Hint tavukları Asil

Dünyada bilinen en eski evcil kümes hayvanı olan Asil (Hint tavuğu) ırkları milattan bin yıl öncesine kadar uzanan Hindistan hikâyelerine, efsanelerine bile konu olmuşlar. Çok güçlü kuvvetli olmaları, kobraları öldürdükleri, bir Asilin bir gaga darbesi ile bir adamın bileğini kırdığı, bir Asilin ağırlığınca altın bedeline bir mihrace tarafından satın alındığı gibi hikâyeler anlatılır.

Hint Asil horozların dövüşü

Bütün dünyada Asil ismiyle bilinirler. Fakat biz çoklukla Hint tavuğu deriz. Çünkü gerçekten Hindistan kökenlidirler. İngilizcede Asil ve Aseel olmak üzere iki ayrı şekilde yazılışı olan bu kelime Arapça kökenlidir. Hintliler Asil kelimesini safkan anlamında kullanmışlar. Sonra İngilizceye ırk adı olarak geçmiştir.

İslamiyetin etkisinden önce Hindistan’da bu ırk tavukların adı farklıymış. Daha sonradan Asil ismini vermişler. Bununla beraber Hindistan’ın bazı yerlerinde çok eski isimleri halen kullanan insanlar var.

Köken

Anavatanı Hindistan’dır. Hem Asil ırkları hem meraklıları en çok Hindistan’da bulunur. Hintliler Asillerin ırk özelliklerini, çeşitlerine göre standartlarını kılı kırk yararcasına her şeye dikkat ederek bozulmaya meydan vermeden devam ettirirler ve sahip çıkarlar.

Asiller Hindistan’da en yoğun olarak Andhra Pradesh’te vardır. Hindistan’dan başka Tayland, Japonya (⇒ Shamo), Türkiye, İngiltere, Güney Amerika ülkelerinin çoğu yerleri ve ABD’ye kadar yayılmıştır. Ayrıca Hindistan – Türkiye arasında bütün ülkelerde vardır.

İngiltere’de safkan ırk ilkin 1760’da tanınmıştı ve Reza Asil grubundan idiler. Nitekim Türkiye’de yüzyıllardır yetiştirilen Hint tavukları da Reza Asil grubu ırklarındandır. Fakat bu topraklarda biraz başkalaşmış, kendine özgü özellikler kazanmıştır.

Nesillerini devam ettirme özellikleri

Hint tavukları her bir yumurtlama döneminde ortalama 10 tane kadar yumurta yumurtlayıp gurk olur ve sebatla kuluçkaya yatarlar. Civcivlerini her türlü hayvandan büyük başarı ile korurlar. Yılan avlamada ustadırlar.

Safkan dişiler eş seçiminde çok titizdir. Adeta bu ırkın standartlarını eksiksiz bilen profesyonel bir yetiştiricinin damızlık seçmedeki kıstaslarına göre hareket ederler. Horozun ırk özelliklerini kusursuz yansıtması, hatta ses tonu bile dişi için eş seçiminde önemli kriterlerdir. Bu yüzden her horozu yanlarına yaklaştırmazlar.

Kullanım

Eskiden Hint tavuk ırklarını en çok horoz dövüşü meraklıları yetiştirirmiş. 19. yy sonlarından şimdiye kadar etlik tavuk ırkları ve hibritleri oluşturmada kullanılan çeşitli ırklar arasında olmazsa olmaz tavuklar Asillerdir (Özellikle Malay ırkı). Hatta günümüzde marketlerde satılan tavuk etlerinin kökeni Asil’lere dayanır (⇒ Cornish Indian Game ve Cornish Rock).

Hint tavukları yumurta veriminde iyi olmamakla beraber sık sık gurk olmaları ve kuluçkaya yatmada sebatlı davrandıklarından dolayı kuluçka tavuğu olarak kullanılmaları oldukça yaygındır.

Evcil hayvan olarak uysal ve zeki hayvanlardır. İnsana alışabilirler. Öyle ki sahibinin peşinden ayrılmayan Hint tavukları / horozları vardır. Gerçek Asiller bir tehdit, bir tehlike sezmedikçe insana saldırmazlar.

Asil grubu tavuk ırkları iki alt gruba ayrılır

Reza Asil küçük tip ama cüce veya bodur değildir. Ağırlıkları 3 kiloyu geçmez. Bir zamanlar bütün batı dünyasında Hint dövüş horozu olarak bunlar çok popüler imiş. Bazı batı ülkelerinde Reza yerine Rajah denir (okunuşu raca veya reca).

Reza Asil horoz ve tavuk

Reza Asil horoz ve tavuk

Kulang Asil ise büyük tip ırklardır. Kuzey Hint, Güney Hint ve Madras gibi isimlerle tanımlanırlar. Malay ismiyle dünyada meşhur Asil ırkı bu gruptandır. Kuzey Hint ve Güney Hint Asiller pek fazla farklılık taşımaz. Sadece ibik, gaga ve beden şekillerince birbirinden ayrılırlar.

Kulang Asil horozları

Soldaki Kuzey Hint, sağdaki Güney Hint Kulang Asil.
Bu konuyu ayrı bir sayfada da ele aldım.
Bakınız ⇒ Malay ve Madras

Ayrıca Bihaingam ırkı belki bu iki gruptan ayrı kabul edilen farklı bir Hint tavuğu ırkıdır. Tepesinde tek ve büyük bir ibiği, gaga altında çift sarkık ibikleri vardır.

Bihaingam Asil horozu

Bihaingam Asil

Asil ırklarında ortak standartlar

1800’lü yıllarda el yazmaları ile kayıt altına alınmış olan standartları bugün Kalküta’daki yetiştiriciler halen titizlikle ciddiye alıyor. Birkaç Asil ırkı var. Ve her bir ırkın kendi standartları ayrıdır. Fakat grup olarak bu ırkların ortak temel özellikleri vardır. Birkaçı şunlar: Gaga altında çift ibikleri hiç yoktur. Sadece Bihaingam ırkında vardır. Yüzleri ve kulak lobları kırmızıdır. Tepe ibikleri Bihaingam hariç tümünde küçüktür. Dolgun, küçük bir et parçası gibi ya da kısa ve üçlü olur. Sahiplerine karşı uysal olup zarar vermezler. Göz rengi önceleri yeşil veya yeşilimsidir. Ama erginleştiklerinde gözler artık inci beyazıdır. Daha pekçok ortak özellikleri uzun uzun tarif edilmiş.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Tavuk Civciv Kuluçka

Etiketler:


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.

Lütfen sorunuzu konu ile ilgili sayfaya yazmaya gayret edin.

Sorunuzu/Yorumunuzu yazın:

Sorunuz cevabımla birlikte 1 veya birkaç saat içinde burada görünür olacaktır. Lütfen ara sıra kontrol edin.