Bitki besinleri, suni gübreler

Burada konu bitki besinleri ve diğer gübrelerde bulunan, bitkilerin ciddi ihtiyacı olan maddelerdir. Söz konusu maddelerden element diye bahsedilir. Fakat o elementler toprakta arı halde değil, çeşitli bileşikler, tuzlar ve mineraller hallerinde bulunuyor. Bitki ihtiyacı olan elementleri onlardan alır. Konu esasen iç mekan süs bitkilerine yöneliktir. Herkesin kolayca anlayacağı düzeyde yazdım.

bitki besinleri ve suni gübreler, içerdikleri elementler

Bahçe bitkilerinize doğal veya suni gübreleri tam diplerinden değil biraz uzağından toprağa karıştırın. Köklere ulaşmasını su ve toprak mikroorganizmaları hallederler.

Bitkilerin yapılarında en çok bulunan element

Bitkilerde, ağaçlarda koskoca odunları, dalları, yaprakları, çiçekleri, kökleri ve meyveleri oluşturan şey karbondur. Bitki karbonu topraktan almaz. Havadaki karbondioksit gazından alır. Ve sonra karbon elementini çeşitli şekerli ve nişastalı maddelere çeviriyor. Alması, işlemesi ve bünyesinde yerleştirmesi yapraklarda fotosentez yapmakla mümkün. Fotosentez için en başta gereken unsur esintidir. İkinci sırada yeterli şiddette ışık veya güneş. Bütün bunlar en önemli şartlar. Sonra yeterli ısı, su ve besleyici toprak, topraktaki gerekli elementlerdir.

Bir bitki topraktan en çok kalsiyum ve potasyum alır. Diğer elementleri daha az oranlarda alır ama hepsi kesinlikle gereklidir.

Gübreler ve bitki besinleri hangi elementleri içerir?

Aşağıda saydığım elemementlerin tümü verimli bir toprakta bulunmak zorundadır ki bitkiler sağlıklı gelişsin. Toprak fakir ise gübreler ve bitki besinleri ile toprağa gereken maddeleri vermek gerekir.

a) Makro besinler: Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) ve sülfür (S) yani kükürt.

b) Mikro besinler: Demir (Fe), Bor (B), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Klor (Cl), Molibden (Mo), Kobalt (Co), Sodyum (Na)..

Bitki besinlerinde ve gübrelerde olması gereken elementler nelerdir?

Yukarıdaki elementler arasında önem sırası düşünmeyin. Her biri çok önemlidir.

Özel bitki besinlerinde genellikle kalsiyum bulunmaz. Şehir suyunuz (musluk suyu) genelde kireçlidir ve salon bitkilerinin kalsiyum ihtiyacını karşılar (eğer toprakta hiç kalsiyum yoksa bu su yeterlidir). Fakat zaten salon bitkisi topraklarına doğal sert kireç taşı parçacıkları karıştırılmıştır. Böylece kalsiyum açısından sorun çıkmaz.

Fotosentez için her bir elementin görevi var. Bazı elementler yapı oluşmalarında temel maddeler olur (kalsiyum ve potasyum). Bazı elementlerse ancak işlerin devam etmesinde yardımcıdır. Yardımcılar olmasa temel maddeler yerine oturamaz. Temel maddeler olmasa yardımcılar bir şeyin oluşmasına katkı sağlayamaz. Her şey çok ince bir düzen içinde devam eder. Köklerden yapraklara, yapraklardan bütün bünyeye daima süren bir dolaşım devam eder durur. O dolaşım olmasa gelişim mümkün olamaz. Dolaşımın sağlıklı olması da ancak hiçbir şeyin eksik kalmamasıyla mümkündür.

Besinlerin işe yaramasında köklerden yapraklara bütün bünyenin sağlıklı olması ve şartların yerinde olması lazım. Şartlar şunlar: Esinti, güneş (veya yeterince güçlü ışık), ısı, su, dengeli toprak.

Toprağın dengesi ve köklerin durumu

Topraktan besinlerin (elementlerin) alınmasında iş köklere düşüyor. Fakat her bitkinin kökleri aynı yeteneğe sahip değil. Kimileri alkalinli topraktan demir almayı beceremez, kimileri asitli topraktan kalsiyum almayı beceremez. Toprağın hem kimyasal dengesi hem pH derecesi büyük önem taşıyor. Bu da bitkiden bitkiye değişir. Sonra elementlerin oranları önemli. Küçük bir örnek mesela potasyum çok fazlaysa bitkiler topraktan kalsiyum alamıyor. Fosfor veya demir çok fazla olunca kökler zehirlenip çürür. Kalsiyumun fazlası demiri, demirin fazlası kalsiyumu engeller.

Kök yapıları farklı farklıdır. Bitkilerin çoğu havadar toprak ister. Salon-ofis süs bitkilerinin tümü çok daha fazla havadar toprak istiyor. Toprağın humuslu olması da ayrıca önemli (çoğunluk türler için).

Bitki besinleri ve suni gübrelerin yeterlilikleri

Özel bitki besinlerinde makro / mikro elementlerin düzenli oranları ve yeterli sayıları ne yazık ki her zaman olması gerektiği gibi net olmayabilir. Bazen de her toprakta işe yaramazlar. Bir de toprağın kimyasal dengesi bozulmuş ise o bitki besinleri farklı kimyasal tepkimeler geçirip bitkilere zehir olur. Ayrıca cocopeat gibi bu besinleri inatla tutan ve zamanla bitkileri zehirleyici tuzlara çeviren maddelerin salon bitkisi toprağı diye kullanımı hataları çok yaygın. Fakat öte yandan toprağın suya karışık verilen bitki besinlerini hiç tutamama özelliği varsa bu da kötü. Gerçi bu riski bertaraf etmek için akıllı gübre denen yavaş çözünür özellikli katı bitki besinleri var.

Netice olarak, her halükarda, verdiğiniz bitki besinlerini bitkilerinizin en iyi şekilde alıp değerlendirmesi için toprağın özelliği ve kimyasal dengesi hayati önem taşır. İşte bu kapsamda şu iki sayfayı dikkatle okumanızı tavsiye ederim:

1- Salon bitkilerinize doğru toprak ayarladığınızdan emin misiniz?

2- Sulamaları sıklık açısından değil, doğru tarzda yaptığınızdan emin misiniz?

NPK oranları

Bu oranları (NPK) sırasıyla Azot, Fosfor, Potasyum elementlerinin miktarlarındaki değişikliklere göre belirlerler. Oranlar bitki türüne göre, gelişim sürecine göre ve özel şartlara göre değişir. Oran belirtmede genellikle harfler olmaz, rakamlar olur ama sıra aynıdır. Örneğin 5-8-6 içinde 8 fosfor oranıdır. Fosforca zengin. Bu köklenmenin ve tomurcuklanmanın gür olması amaçlıdır. 4-6-8 içinde potasyum yüksek. Çiçekler iri iri açsın ve/veya meyveler ve dallar dolgun olsun diye.

Fakat eğer bir bitki besini sırf bu üç elementten ibaret ise, yani daha yukarıda adlarını yazdığım elementlerin tümünü içermiyorsa o bitki besini torf vb saksı topraklarında işe yaramaz diyebiliriz. Ancak verimli bir arazi toprağına katkı için işe yararlar.

Tek yönlü suni gübreler

Azot gübresi, demir gübresi vesaire gübreleri yukarıdaki NPK oranlarındaki ağırlılık gibi düşünmeyin. Bunlar sadece tek yönlüdür. Yani azot gübresi satece azot elementi içerir. Potasyum gbüresi sadece potasyum çierir. Demir gübresi de sadece demir.. Başka diğer elementleri içermezler. Ya mükemmel verimli gerçek topraklarda işe yararlar ya da doğal gübre verilmiş topraklarda bir elementin biraz daha fazla olması için kullanılırlar ve bu takdirde işe yararlar. Meselâ lahana ne kadar verimli ve iyi gübrelenmiş toprakta olursa olsun biraz azot takviyesi yapılsa daha büyük yapraklı gelişir. Bazı bitkiler topraktan demir almada beceriksizdir. Bunlara da normal gübrelemeye ilaveten demir gübresi takviyesi yapılabilir. Ne ne için gerekli çok iyi bilmiyorsanız böyle gübreleri kesinlikle kullanmamalısınız. Yoksa toprağın dengesini bozmaktan bitkileri zehirlemeye kadar birçok zararları olur.

Ayrıca toprak özelliğine göre değişen suni gübreler var. Mesela azot gübreleri çeşitlidir. Alkalinliliği yüksek topraklar için ayrı, nötr olanlar için ayrı, asitli olanlar için ayrı. Zaten bu mesele bu sayfanın konusu değil. Bahçeleri ve tarlaları ilgilendirir.

Yosun ve balık gübreleri, organik bitki besinleri

En harika bitki besini deniz mahsullerinden yapılmış olanlar. Yüzde yüz organik olmasının pekçok faydası var. Mesela topraktaki mikroorganizmaların müthiş bir faydalılıkta gelişip çeşitli enzimler ve hormonlar üretmeleri.. Faydalı mantarların bitkinin kökleriyle ortak yaşama geçerek bitkinin daha sağlıklı gelişmesine yardımcı olması.. Bunlar içerdikleri ana besin maddelerinin yanısıra bitkilerin ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar ve ayrıca topraktaki kimyasal dengeleri bozmaz.

Sadece yosundan yapılanlarda sorun yok. Balıktan yapılanların kapalı yerlerde uygulanması evi pis kokutabilir. Geçici bir şey gerçi ama yine de hoş değil.

Saksı bitkilerine bitki besini verme tarzı ve sıklığı

Saksı süs bitkilerine uygun bitki besinleri çok hafif dozajlı hazırlanmıştır. Çiçekçilerde yarım litrelik veya daha küçük plastik şişelerde satarlar. Vilmorin, Genta, Çiçekcoşturan vs markalar hafif dozajlı sıvı bitki besinleridir. Çeşitli amaçlara göre çeşitleri var.

Besin verme işini besin kutularındaki tariflerden daha az yapmanızı tavsiye ederim. İmalatçıların tavsiyesi zararı olmayacak en son sınırda aşırı kullanmanız yönündedir. Ki tüketim çok olsun, satışlar çok olsun. Her sulamada suya karıştırın demişlerse bile siz ayda bir defa yapın.

Her bitkide besin kullanma zamanları ve dozajlar farklı olabilir. Ona göre yetiştirdiğiniz bitkilerinizin özellikleri hakkındaki bilgilerinizi arttırmalısınız. Meselâ Afrika menekşesi bitki besinlerine karşı son derece hassastır. Gerektiği gibi vermeyi bilmiyorsanız hiç vermeyin. Siklamenlerde de besin verme ve sulama rejimi çok farklıdır. Çok dikkatli dengeler gerektiriyor.

Dinlenme dönemlerine göre besin vermek

Kışın dışarıda kalan bitkilere ilkbaharda uyanma tam gerçekleşinceye dek bitki besini vermeyin. Ev bitkilerinden gelişimi durmuş olanlara iki ayda bir verin. Yaz dinlenmesi yaşayanlara da iki ayda bir verin.

Besin karıştıracağınız suyun özelliği ve bunun yanısıra normal sulamalar

Su mümkün olduğunca arı, temiz olmalı. Musluk suyu kullanıyorsanız birkaç gün beklemiş, kloru uçmuş, tortusu dibe çökmüş olmalı. Bunun üst kısmının suyunu fazla sarsmadan alın ve bitki besini karıştırarak kullanın.

1- Bitki besini karıştırılmış su ile sulama

Kuru toprağa besinli su vermek hatadır. Toprak orta derece gibi nemli olmalı. Besinli suyu çepe çevre saksının kenarları boyunca yavaş yavaş dökün. Hafifçe merkeze yönelin. Yavaş dökmelisiniz. Bütün köklere ulaşacak kadar miktarda besinli su dökmek yeterli. Fazlasına gerek yok.

2- Normal sulamalar

Besinli su ile suladıktan sonra toprak yeterince kurursa yine sanki besinli su veriyor tarzda sulayın ama sade su kullanın. Toprak yine kuruyunca bu sefer bol bol sade su ile sulayın. Öyle ki toprak ve kökler yıkansın. En az saksı hacmi kadar su kullanacaksınız. Ne kadar çok o kadar iyi. Alt deliklerden akan su çıkıp gitmeli. Saksı su dolu tabakta filan asla beklememeli. Bu sulamayı lavaboda yapın. Bundan sonra, toprak biraz nem kaybedince yine en başa döneceksiniz yani besinli su ile sulayacaksınız. Bu sıralamaya göre devam etmenizi tavsiye ederim. Eğer toprak yıkamasını fazla ihmal ederek besin vermeye devam ederseniz zamanla besinlerin tuzlara dönüşüp toprağın dengesini bozması ve köklerin topraktan elementleri alamaması sebebiyle bitkinin bozulmaya başlayacağı kesindir. Gerçi daha çok kökler zehirlenip çürür. Bitki tamamıyla ölür.

Bitki besinleri zararları ve toprağı bozmaları sorunu

Bilinçsiz kullanımda bitki besinleri toprağın dengelerini bozup işe yaramaz hale getirirler. Bir üst paragrafta anlattığım gibi. Eğer toprağın dengesi bozulmuşsa yeni toprak alıp bitkiyi yeni toprağa dikeceksiniz.

Diğer zararları bitki özelliklerine göre değişir. Toprak yapısına göre değişir. Bitkileriniz ve toprağınız hakkında çok şey öğrenmelisiniz. Bitkiler hakkında filan tür besin zararlıdır, filan toprak zararlıdır gibi uyarıları dikkate almalısınız. Bitkilere besin vermek söz konusu olunca sulama dengeleri vesaire her şeyi daha bilinçlice yapıyor olmalısınız. Suni gübreler, doğal hayvan gübreleri ve diğer organik gübreler bahçe tarla topraklarının özelliklerini iyi bilerek usulüne uygun kullanmalısınız. Bilmiyorsanız bahçelere en güvenlileri sığır ve koyun gübreleridir. Eski (yanmış) olmaları şartıyla.

Azot ağırlıklı (yaprak amaçlı) bitki besinleri kof gelişme sağlayıp ani çürümelere sebep oluyor. Süs bitkilerinize azot ağırlıklı besin vermeyin. Ya da bildiğiniz kesin bir şey varsa, ne yaptığınızın açıkça farkında iseniz o başka.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Toprak - Gübre - Saksı

Etiketler: |

'Bitki besinleri, suni gübreler' hakkında sorular, açıklamalar

 1. Hilal K. -İstanbul dedi ki:

  Torflower adında bitki besini aldım. Domates, salata, biber ektiğim küçük hobi bahçemde bu dediğim sıvı besini kullanabilir miyim?
  ***
  Evet ama bu tip bitki besinleri çok hassas olan salon bitkileri içindir. Balkon saksı bitkilerinde de kullanılabilir. Bahçe-bostan bitkileri için daha güçlü gübre lazım. En iyisi koyun veya keçi gübresini sonbaharda veya en geç şubat ayının ilk yarısında sebze ekilecek yerde toprağı çapalayarak toprağa karıştırmaktır. Nisan ayına kadar gübre toprakta güvenli bir şekilde işe yarar hale gelir ve nisanda ya da mayısta oraya fideleri ekersiniz. Bu şekilde yapamayanlar, geç kalmış iseler gübre şerbeti yapıp bitkilere verebilir. Ayrıntılar şu sayfada: Gübre şerbeti

 2. Bilge, Antalya dedi ki:

  Ben çiçekli bitkiler için bir sıvı besin aldım ve arkasında yazan 1 litreye 1 kapak oranında karıştırdım. Daha sonra çiçeklerime verdim. Ertesi gün minyatür gülüm tüm yapraklarını içe doğru kıvırdı. Diğer gün komple yaprakları kupkuru oldu ve yaprakları döküldü gitti. Verdiğim besinde azot 5 fosfor 12 potasyum 8 + mikro elementler yazıyor. Size sorum acaba minyatür gülümün daha da ölmesini nasıl engelleyebilirim? Toprağı mı yıkamalıyım ya da başka bir toprağa mı alıp ekmeliyim? Yoksa kendisi toparlar mı? Zamanla tekrar yaprak çıkarıp açar mı?
  ***
  Kurtarma için ne yapılabilir, toprak özelliğine göre değişir. Toprağına dere kumu karıştırılmış ise ve toprağın su tutucu özelliği çok güçlü değilse sadece iyi bir toprak yıkama sulaması yeterli olur ve bitki en geç 20 gün sonra yeniden filizlenmeye başlar. Diğer durumlarda özellikle de su tutucu özelliği yüksek topraklar topraktaki tuzlaşmaları tutmada da inatçıdır ve bu durumda yapılacak en iyi şey bitkiyi sökmek, su dolu bir kovaya defalarca batıra çıkara köklerini topraktan tamamen arındırmak ve yeni, temiz bir toprağa dikmektir.
  Bu arada sorunuzun bitkiyi kurtarma yönüyle ilgili değil bitki besininin zarar vermesi yönü ile ilgili yeni bir konu hazırlıyorum. Bir iki gün içinde okuyabilirsiniz. O bilgiler sayesinde bitki besini kullanmada aynı zararlarla bir daha karşılaşmazsınız. Lütfen yeni konuyu okumak için ara sıra ana sayfayı kontrol edin.

 3. Ayça, İstanbul dedi ki:

  Toprağında solucan gübresi kullanılmış iç mekan bitkilerine sıvı bitki besini de verilebilir mi? toprağın gübreli olması sıvı bitki besini kullanımını nasıl etkiler?
  ***
  Gübreli toprağa bir de bitki besini verirseniz o toprak artık kökleri zehirmeye çürütmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi: Toprağın kökleri zehirlemesi, yakması

 4. Hamide, Dbakır dedi ki:

  Salon bitkilerim var. Torf toprak kullanıyorum. Sıvı bitki solucan gübresi ve perlit aldım. Bunlarn hepsini karıştırmak bitkiye zarar verir mi? Mayısı beklemeden sıcak odada toprağı değiştirip gübrelersem bitkim zarar görür mü?
  ***
  Bu sayfa bitki besinleriyle ilgili. Ticari ürünlerden bahsettiğiniz sıvı gübre benim bildiğim bir şey değil. Söz konusu gübreyi kullanan herkesin bitkilerinin mahvolduğunu biliyorum (son birkaç yılda yüzlerce şikayet almışımdır). Esasen tarlalar içindir. Diğer hayvan gübreleri gibi kullanılır. Salon bitkilerine asla kesinlikle uygun değil. Ancak öldürür. Bahsettiğiniz tip sıvı hali hakkında hiçbir bilgim yok. Niçin acele ettiğinizi anlamadım. Mayıs ayını beklemeniz iyi olur. Perlit hakkında kendi sayfasına bakın: Perlit

 5. Yüksel, Ankara dedi ki:

  Hobi bahçemde yemek için yeşillik yetiştirmek amacı ile Bauhaus’a gübre almaya gittim. Bana Genta genel kullanım katı bitki besini verdiler. Bu ürün sebzeler için kullanılır mı? Sağlığımız için zararlı olur mu?
  ***
  Hiçbir açıdan hiçbir sakıncası yok. Rahatça kullanın. Kullanım tavsiyesine, dozajına uyun. Hatta tavsiye dozajı bir tık hafif ayarlayın. Fazlası kökleri yakıp çürütmek gibi ciddi zararlara yol açar.

 6. Yaren, Şanlıurfa dedi ki:

  Greenway Genta çiçekli bitkiler için sıvı bitki besini aldım. Bu sıvı gübreyi orkide, kumkuat,limon ve mandalina fidelerinin olduğu saksılarda da kullanabilir miyim acaba?
  ***
  Evet sakıncası yok. Aşırıya kaçmadıkça ve gereksiz yere veya yanlış zamanda kullanmadıkça faydası mutlaka olur.

 7. Selim, Muğla dedi ki:

  Bitkinin fide döneminde besin verilmediğini, vegi döneme geçişte bitkinin alışması için 1-2 defa normal dozajdan daha hafif besin verilmesi sonraki 2 kez biraz daha artırılması ve bilahare tam doz verilmesi gerektiğini öğrendim. Bunlar doğru mudur? Fide ve olgunluk döneminde verilen makro besinlerin oranları aynı mıdır yoksa değişir mi? Çiçeklenme döneminde verilecek ideal makro besin oranları nedir?
  ***
  Bu şekilde bilgi edinmeye çalışmanız yanlış. Her şey türden türe değişir. Her tür için genel bir dozaj ayarlaması düşünmek yanlış. Hangi türler için bilgiye ihtiyacınız varsa o türlerin tek tek kendileri hakkında bilgiler bulup en doğru şekilde öğrenin. Ne demişler ata et aslana ot verilmez. Bunun gibi her bitkinin ihtiyacı aynı olacak diye bir şey yok.

 8. Nermin, Zonguldak dedi ki:

  Çiçekli çiçeksiz tüm bitkilerimde organik hindistan cevizi torfu kullandım. Yazın gelişimlerinin daha iyi olması için akıllı gübre kullanmak istiyorum ama bu gübre kullandığım torf için uygun olur mu bilemedim. biraz pahalı bir toprak. 5lt 10tl. Fiyatı diğer topraklardan farklı olunca acaba gübredeki elementler bu torfta mevcut olabilir mi diye düşünmeme sebep oldu. gerçi poşetinde gübre besin kullanmayın uyarısı yoktu ama yine de sizin fikrinizi almak isterim.
  ***
  Zaten insanlar hep bu pahalı topraklardan muzdarip. Adınızdan ve şehrinizden bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam uzun zamandır yazılarımı takip etmektesiniz. Benim tavsiye ettiğim toprak karışımları belli, biliyorsunuzdur. Diğerleri için hiçbir şekilde hiçbir konuda garanti veremediğim gibi tavsiye de veremiyorum. Özür dilerim. Markası hiç önemli değil. Nitelikleri ciddi önem taşıyor. Hindistan cevizi cocopeat vesaire şeyler benim korkulu rüyam oldu. Hele bir de organik diye iddialarda bulunuyorlarsa hiç güvenemem. Yani torf toprağın da sentetiği mi olur allahaşkına? Veya hindistan cevizinin dış kabuk liflerinden yapılan şeyi organik diye özellikle belirtmeleri ne anlama geliyor? İlginç. Bakınız: Salon bitkilerine sağlıklı torf toprak hazırlamak
  Bu arada, akıllı gübre her türlü toprakta kullanılabilir. Pakette toprağın özellikleri yazıyorsa ve besleyiciliğinden bahsedilmişse kullanmayın.

 9. Ekin, İzmir dedi ki:

  Kaktüs ve orkideye özel sıvı bitki besini aldım. Yaz ve kış aylarında bu besinleri ne sıklıkta kullanmalıyım?
  ***
  Her sukulent özellikli bitkiye yanlış olarak kaktüs denmesi bütün dünyada yaygındır. Türkiye’de ise orkide denince sadece Phalaenopsis türleri anlaşılır. Kısaca sizin yapmanız gereken şey bitkilerinizin türlerini tek tek ayrı ayrı bilmek ve bakımlarını ona göre yapmaktır. Şu sayfalara bakın:
  1- Sukulent türler, toprak vb ihtiyaçları
  2- Orkide (Phalaenopsis) evde ofiste bakım rehberi

 10. Gönül, Bursa dedi ki:

  Gardol diye toprak besleyici aldım. Saksıda sebze yetiştirmek içinde kullanabilir miyim bir zararı olur mu?
  ***
  Bilmiyorum. Böyle isimler marka ismi mi toprak besleyici ismi mi her şeyi bilmem imkansız. Alırken bilerek almanız gerekirdi. Eğer paketi veya ambalajı filan varsa ve üzerinde kullanım talimatları yazılı ise ona göre kullanın. Ben bilemem.

 11. Fatih, Ankara dedi ki:

  Vilmorin marka genel amaçlı sıvı bitki besinini kaktüs ve sukulentlerde de kullanabilir miyim yoksa mutlaka kaktüsler için özel besinler mi almalıyım? Osmocote marka yavaş salınımlı akıllı gübreler kaktüsler için uygun mudur? Kaktüslere azot oranı fazla besinlerin iyi gelmediğini okumuştum. Bahsettiğim akıllı gübrelerde npk 15-9-11 olarak verilmiş. Bu kaktüsler için tolere edilebilir bir oran mıdır?
  ***
  Genel amaçlı bitki besinleri kaktüs sukulent türlere tam uyar. Kaktüs besini şart değil. Farkı potasyum oranının yüksek olması. Ama hiç önemli değil. Sizin vilmorin daha uygundur. Potasyum oranı yüksek bitki besinleri toprak yapısına göre toprağın dengesini fena bozabiliyor. Vilmorin genel amaçlı bitki besini daha güvenlidir. Akıllı gübre ise 15-9-11 ölçüsü aslında güvenli görünüyor. Tavsiye miktarın biraz altında tutarak kullanın bence. Yani genel amaçlı gibi düşünün. Bu bağlamda sukuletlerde sakıncası yok. Aslında bakarsanız (yılların tecrübesiyle söylüyorum) bitki besinlerinin üzerinde yazan tavsiye miktar çok abartılı. O miktarın üçte biri, beşte biri bile yeterli olur. Sıvı olanları üç sulamada bir diyorsa siz 6 sulamada bir verin. Hatta bununla da yetinmeyip dozajı ne kadar tavsiye etmişlerse yarısını uygulayın. Komşum A101 toprağında, ben ise çeşitli karışım toprakta, ikimiz de hiçbir gübre ve bitki besini kullanmadığımız halde bitkilerimiz son derece güzel gelişiyor. Bizimkiler sürekli dışarıda. Her zaman söylerim bitkiler için en başta gelen ihtiyaç hava hareketleridir. Kapısı penceresi sürekli sıkı sıkıya kapalı odalarda dünyanın en iyi gübreleri bile işe yaramaz hatta tam tersi zehir etkisi bile yapabilir. Her neyse.. Düşük dozajlarda, bilinçli, kontrollü kullanırsanız büyük faydasını görürsünüz. Bu arada azot gübreleri ile azot oranı yüksek bitki besinleri aynı şey değil. Çeşitli azot gübreleri var. Hiç birini ne olursa olsun saksı bitkilerinizde kullanmayın. Ama azot oranı yüksek bitki besinleri salt azot gübresi değildir. Birçok elementi içerir.

 12. Neşe, Antalya dedi ki:

  Zamia bitkisi ile ilgili besin takviyesi için balık, yosun (sanırım gübre) tavsiyeniz var. O paylaşımınız ile böyle bir gübre de olduğundan haberdar oldum ve oldukça da şaşırdım. Araştırınca daha çok sebze, meyve üretiminde kullanıldığını gördüm. Satın almadım henüz ama öneriniz doğrultusunda alacağım. İlla ki üzerinde kullanım talimatı göreceğim ve her zamanki gibi önerilenenin yarısını kullanacağım. Böyle yaptığımda doğru bir adım olur mu? Farklı bir kullanım öneriniz mi olur? Tereddütüm süs bitkisi oluşu. Bir de bu gübre başka hangi türlerde kullanılabilir?
  ***
  Almasanız daha iyi. Çünkü çok özel şartların sağlandığı seralarda söz konusu bitkiyi devleştirmek için uygundur. Bir adam boyu devleşiyor. Normal ev ortamlarında hiç işe yaramayabilir. Ayrıca Aloe vera için kullanılır ama amaç yapraklarını kilo ile kozmetikçilere satmak ise. Aslında her tür bitki için kullanabilirsiniz. Mesela nane benzeri bir bitki olan melisa (oğulotu) için de tavsiye edilir. Ben hiç kullanmadım. Bitkilerim fazlasıyla güzel gelişiyor. Hiç gerek yok. Unutmayın bitkilerin en ciddi ihtiyacı hava akımlarıdır. Diğer her şey ikinci, üçüncü planlarda kalır. Bitki besini kullanmak riskli iş. Toprağın yapısı uygunsa, mekanda hava akımları sürekli, hava sıcaklığı bitkinin gelişim göstermesine uygun derecede ise ve bitki gayet güzel gelişiyorsa işte o zamanlarda bitki besini vereceksiniz. Ayrıca diğer sözleriniz için çok teşekkür ederim. Sevindim. Sağ olun.

 13. Pınar, İzmir dedi ki:

  Salon bitkilerimin toprağı yeni ve bitkilerimin büyümesi iyi. Şu aşamada bitki besinine gerek var mı? Toprağın besleyiciliği azalınca mı versem? Kökleri yakmaktan korkuyorum.
  ***
  Böyle titiz düşünmeniz çok iyi. Durum bitki türüne göre değişir. Genelde suya karıştırılan bitki besininden ayda bir defa vermenin hiçbir zararı olmaz. Faydası olur. Ama tek tek adlarını sayamayacağım hassas türler için onların hakkındaki tavsiyelere göre hareket etmelisiniz. Topraktaki tuzlaşmalara çok hassas olan türlerin en bilinenleri Afrika menekşeleri ve begonyalardır. Bunlara dozaj yarıya düşürülmeli ve sadece saksının en kenarlarından dökülerek verilmelidir.

 14. Neslihan, Ankara dedi ki:

  4 aydır benimleler. uygun toprak ve saksı değişimlerini yaptım. bitki besini vermek istiyorum çünkü büyümelerinin yavaşladığını gözlemledim. Bunun için en uygun zaman nedir?
  ***
  Bitki besini verseniz hızlanmazlar. Bitki besinleri bitkilerin hızlı gelişimleri için değil, sağlıklı ve gösterişli gelişmeleri içindir. Ama bitkiler için en başta gelen en ciddi, en hayati ihtiyaç en başta hava akımlarıdır. İkinci sırada çok güçlü ışık gelir. Üçüncü sırada uygun ısı. Bunlardan sonra doğru toprak, doğru sulama gelir. Bakınız bitki besininin gerekliliği en son sırada. Aslında hepsi birden gerekli. Ama mesele şu ki, saydığım öncelikli gerekliliklerden sadece biri bile eksik olsa bitki besininin hiçbir faydası olmaz. Bilakis zehir olur ve bitkiyi çürüterek öldürür. Neyse siz öncelikle evinizin şartlarının doğru olup olmadığına bakın. Genelde salon bitkilerine bitki besini ilkbahardan sonbahara kadar ayda bir defa verilir. Eğer evinizin şartları özel klima sistemleriyle her zaman 7/24 ilkbahar sonu gibi püfür püfür ılık hava akımlarına sahipse her zaman verebilirsiniz. İsterseniz şu sayfayı okuyun: Salon bitkilerine hızlı gelişim sağlama

 15. Gökhan, Aydın dedi ki:

  Benim çok sayıda salon bitkim var. Sadece akıllı gübre kullanmak sıvı gübreler kadar verimli olur mu?
  ***
  Aslında bahçeler için çok iyi. Saksılarda kullanım içime sinmedi. Bir şey diyemiyorum.

 16. Ezgi dedi ki:

  2-7-4 sıvı gübremi- marketten aldığım bitki besinimi ve üzerinde nutri npk yazan sıvı gübremle karıştırabilir miyim? 3 sıvı gübre ile elde edeceğim karışımı da bir rutin sulama bir sıvı gübreli sulama olarak yapmayı düşünüyorum çok cicek açsın diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
  ***
  Yanlış yapıyorsunuz. Zehirlenir ve ölür. Hem bırakın kışın dinlensinler.

 17. Gökhan, Aydın dedi ki:

  Kışın topraktan gübre vermiyorum fakat eser miktarda yapraktan gübre vermek faydalı olur mu? (calethea,areca,alocasia,monestera gibi)
  ***
  Hayır. Hiçbir faydası olmaz. Bilakis zararı olabilir.

 18. Nihal, Antalya dedi ki:

  Benim birçok salon bitkim var. Çok hızlı olmasa da normal hızda gelişiyorlar ve sağlıklılar. Bitki besini illa kullanmalı mıyız? Kullanmak çok önemli mi? Torf toprak, ponza, toprak karışımımda perlit ve lav taşı kullanıyorum. Bol ışıklı bir evim var. Çeşme sularını oda sıcaklığında bekletip sulamalarımı yapıyorum. İki üç yıl beklemeden bitkim saksısına göre fazlaca büyümüşse bahar aylarında düzenli saksı ve toprak değişimi yapıyorum. Hiç bitki besini kullanmasam olur mu? Ya da kullansam daha mı iyi olur?
  ***
  Perlit asla kullanmayın. Bitki besini kullanmak toprak özelliğine göre gerekmeyebilir. Ama genel açıdan bakarsak çok iyi olur. Bitkilerin dış görünümlerine aldanmayın. Sadece güzel görünüm değil sağlık, doğru yapılanma ve savunma mekanizmaları ile her şeyin dört dörtlük yerinde olması için bitkiler topraktan ihtiyacı olan her elementi yeterince alabilmelidir. Onun için bitki besini vermek gereklidir.

 19. Aysu, Mardin dedi ki:

  Nisan mayıs aylarında bitkilerimin topraklarını ve saksılarını değiştireceğim. Yeni toprak olacağı için bitki besini yine de versem bir şey olur mu?
  ***
  En azından ilk iki ay kesinlikle bitki besini vermemelisiniz. Ayrıca toprak değiştirmek tehlikelidir. Mutlaka şu sayfayı dikkatlice okumalısınız: Saksı ve toprak değiştirme zamanı, usulü

 20. Hakan S. -Ankara dedi ki:

  Sıvı deniz yosunu, amino asit, leonardit, hilvik humik asit, kömür, kömür tozu, kül vs ekleyenler var.
  ***
  Yaptıkları iş sadece bembeyaz, aşırı kireçli, aşırı tuzlu, beyaz killi, bozuk arazi toprakları için “toprak düzenleyici” olarak işe yarar. Toprağa çok fazla miktarda katmak gerekir. Mesela 1 metre kare için 1 kova dolusu gibi. Ama yetmez bunların yanısıra bol bol bitkisel çürüntüler, saman ve dere kumu da gerekir. Kül gerekmiyor. O yanlış. Ayrıca, o karışımın salon bitkilerine fayda vereceğini beklemeyin. Bilakis zararı olur. Boşa masraf, boşa emek.


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.

Lütfen sorunuzu konu ile ilgili sayfaya yazmaya gayret edin.

Sorunuzu/Yorumunuzu yazın:

Sorunuz cevabımla birlikte 1 veya birkaç saat içinde burada görünür olacaktır. Lütfen ara sıra kontrol edin.