Türkiye’nin yağmur ormanları

Yağmur ormanları hangi tip ormanlara denir, hangi iklimlerde bulunur, Türkiye’deki varlıkları ve ne gibi öneme sahip oldukları konularına dair..

Genel özellikleri

Fazla yağmur yağan bölgelerde oldukları için bu ad verilmiştir. Aslında bu ormanların başlıca özelliği sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğidir ve bitkilerin seyrek değil yoğun sıklıkta olmasıdır. Yağmur ormanlarında ağaçların arasında birçok çalı türleri ve birçok otsu bitki türleri bulunur. Atmosferdeki karbon miktarını azaltmalarındaki büyük etkileriyle de değerli bulunuyorlar. Dünyada konu ile ilgili bilim insanlarının tespit ettiği yağmur ormanları sadece tropikal kuşakta değildir. Yağmur ormanları bulundukları bölgeye göre iki sınıfa ayrılır:
1- Tropikal yağmur ormanları
2- Ilıman iklimli bölgelerin yağmur ormanları

Türkiye’de varlıkları

Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerimiz ılıman iklim, mikroklima olarak subtropikal iklim yağmur ormanları bölgelerindendir. Fakat maalesef fındık, çay ve pirinç tarımı amacıyla bizdeki yağmur ormanlarının büyük kısmı yok edilmiştir. Türkiye’de varlıkları Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerimizde bir hayli azalmış olarak devam ediyor.

Yağmur ormanı olabilecek potansiyele sahip bölgelerimiz

Ağaçlar ve zengin çeşitlilikte yoğun bitkiler topluluğu olan her orman yağmur ormanlarından farksızdır. O halde Yağmur Ormanı terimindeki yağmur kelimesini mecazi kabul etmeliyiz. Karadeniz kıyılarımızın baştan sona her yeri, Marmara bölgemizin çoğu yeri ve Muğla cıvarları yağmur ormanlarının oluşmasına son derecede elverişlidir. Buralarda pek geniş orman arazileri olmasa bile potansiyel olarak yağmur ormanı bölgeleridir.

Yağmur ormanlarının önemi

Havadaki karbonu azaltmaları özelliğiyle yağmur ormanları diğer ormanlara göre birkaç misli daha fazla karbonu havadan çeker alır. Akdeniz bölgesindeki ormanlarla doğu Karadeniz ormanlarını kıyaslarsak daha iyi anlarız. Akdeniz bölgesindeki ormanlarda ağaç altı bitkileri hem tür olarak hem sayı olarak çok azdır ve ağaçlar seyrek olup aralarında fazla mesafe vardır. Yağmur ormanlarının en çok dile getirilen önemi atmosferde karbon birikiminin olağanüstü boyutlarda artmasını önlemektir. Bundan başka kış soğuklarını kırması, yağmurları çekerek kuraklık riskini azaltması, toprağı her çeşit erozyondan koruması, hem bitkiler hem hayvanlar aleminden birçok canlı türlerine yaşam alanı olması gibi faydalarıyla yağmur ormanları dünyada birinci derecede hayati önem taşıyor. Ülke ekonomisi için ormanların bölge halkına kerestecilik, arıcılık, orman meyveciliği, parfümcülük ve yenebilir değerli mantarların doğal şartlarda üretimi vb iş sahaları kazandırması gibi bir önemi de var.

Ormanların yağmur çekmesi

Çok geniş arazi kaplayan gür ormanlar yağmuru çeker. Bütün Karadeniz kıyı kesimlerimiz gibi Marmara bölgemizin büyük bir bölümü ile Muğla civarları doğal olarak ormanlaşmaya çok elverişlidir. Ormanları arttırılırsa bu bölgeler daha fazla yağmur çekecek ve sonuçta gerçek yağmur ormanlarına daha fazla sahip olacağız.

Fotoğraflar

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Botani

Etiketler: |


'Türkiye’nin yağmur ormanları' hakkında sorular, açıklamalar

  1. İsimsiz dedi ki:

    Yağmur ormanı Türkiyenin hangi bölgesinde bulunur?
    ***
    Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz bölgesinde. Gerçi bütün karadeniz kıyılarımız sayılabilir. Zamanla ormanları yok etmişiz. Batı karadeniz bölgemizde Zonguldak civarı ormanları da kesinlikle yağmur ormanlarındandır.


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.
Lütfen yazı dili kurallarına saygılı olalım.


(Yazamıyorsanız Mozilladan deği Google Chrome ile giriş yapın.)