Sympodial, monopodial

Orkidelerin yapıları türlere göre değişen büyük farklılıklar gösterir. Pekçok açıdan oldukça karmaşık sınıflara ayırırlar. Yani gövdelerinin yapıları itibarıyla orkideleri monopodial ve sympodial olarak sadece ikiye ayırmak önemsiz ve çok basit bir sınıflamadır. Bu ayrımda amaç tekli mi çoklu mu gelişim tarzları var, sadece bunu belirtmek içindir. Resme dikkat ederek aşağıdaki bilgileri daha iyi anlayabilirsiniz.

Orkidelerin yapısı, monopodial ve sympodial gelişim..

Orkidelerin yapısı

Monopodial orkideler

Monopodial kelimesi tek ayaklı, bir ayaklı gibi bir anlama gelir. Yani ‘tek gövde’ üzerinde devamlı yapraklanarak, yanlardan veya dipten filizlenmeyerek gelişime devam ederler. Yukarı doğru uzama çabasındadırlar. Dipten ya da ana gövdeden yan filiz çıkması, yavru oluşturmaları nadir görülür. Özellikle fazla güçlendikleri zaman ya da tepe meristem bölgesi zarar görünce yanlardan en az bir dal çıkarıp onlarla gelişime devam ederler.

Phalaenopsis’ler monopodial orkidelerden olup genellikle gövdesi çok fazla uzamaz. Oysa Vanilyalar ve Vanda orkidelerinin bazı türleri sarmaşık gibi birkaç metre uzarlar. Yuvarlak yumrulu olan Orchid (Salep) orkidelerinin gövdesi olmaz ama onlar da monopodial kabul edilir.

Sympodial orkideler

Sympodial sözcüğü birleşik ayaklı, çoklu ayaklı gibi anlamlara gelir. Yani toprak altında ya da ağaçlar üzerinde ince rizom ilerlerken birçok yalancısoğan oluşturur. Gerçi bu tip rizom konusunun ayrıntıları çok ama burada amaç sadece orkidelerin genel yapısı hakkında kısa bilgi vermek.

Bu özellikteki orkide türlerinde rizom ilerlerken peşi sıra yalancısoğanlar üretir. Her bir yalancısoğan bir sonraki yalancısoğanın hayat kaynağıdır. Tüm rizomlar en uçtaki yeni gelişimin gücünü sağlar. Dolayısıyla da sympodial orkidelerde bünye tüm yalancısoğanlarıyla bir bütündür.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Botani

Etiketler:


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.

Lütfen sorunuzu konu ile ilgili sayfaya yazmaya gayret edin.

Sorunuzu/Yorumunuzu yazın:

Sorunuz cevabımla birlikte 1 veya birkaç saat içinde burada görünür olacaktır. Lütfen ara sıra kontrol edin.