi iyi anlatıyor. Bu kadar zarar köklerin henüz çürümeye başlamadığını, ancak tüm bünyenin tuz yükselişi etkisine girdiğini gösterir. Çürüme başladı başlayacak demek istiyor. Yapraklarda kısmi kuruma olmasa bile yaprağın tümünde değil yaprak üzerinde kısım kısım olan sararmalar yine aynı derecede zararı gösterir.

Orta derece

Yukarıdaki zararlara ek olarak ayrıca yapraklarda, taze filizlerde ve körpe dallarda yine kısmi ıslak kararmalar, kahverengileşmeler, yaprak çatlaması gibi sorunlar köklerin de kısmi olarak bazı yerlerinde çürümelerin kesin başladığını gösterir.

Daha büyük tehlikeyi gösteren belirtiler

Bu artık başlangıç değil, başlangıcın hemen sonrası aşamasıdır.

Yapraklarda ve dallarda fazla sayıda yer yer kararma, çürüme, yırtılma, bazı dalların kararıp kuruması.. Bazen tüm yaprakların tam cansız hale gelmesi yani susuz kalmış gibi pörsümeler tüm köklerin ciddi şekilde zarar gördüklerini ve aktivitesiz kaldıklarını gösterir.

Kök çürümesi problemine karşı önlemler

Bir bitkinizin saksısını-toprağını değiştirecekseniz kökleri eski toprağından fazla arındırmayın.

Bitkinizi yeni yerine dikerken eğer toprağa gübre katacaksanız bitkinizin kökleri gübreli toprakla temas etmeyeceği şekilde dikmelisiniz. Gübre verme ya da bitki besini verme mutlaka bitkinin özelliğine, ihtiyacına göre ve gübrenin ya da bitki besininin özelliğine ve gücüne göre bilinçlice yapılmalıdır.

Saksı bitkilerinize toprak karışımlarını aynen benim verdiğim tariflere uygun yapın (her bitkiye ayrı tarif olabiliyor). Hangi tür nasıl toprak ister, bunlar boş yere verilmiş tavsiyeler değil. Benim ısrarla topraklara ponza taşı karıştırılması tavsiyem de yine bu konu ile ilgilidir. Zira süzek ve havadar topraklarda köklerin tuz birikimlerinden zarar görmesi en az düzeyde olacaktır.

Saksıda süs bitkisi almanın en güvenli zamanı haziran ayının ikinci yarısıdır. Alır almaz bitkiye aşağıdaki 2. maddedeki gibi kurtarma operasyonu yapın. Bu en akıllıca yoldur. Çünkü onların topraklarında tuzlaşma zararlı boyutlara yükselmiştir. Zaten bu yüzden evlere /ofislere geldikten itibaren birkaç gün içinde veya bir iki hafta sonra ciddi bozulmalar başlar.

Çözüm (etkilenen bitkinin kurtarılması)

Bitkilerin duruma göre kurtarma yollarını üç başlık halinde anlatmaya çalıştım.

1- Çok hafif vakalar

Yaprak kenarlarından kurumaya başlama, yapraklarda kahverengi ya da siyah hafif lekeleşmeler ve yeni çıkmakta olan çok körpe yapraklarda olan kısmî çürüklükler / kararmalar en hafif semptonlardır. Sulamaları sık yapmayın. Üst yüzey toprak kuruyunca eşeleyip kabartın. En az iki gün geçsin. Sonra banyoda saksıdaki toprağın en az üç misli su ile yavaş yavaş sulayın. Saksı alt deliklerinden çıkıp giden su toprakta artmış olan zehiri de beraberinde götürür. Sulamalara böyle devam edin. Etkilenmiş yapraklarda genellikle düzelme olmaz ama en azından bundan sonra bitki hayatına kusursuz yeni yapraklarla sağlıklı devam edecektir. Yalnız, bitki o toprakta uzun zamandır (en az bir yıl) bulunuyor idiyse aşağıdaki yolu uygulamanız gerekiyor.

2- Biraz daha ciddi vakalar

İki örnek vermek gerekirse: Birçok türde yapraklar birden bire pörsümüştür (bitki susuz kalmış gibi cansızlaşmıştır). Antoryumlarda ise yapraklarda yanmış gibi siyah çürümeler, ani sararmalar ve jiletle kesilmiş gibi kesikler olur. Bütün bunlar köklerde çürümelerin başladığının ve ilerlemekte olduğunun delilleridir. İşte bu durumlarda hiç vakit kaybetmeden yapılacak en iyi şey bitkiyi o topraktan kurtarmaktır. Topraktan çıkarın. Toprağı köklere zarar vermeden biraz arındırmaya çalışın. Köklerin arasındaki toprağı ise su dolu bir kovaya batıra çıkara iyice arındırın. Sonra kökleri yıkayın. Kontrol edin. Çürükleri kesin. Fazla uzun kökleri de bu arada kesmenizde sakınca yok.

Sonra ⇒ köklendirme toprağı gerekiyor. Onu hazırlayana kadar bitkinizi suda bekletin. Köklendirme toprağı orta nemlilikte olmalıdır (nemlilik ıslaklığa değil kuruluğa yakın bir nemlilik olsun). Bitkinizi kendi saksısına göre çok daha küçük bir saksıya köklendirme toprağı ile dikin. Can suyu vermeyin. Sulamayın. Hemen saksısıyla beraber şeffaf bir naylona geçirin ve hava almayacağı şekilde bağlayın. Yakıcı güneş ışınlarını direkt almayacağı ama oldukça güçlü aydınlık bir yerde 15 gün bekletin. Süre dolunca açın, bitkiyi havadar bir yere yerleştirin ve sulayın. Bu ilk sulamadan itibaren sadece 5 hafta boyunca yine ara sıra sulayacaksınız. 5 hafta tamamlanınca yeterince köklenmeler olmuştur. O zaman o türe uygun bir toprak karışımı ile esas saksısına, kökleri şimdi tutunduğu köklendirme toprağından arındırmadan aktarın ve sulayın.

3- İleri derecede kötü vakalar

Eğer bitkinin sağlıklı kalabilmiş parçaları varsa onları en sağlıklı yerlerinden keserek alın. Bitkinizin türü ne ise ona uygun köklendirme yollarını öğrenin ve gereğini yapın.

Kök çürümesi probleminin kesin çözümü

Bunun ilacı yok. Aradığınız çözüm bu sayfada buraya kadar olan tavsiyelerimin tümüdür. Bu sayfadaki satırların tamamı en iyi yoldur.

En etkili önlemlerin başında toprağa ponza taşı ve iri taneli dere kumu gibi zamanla hiç bozulmayan inorganik maddeler katmak gelir.

* * *

Konu ile ilgili sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz. Toprağın köklere zarar vermesiyle ilgili yapraklarda başlayan bozulmalar ile ilgili sorularınız eğer belirli bir bitki türü ile ilgili olacaksa lütfen buraya değil o bitki türünün sayfasına yazmanızı rica ediyorum.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Toprak - Gübre - Saksı

Etiketler: | | |

'Toprakta kök zehirlenmesi' hakkında sorular, açıklamalar

 1. Gül, Antalya dedi ki:

  .. bitkim vardı iki tane idi ayırmak için saksı değişimi yaptım. Fakat toprak su çekmiyordu, kötüydü. Sonra tekrar kaliteli toprağa ekim yaptım. Ama halen bitkimin yaprakları aşağıya bakmış halde ve bazı yaprakları döküldü. Ne yapmalıyım?
  ***
  Yukarıdaki 2. çözüm yolunu uygulayacaksınız. Başka türlü ümit yok, çare yok.

 2. Ebru, Karaman dedi ki:

  .. Saksı değişimi yapmıştım fakat desteklemesi için demir çubuk koymuştum. Köklere zarar vermiş. Çiçeğim birden soldu, yapraklarını eğdi. Besinsizlikten sanıp gübre de vermiştim çünkü 2 buçuk yıldır aynı topraktaydı. Çiçeğimi nasıl kurtarabilirim? Yaprakları geri tutunur mu? Gövdeye düştü düşecekler. Ne yapmam gerekli? Buruşur gibi de olmuş ama kökleri kopmuş toprağına gübre koyarken gördüm.
  ***
  Hata üstüne hata. İyice bozulmuş topraktan dolayı zarar görmüş olan bir bitkiye bitki besini vermek o toprağa büsbütün zehir haline getirir. En son bir de gübre vermemişsiniz. Şimdi bitkinizin kurtulması çok zor. Yukarıdaki ikinci çözüm yolunu uygularsanız belki kurtarabilirsiniz. Toprağı ise çöpe atın. Başka bitkilerde kullanmayın.

 3. Birol, Mersin dedi ki:

  .. bir süredir yaprak kenarlarinda 1-2cm eninde kararma ve kenarlardan içeri yönde sararmalar başladı. Artarak devam ettiğini görüyorum bu durumun. Toprak evdeki diğer tüm bitkilerde kullandığım toprakla aynı, perlitli çok güzel bir toprak. Ama ben 2 ay önce tropikal marka bitki besini vermeye başladım. Kışın yaklaşık 2 haftada bir sulama eşliğinde suya bitki besini karıştırarak suladım. Saksı büyük olduğundan ancak 4.5 litre sulama ile alttaki delikten su çıkabiliyor. Haliyle 4.5 litre suya da 5 kapak kadar sıvı besin ekleyerek suladım bir müddet. Bu miktar çok mu? Acaba bu besin mi sebep oldu yapraklardaki bu duruma? Bitki mi kurtarmak istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.
  ***
  Perlitli toprağın kendisi felaket. Bir de perlitli toprağa bitki besini verirseniz iki kat felaket. Saksı toprağı karışımlarında kesinlikle perlit kullanmayın. Öylesi toprakları da kesinlikle almayın. Ayrıca gereksiz yere fazladan fazladan bitki besini vermişsiniz. 4-5 sulamada bir defa yeter. Gelişim çok hızlı ise (sadece o hızlı gelişim zamanında) her üç sulamada bir verin. Ama bu toprak artık bozulmuş. Hiç bitki besini vermeyin. 3 ölçü salon bitkilerine özel torf toprak + 1 ölçü ponza taşı karışımı yapın ve bitkinizi eski toprağından arındırıp bu ponzalı sağlıklı toprağa dikin.

 4. Mahmut, Bursa dedi ki:

  Çiçekler için gereken toprak karışımlarının satışını da yapsanız. Dışarıda bulmak zor oluyor. Kırmızı killi toprak mesela. Sizden almak hem güvenli hem garanti olur.
  ***
  Kırmızı toprak tavsiyemi sayfaları yeniledikçe siliyorum. Bazı dış mekan saksı bitkilerinin toprak karışımlarında tavsiye ediyordum ama hem alternatifler çok hem kesin gerekli bir şey değil. Yanlış anlaşılıyor. Kesin gerekli sananlar oluyor. En iyisi tavsiyelerden çıkarmak. Benim satış yapmam ise imkansız. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Ama elimden geldiğince herkesin kolayca halledeceği şekilde bilgiler vermeye çalışıyorum.

 5. Begüm, Ankara dedi ki:

  .. yapraklarında çürümeler başlamış diye tahmin ediyorum. Grili siyahlı iri iri lekelenmeler mevcut. Sorunlu yaprakları keseceğim, sulamayı durduracağım ama devamında hastalığın ilerlemesinden çok korkuyorum. Bu bitkimi birkaç ay önce almıştım ve üzerine titriyorum desem yeridir. Yapmam gereken ekstra bir şey ya da kullanmam gereken bir ilaç var mı? Yoksa toprağını da değiştirmem gerekir mi?
  ***
  Hemen acilen toprağını değiştirmeniz şart.

 6. Mahmut Ö. -Manisa dedi ki:

  Verdiğiniz bilgiler için ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok büyük hatalar yapıyormuşum sulamada ve toprakta. Sayenizde farkına varıyorum. Dere kumu ebatı ne önerirsiniz? Kaç mm’lik alalım?
  ***
  2mm ile 5mm arası idealdir. Karışık olmayacaksa 3mm veya 4mm.

 7. Filiz, Antalya dedi ki:

  Çoğu yaprağı kurudu ve kurumaya devam ediyor. Bir kere balkona almıştım. Güneşli olmamasına rağmen çok sıcaktı. O günden sonra böyle oldu. Köklerde bir sorun mu var sizce?
  ***
  Salon bitkisi düzenli sıcak olan bir eve alışıksa, size göre sıcak olan ama evin içinde toprağın alışık olduğuna göre o kadar sıcak değilse topraktaki ani ısı düşüklüğü toprağın kimyasını değiştirir. Köklerde önce yanma sonra çürüme olur. Eğer bir de zaten toprak o bitkinin kendi sayfasında tarif ettiğim gibi hazırlanmamışsa etkisi daha kötü olur. Zamanla toprağın kimyasal dengesi güzelemeyebilir. Bu durmda gerektiği gibi bir toprak karışımı yaparak bitkiyi zarar gördüğü topraktan kurtarmak gerekir.

 8. Gürbüz, İzmir dedi ki:

  … Bu arada normal bahçe toprağında olan bir bitki. Ortalık sakinleşince biraz torf-toprak karışımı ile açıkta kalan kökleri kapatacak şekilde ilave yaptım. Çok ani bir şekilde yaprakların renkleri cansızlaştı. Üstelik kenardan içe kıvrılanlar da oldu. Halen yumuşak olan yapraklar mevcut fakat kahverengileşen birkaç yaprak da var. Birkaç gün hava da serin gittiğinden toprak da tam kuruyamadı ama 1-2 gün içerisinde yaprakların hızla bu hale gelmesini beklemiyordum açıkçası. Mevsimi olmasa da sanıyorum saksı toprak değiştirmek gerekecek. Sadece bu acaba çürüme değil de bitkinin bir şok geçirip tepki vermesi olabilir mi?
  ***
  Tuzlu topraklara uyumlu bitkiyi dahi mahveden çok felaket kötü bir toprak. Veya yanlış sulamanız yüzünden zamanla tuz küpü haline gelmiştir. Acilen bitkinizi o topraktan kurtarmalısınız.

 9. Burak dedi ki:

  çiçeğime fazla miktarda azot gübresi verdim tamamıyle yanlış kullanım hiç bir yerden bakmadan öylece attım 1 gün sonra tüm yapraklar soldu hatamı farkedince üzerinde kalan gübreyi üstünden atıp boşalttığım yerlere yeni toprak ekledim bugünde yapraklarda solma devam etti bu sefer saksıyı altından ve yanlarından delerek toprağı yıkayıp içindeki zehiri akıttım kökler hala beyaz duruyor gövdeside sağlam herhangi bir çürüme yok çiçeğim kurtulurmu bilgi verebilir misiniz?
  ***
  Fazla geç kalmadan müdahale etmeniz iyi. Kökler olduğu gibi yanmış olduğundan dolayı yeniden köklenmesini bekleyeceksiniz. İsterseniz toprağı tamamen değiştirin. Daha iyi olur. Zaten kökler yanmış gitmiş.

 10. Merve, Kayseri dedi ki:

  … susuz kalmış gibi aniden sararmaya başladı. Muhtemelen toprağı fazla nemli kalıp hafif küflenmiş. Toprağın kurumasını beklemeli miyim yoksa acilen toprak ve saksı değiştirmesi yapmalı mıyım?
  ***
  Galiba sararmadan başka pörsüme de var. Sorunuz anlaşılır değil. Susuz kalmış gibi sararma diyorsunuz. Susuz kalmışlıktan sararma değil pörsüme olur. Toprağın nemli kalması, küflenme yaprak sararmasına neden olmaz. Başka sebepler vardır. Bitki ne zamandır sizde, sulamaları nasıl yapmaktasınız bilmediğim için ve yazdığınız problemin ne olduğunu da anlayamadığım için bir şey diyemiyorum. Ama yukarıdaki bilgileri okursanız hem problemin kaynağını hem de ne yapmak gerektiğini anlarsınız zaten.

 11. Sena, Konya dedi ki:

  Bir hafta kadar şehir dışında olacağım için bitkimi bolca sulayıp saksı tabağına da su dökmüştüm. Geldiğimde suyu tamamen çekmişti fakat toprağı çok nemliydi. Bu nemlilikte solucanlar oluştu. Sonra aradan 1 ay geçmesine rağmen toprak nemliliğini hiç kaybetmedi, hiç kuruma belirtisi olmadı. Saksı tabağına ara ara su dökerek suladım bu sebeple. Bazı yapraklarının ucunda da kurumalar oluştu. Toprak yıkama yönteminden bahsediyorsunuz fakat bunu yaparsam zaten nemli olan toprağı iyice çamurlaştırmış olmaz mıyım? Ne önerirsiniz?
  ***
  Toprak yıkama sulaması bu tip topraklarda zaten her şeyi daha da kötü eder. Tabaktan sulamakla çok fena hata etmişsiniz. Toprak kurumuyorsa sulamayın. Bu kadar basit. İsterse beş ay geçsin. Benim bazı bitkilerimin toprakları iki ay kadar hiç kurumuyor. Bu sırada damla su vermem. Sağlıkları gayet iyi. Size tavsiyem saksıdan kalıp gibi çıkarın. Öylece bekletin. Toprakta biraz kuruma olduğu zaman alttan, üstten ve kenarlardan toprak azaltın. Kökleri tamamıyla topraktan çözmeyin. Sonra o halde yeni toprak ilavesiyle saksıya yerleştirin.

 12. Seba, Kıbrıs dedi ki:

  Zehirlenmiş bitkileri 15 gün naylonda kapalı süresi bittikten sonra dışarı sabah güneşi gören yere alabilir miyiz?
  ***
  Evet sabah güneşinin bir tehlikesi olmaz.

 13. Buse Can dedi ki:

  Dallarında yanmış gibi siyahlanmalar olmaya başladı. Köklere yakın üstlerde yok. Nedendir acaba? Toprağı torf. 2 hafta önce bitki besini vermiştim.
  ***
  Sulamaları çok yanlış yaptığınız kesindir. Bitki besini bunun üzerine zehre zehir katmış. Banyoda veya balkonda toprağın on misli su ile tekrar tekrar sulayarak toprağın yıkanmasını sağlayın. Şu sayfayı mutlaka okuyun: Yaygın ve öldürücü sulama hatası
  Aslında en iyisi toprağını değiştirmeniz olacak. Kendi sayfasındaki gibi yapmalısınız: Devetabanı, Monstera deliciosa bitki türü

 14. Samet, Samsun dedi ki:

  benim bir bitkim var ve alt yaprakları sararıyo küçük veya büyük yapraklarda aynı şekilde. Ve yaprak uçlarında toprak rengi kurumalar oluşuyo. Bitkimi toprak kurudukça suluyorum fakat sulayacağım zaman geldiğinde toprağın üstünü kabartıyorum kuruyan kahverengi sarımsı toprağı karıştırdıkça alttan sanki nemli gibi siyah toprak çıkıyor. Bende acaba saksının altına su gitmiyormu diye saksının dibine kadar karıştırdım toprak karışsın ve alttaki sert toprak yumuşsasın diye ve bitkimin kökleri sarımsı gibiydi ve köklere bağlı toprağı almadan bitkimi saksıda biraz daha yukarı çektim ama kökler topraktan çıkmıştı biraz su verip tekrar kapattım ve cansızlaşmaya başladı ne yapmalıyım
  ***
  Bu durumda yukarıdaki 2. çözüm yolunu uygulamak lazım. Sularken toprağın en üst tabakasının 3-4cm derine kadar kuruması yeterli. Daha derinlerinin kurumasını beklemeniz yanlış. Ara sıra toprağı kabartmak iyi bir şey. Sulamalarda mutlaka saksının alt deliklerinden dışarı su çıkacak miktarda su kullanmanız her tür bitki için kesinlikle şart. Ve o suyu saksı altındaki tabakta hiç bekletmeyeceksiniz.

 15. Sevilay, İstanbul dedi ki:

  Merhaba, kendim ettim kendim buldum. Sizi bu gun keşfettim ve anladım çoğu hatamı. En büyük hata perlitli vs li topraklar gübreler bitki besinleri… Yeni evime taşıdım nisan itibari ile çeşitli topraklar gübreler vs ile saksı değişimi ve toprak ilavesi yaptım. Yapraklar o kadar cansız, yumuşak ve aşağı kıvrılıyor.. bir türlü büyümüyor, yaprak döküyor. Dokunmadığım unuttuğum ise deli gibi büyüyüp canlı bir şekilde duyuyor. Toprak alacaktım ama sizin cevabınızı görünce almayı tercih etmeliyim gibi geldi yardımcı olursanız sevinirim. toprak değişimi mi yapmalı beklemeli mi zamanı değil diye bilemedim tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
  ***
  Toprağa gübre filan kattı iseniz ve bunun yanısıra perlit de varsa salon bitkileri için artık o topraktan hayır gelmez. Kökler kendilerini yenilemeye çalışsa bile hassas uçları sürekli yanacaktır. Acilen toprak değiştirin. Şu sayfadaki gibi yapın: Salon bitkilerine sağlıklı torf toprak hazırlamak

 16. Aynur, İzmir dedi ki:

  Çiçeklerim için bir çuval toprak almıştım ama aldığım toprak çiçeklerimin hepsini yaktı. Kökten çürümeler, yapraklarda buruşukluklar oluştu. Kurtarmak için normal toprakta alıp karıştırdım olmadı. Torflu toprakta alıp karıştırdım olmadı. Ne yapabilirim?
  ***
  Yanlış toprağı illa bir şeylerle karıştırmada inatçısınız. O şekilde ancak sürekli dışarıda yetişen park bahçe bitkileri ve sebzeler için için kullanabilirsiniz. Salon bitkileri için tek yol var. Şu sayfadan açıklandığı gibi: Salon bitkilerine sağlıklı torf toprak hazırlamak

 17. Mustafa Deveci dedi ki:

  Şu an benim kafgas gülümde de yapraklar uzun süre susuz kalmış gibi pörsümüş durumda. tavsiyeleriniz doğrultusunda toprağından arındırıp naylonla kapattım 2. günü inşallah düzelir.

 18. Hande, İstanbul dedi ki:

  3 ay önce yapraklarında yanma ve kararma görünce toprağını ve saksısını değiştirdim. Fakat yapraklarındaki yanmalar devam etti. Ne önerirsiniz? Köklerini kontrol edip toprağını yenilemeli miyim?
  ***
  Sorun devam ediyorsa acilen sökün, köklerini yıkayın ve doğru toprak hazırlayana kadar suda bekletin.

 19. Murat Istanbul dedi ki:

  Toprağını değiştirip can suyunu verdikten sonra drenajını farkında olmadan bloke ettik ve bitki bir hafta boyunca balçık biçimde toprak içinde kaldı. Bir hafta sonra bunu fark etmemle balçık toprağı büyük oranda çıkarıp leğen içinde kurumaya bıraktım. saksının dibinden yarı boyuna kadar kuru ve yeni toprak ilave edip biraz da üzerinde kalan ıslak toprakla tekrar diktim. Bir hafta geçti, bitkinin susuz kalmış gibi cansız görüntüsü devam ediyor. Ne kadar süre daha beklemem gerekir sizce? eğer iyileşme gerçekleşmezse sizin “orta derece ciddi vakalar” başlığızdaki talimatları uygulamaya koyulmam gerekecek sanırım (bitki köklendirme). ..
  ***
  Murat Bey önce takdirleriniz için teşekkür ederim. Sorunuzu kısaltmamın sebebi bitkinizin probleminin tedavisi bu sayfa ile pek ilgili değil. Hem pek salon bitkisi kapsamında düşünülemez. Bununla beraber salonda yetiştirilecek hiçbir bitki türü için balçıklaşan toprak kullanılmamaldır. Torf toprak ve ponza taşı karışımı gerekir. Ayrıca bazı ayrıntıları yazmamışsınız (yeni mi aldınız, nasıl toprak kullandınız, ortam soğuk mu vesaire) ama önemli değil çünkü olan olmuş. Şimdi yapmanız gereken şey yaprakların yeşil kısımları kuruyana kadar sulamayın. Kuru toprakta kalsın. Aksi takdirde köklerdeki çürüme bitkinin dip rizom kısmını da çürütebilir. Bu ise bitkinin tamamen ölmesi demektir. O zamana kadar ilkbaharın ılık günleri gelmiş olur. Kendi sayfasında anlattığım gibi toprak hazırlayın. Yine sorunuz olursa lütfen buraya değil kendi sayfasına yazın. Bakınız: https://azbitki.com/salonlara-bodur-muz-musa-acuminata-super-dwarf-cavendish


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.

Lütfen sorunuzu konu ile ilgili sayfaya yazmaya gayret edin.

Sorunuzu/Yorumunuzu yazın:

Sorunuz cevabımla birlikte 1 veya birkaç saat içinde burada görünür olacaktır. Lütfen ara sıra kontrol edin.