Tiroid bezinin yeri

Tiroid bezi
Tiroid bezi, zehirli guatr hastalığı, etkileri ve tedavi yolu