Bitki besinleri, suni gübreler

Bitki besinlerinin ve suni gübrelerin özellikleri, kullanım amaçları, veriliş tarzları konusu burada evlerde, ofislerde ve balkonlarda yetiştirilen saksı bitkilerine yöneliktir.

Bitkilerin yapılarında en çok bulunan, koskoca odunları, dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri oluşturan şey karbondur. Bitki karbonu havadaki karbondioksitten alıyor. Alabilmesi ve bünyesinde yerleştirmesi yapraklarda fotosentez yapmakla mümkün. Fotosentez için en başta gereken unsur esintidir. İkinci sırada yeterli şiddette ışık veya güneş. Sonra yeterli ısı, su ve besleyici toprak.

Bir bitki topraktan en çok kalsiyum ve potasyum alır. Diğer elementleri daha az oranlarda alır ama hepsi kesinlikle gereklidir.

Gübrelerde ve bitki besinlerinde bulunması gereken elementler

Aşağıda saydığım elemementlerin tümü verimli bir toprakta bulunmak zorunda ki bitkiler sağlıklı gelişebilsin.

a) Makro besinler: Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) ve sülfür (S) yani kükürt.

b) Mikro besinler: Demir (Fe), Bor (B), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Klor (Cl), Molibden (Mo), Kobalt (Co), Sodyum (Na)..

Bitki besinlerinde ve gübrelerde olması gereken elementler nelerdir?

Yukarıdaki elementler arasında önem sırası düşünmeyin. Her biri çok önemlidir.

Özel bitki besinlerinde genellikle kalsiyum bulunmaz. Şehir suyunuz (musluk suyu) genelde kireçlidir ve bitkilerin kalsiyum ihtiyacını karşılar (birçok bitki türleri için yeterli olabiliyor). Doğal arazi toprakları ise genellikle fazlasıyla kalsiyuma sahiptir. Kullandığınız su eğer özel bir su ise ve kalsiyum içermiyorsa bu durumda kullandığınız torf ve benzeri hazır topraklara güvenmeyin. Kendi hazırlayacağınız karışımlarda humuslu gerçek toprak kullanmalısınız. Zaten balkon ve pencere dışı saksılarında yetiştirilen bitkilere torf vb. hazır poşet topraklar uymaz. İç mekan bitkilerine ise türe uygunsa kullanılmalıdır. Torf vb topraklara kalker taşı kırpıntıları eklenmiş olmalıdır ki zaten öyle hazırlanmaktadırlar. İçinde yoksa siz bulacaksınız.  Bazı bitkiler topraktan kalsiyum almada becerikli değildir. Mesela yeni tip hibrit domatesler bu özelliktedir. Kalsiyum eksikliğinden dolayı kötüleşen bitkileriniz varsa acil kalsiyum takviyesi için şu sayfayı okumalısınız: ⇒ Yapraklardan beslemek.

Fotosentez için her bir elementin görevi var. Bazı elementler yapı oluşmalarında temel maddeler olur (kalsiyum ve potasyum). Bazı elementlerse ancak işlerin devam edebilmesinde yardımcıdır. Yardımcılar olmasa temel maddeler yerine oturamaz. Temel maddeler olmasa yardımcılar bir şeyin oluşmasına katkı sağlayamaz. Her şey çok ince bir düzen içinde devam eder. Köklerden yapraklara, yapraklardan bütün bünyeye daima süren bir dolaşım devam eder durur. O dolaşım olmasa gelişim mümkün olamaz. Dolaşımın sağlıklı olması da ancak hiçbir şeyin eksik kalmamasıyla mümkündür.

Besinlerin işe yaramasında köklerden yapraklara bütün bünyenin sağlıklı olması ve şartların yerinde olması lazım. Şartlar şunlar: Esinti, güneş, ısı, su, dengeli toprak.

Toprağın dengesi ve köklerin durumu

Topraktan besinlerin (elementlerin) alınmasında iş köklere düşüyor. Fakat her bitkinin kökleri aynı yeteneğe sahip değil. Kimileri alkalinli topraktan demir almayı beceremez, kimileri asitli topraktan kalsiyum almayı beceremez. Toprağın hem kimyasal dengesi hem pH derecesi büyük önem taşıyor. Bu da bitkiden bitkiye değişir. Sonra elementlerin oranları önemli. Küçük bir örnek mesela potasyum çok fazlaysa bitkiler topraktan kalsiyum alamıyor. Fosfor veya demir çok fazla olunca kökler zehirlenip çürür. Kalsiyumun fazlası demiri, demirin fazlası kalsiyumu engeller.

Kök yapıları farklı farklıdır. Bitkilerin çoğu havadar toprak ister. Küçük süs bitkilerinde kökler en fazla 30cm derine gider. Bu türler ağır killi topraklarda zor gelişir. Evlerde yetiştirilen süs bitkilerin hemen hepsi çok daha fazla havadar toprak istiyor. Toprağın humuslu olması da ayrıca önemli.

Bitki besinlerinin ve suni gübrelerin yeterlilikleri

Özel bitki besinlerinde makro / mikro elementlerin düzenli oranları ve yeterli sayıları ne yazık ki bir hayli eksik. Durum böyle olunca da saksılarda yetiştirilen süs bitkilerinin toprak karışımlarında gerçek toprak olması şart oluyor. Gerçek topraklar o kadar dengelidir ki mesela bitkilerin asla işine yaramayan bazı elementleri de içerir ve bu elementler toprağın kimyasal dengesine iyi etki ederek bitkilere dolaylı yoldan yardımcı olur. Aksi takdirde verdiğiniz bitki besini her bitki türünde gerektiği kadar işe yaramaz. Hatta bazı bitkilerde hiçbir şekilde işe yaramaz. Besinler sis ormanı kökenli bitkilerin epifit özelliklilerinde genelde sorunsuz işe yarar. Yağmur ormanlarına ait küçük bitkilerde de aynen işe yararlar. Çünkü bunlar gerçek anlamda toprak bitkisi değildir. Yağmur ormanı bitkisi bile olsa köklerini çok derine uzatan türlerden birçoğunda veya diğer toprak bitkilerinde sorunlar çıkabilir.

NPK oranları

Bu oranlar (NPK) sırasıyla Azot, Fosfor, Potasyum elementlerinin miktarlarındaki değişikliklere göre belirleniyor. Oranlar bitki türüne göre, gelişim sürecine göre ve özel şartlara göre değişir. NPK sırasıyla N (azot) P (fosfor) K (potasyum) simgeleridir. Oran belirtmede genellikle harfler olmaz rakamlar olur ama sıra aynıdır. Örneğin 5-8-6 içinde 8 fosfor oranıdır. Fosforca zengin. Bu köklenme ve tomurcuklanma gür olsun diye verilir. 4-6-8 içinde potasyum yüksek. Çiçekler iri iri açsın ve/veya meyveler ve dallar dolgun olsun diye.

Fakat öte yandan eğer bir bitki besini sırf bu üç elementten ibaret ise, yani yukarıda adlarını yazdığım elementlerin tümünü içermiyorsa o bitki besini torf vb saksı topraklarında işe yaramaz diyebiliriz. Ancak verimli bir arazi toprağına katkı için kullanılabilirler.

Tek yönlü suni gübreler

Azot gübresi, demir gübresi vesaire gübreleri yukarıdaki farklı oranlarla karıştırmayın. Bunlar sadece tek yönlüdür. Ya mükemmel verimli gerçek topraklarda işe yarar ya da doğal gübre verilmiş topraklarda bir elementin biraz daha fazla olması için kullanılır ve bu takdirde işe yarar. Meselâ lahana ne kadar verimli ve iyi gübrelenmiş toprakta olursa olsun biraz azot takviyesi yapılsa daha büyük yapraklı gelişir. Bazı bitkiler topraktan demir alabilmekte beceriksizdir. Bunlara da demir takviyesi yapılabilir. Ne ne için gerekli çok iyi bilmiyorsanız böyle gübreleri kesinlikle kullanmamalısınız. Yoksa toprağın dengesini bozmaktan bitkileri zehirlemeye kadar birçok zararları olabiliyor. Toprak özelliğine göre değişen suni gübreler var. Mesela azot gübreleri çeşitlidir. Alkalinliliği yüksek topraklar için ayrı, nötr olanlar için ayrı, asitli olanlar için ayrı. Zaten bu mesele bu sayfanın konusu değil. Bahçeleri ve tarlaları ilgilendirir.

Yosun ve balık gübreleri

En harika bitki besini deniz mahsullerinden yapılmış olanlar. Yüzde yüz organik olması, topraktaki mikroorganizmaların müthiş bir faydalılıkta gelişip çeşitli enzimler ve hormonlar üretebilmeleri vb. sebepler, içerikteki ana besin maddelerinin yanısıra bitkilerin ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar ve ayrıca topraktaki kimyasal dengeleri bozmaz.

Sadece yosundan yapılanlarda sorun yok. Balıktan yapılanların kapalı yerlerde uygulanması evi pis kokutabilir. Geçici bir şey gerçi ama yine de hoş değil.

Saksı bitkilerine bitki besini verme tarzı ve sıklığı

Saksı süs bitkilerine verilecek bitki besinleri çok hafif dozajlı hazırlanmıştır. Çiçekçilerde yarım litrelik veya daha küçük plastik şişelerde bulabileceğiniz Vilmorin, Genta, Çiçekcoşturan vs markalar hafif dozajlı sıvı bitki besinleridir. Suya karıştırılarak veriliyor. Çeşitli amaçlara göre yapılmışları var. Benim denemelerimde genel kullanım ve orkide besini her bitkiye uyarken sardunya besininin sadece sardunyalara faydalı olduğunu, diğer bitkilere zarar verdiğini gördüm.

Besin verme işini besin kutularındaki tariflerden daha az yapmanızı tavsiye ederim. İmalatçıların tavsiyesi zararı olmayacak en son sınırda aşırı kullanılmasıdır. Ki tüketim çok olsun, satışlar çok olsun. Her sulamada suya karıştırın demişlerse siz üç veya dört sulamada bir karıştırın. Gelişim hızlı ise her iki sulamada bir verin.

Her bitkide besin kullanma zamanları ve dozajlar farklı olabilir. Ona göre yetiştirdiğiniz bitkilerinizin özellikleri hakkındaki bilgilerinizi arttırmalısınız. Meselâ siklamenlerde besin verme ve sulama rejimi çok farklıdır. Çok dikkatli dengeler gerektiriyor.

Dinlenme dönemlerine göre besin vermek

Kışın dışarıda kalan bitkilere ilkbaharda uyanma tam gerçekleşinceye dek bitki besini vermeyin. Ev bitkilerinden gelişim durmuş olanlara iki ayda bir verin. Yaz dinlenmesi yaşayanlara da iki ayda bir verin.

Besin karıştırılacak suyun özelliği ve bunun yanısıra normal sulamalar

Besin karıştırılacak su mümkün olduğunca arı, temiz olmalı. Musluk suyu kullanıyorsanız birkaç gün bekletilmiş, kloru uçmuş, tortusu dibe çökmüş olmalı. Bunun üst kısmının suyunu fazla sarsmadan alın kullanın.

1- Bitki besini karıştırılmış su ile sulama

Kuru toprağa besinli su verilmez. Toprak ortanın üzerinde nemli olmalı. Besinli suyu çepe çevre saksının kenarları boyunca yavaş yavaş dökün. Hafifçe merkeze yönelin. Yavaş dökmelisiniz. Bütün köklere ulaşacak kadar miktarda besinli su dökmek yeterli. Fazlasına gerek yok.

2- Normal sulamalar

Besinli su ile suladıktan sonra toprak yeterince kurursa yine sanki besinli su veriyor tarzda sulayın ama sade su kullanın. Toprak yine kuruyunca bu sefer bol bol sade su ile sulayın. Öyle ki toprak ve kökler yıkansın. En az saksı hacmi kadar su kullanacaksınız. Ne kadar çok o kadar iyi. Alt deliklerden akan su çıkıp gitmeli. Saksı su dolu tabakta filan asla beklememeli. Bu sulamayı lavaboda yapın. Bundan sonra, toprak biraz nem kaybedince yine en başa döneceksiniz yani besinli su ile sulayacaksınız. Bu sıralamaya göre devam etmenizi tavsiye ederim. Eğer toprak yıkamasını fazla ihmal ederek besin vermeye devam ederseniz zamanla besinlerin bazlara tuzlara dönüşüp toprağın dengesini bozması ve köklerin topraktan elementleri alamaması sebebiyle bitkinin bozulmaya başlayacağı kesindir.

Zararları ve toprağı bozmaları sorunu

Bilinçsiz kullanımda bitki besinleri toprağın dengelerini bozup işe yaramaz hale getirebilir. Bir üst paragrafta anlattığım gibi. Eğer toprağın dengesi bozulmuşsa yeni toprak alıp bitkiyi yeni toprağa dikeceksiniz.

Diğer zararları bitki özelliklerine göre değişebilir. Toprak yapısına göre değişebilir. Bitkileriniz ve toprağınız hakkında çok şey öğrenmelisiniz. Bitkiler hakkında filan tür besin zararlıdır, filan toprak zararlıdır gibi uyarıları dikkate almalısınız. Bitkilere besin vermek söz konusu olunca sulama dengeleri vesaire her şeyi daha bilinçlice yapıyor olmalısınız. Suni gübreler, doğal hayvan gübreleri ve diğer organik gübreler bahçe tarla topraklarının özellikleri iyi bilinerek usulüne uygun kullanılmalı. Bilmiyorsanız bahçelere en güvenlileri sığır ve koyun gübreleridir. Eski (yanmış) olmaları şartıyla.

Azot ağırlıklı bitki besinleri (bunlara bazen yaprak amaçlı denir) kof gelişme sağlayıp ani çürümelere sebep oluyor. Süs bitkilerinize azot ağırlıklı besin vermeyin. Ya da bildiğiniz kesin bir şey varsa, ne yaptığınızın açıkça farkında iseniz o başka.

Yazar: Erdal Yüksel

Kategori: Toprak - Gübre

Etiketler: |


'Bitki besinleri, suni gübreler' hakkında sorular, açıklamalar

 1. Mustafa, Ankara dedi ki:

  Hocam kısa ve öz sorumu soruyorum: Marketlerde satılan güzel ve gösterişli çiçekleri alıyoruz evimize getiriyoruz 1 hafta sonra çiçekler dökülüyor, bitki formunu kaybediyor. Halbuki markette suyu bile görmüyorlar. Bu işin sırrı nedir? Hangi ilacı kullanıyor bu üreticiler? Bize bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Çünkü marketlerde satılan çiçeğin yaprağı bile farklı oluyor. Biz de marketten aldığımız gibi çiçeğin gelişmesini büyümesini istiyoruz..
  ***
  İşin sırrı sonbahar ilkbahar arasında yeni bitki almayacaksınız. Havasız esintisiz evlere gelince ani bir şok yaşıyorlar bozuluyorlar. Esinti çok önemli. Bir iki püf noktasına dikkat ederseniz siz de başarırsınız. Benim bitkilerim piyasada satılanlardan daha güzel ve daha sağlıklı. Çünkü gereğini yapıyorum. Gelişimleri kof olmuyor. Yaprakların çiçeklerin bozulma süresi uzmanların verdiği bilgilerdeki gibi değil, daha uzun süre sağlıklı kalıyor. Sol tarafta “süs bitkilerine bakım bilgileri” başlığı altında linklerini listelediğim sayfalardaki bilgiler okuyun gerekenleri yapın. Daha sağlıklı bitkiler yetiştirebilirsiniz. Yapabilirseniz, başarırsanız o zaman piyasada satılanları beğenmezsiniz bile!

 2. Efsane, Azerbaycan dedi ki:

  Evde benim dfinbahya, kroton, yilbashi ciceyi, maranta, kalanxoe, dracena, salon sarmashiqi pothos, barish ciceyim var. bunlardan hanqisi toprakdan hem yaprakdan beslenmeli yoksa sadece toprakdan mi beslenmeli?

  Onların hepsi de hem yapraktan hem topraktan beslemeye uygundur. Sağlıkları çok iyi ise yapraktan beslemeye pek gerek yok.

 3. Süleyman, Yozgat dedi ki:

  Sıvı gübrelerin üzerinde, ‘çiçek açan bitkiler için’ yada ‘yeşil yapraklı bitkiler için’ ibareleri oluyor. Çiçekli bitkiler için olan gübreyi o anda üzerinde çiçeği olsun olmasın bütün çiçek açan bitkilere verebilir miyiz? Yoksa bu besinler sadece çiçekli oldukları dönemde mi verilecek?
  ***
  Üzerinde yazılı oranlara dikkat etmelisiniz. Eğer oranlar üzerinde büyük farklar yoksa hepsi de her türlü kullanılabilir. Çiçek amaçlılarda ortadaki rakam yüksek. Diğer rakamlardan biri çok fazla düşük ise sakıncalı. Meselâ 5:7:6 olursa iyi, her bitkiye uyar. 1:7:3 ise çiçek için bile işe yaramaz, anca doğal gübrelere takviye olarak kullanılabilir (ya da doğal humuslu gerçek topraklarda işe yarar). Yaprak amaçlılarda en baştaki rakam büyüktür. Örneğin 7:5:6 olabilir. Diğer rakamlar fazla küçükse hiçbir faydası olmaz, bu da yine doğal gübrelere takviye amacıyla kullanılabilir.

 4. Tolgahan, İzmir dedi ki:

  Hocam yazınızda çiçeklere balık gömebilirsiniz demişsiniz. Acaba zamanı geçmiş tavuk dana eti gibi etleride doğrayıp çiçeklerin köküne gömebilirmiyiz,mesela amaryllis çiçeklerine.
  ***
  Hayır hiçbirini yapmayın. Bunun incelikleri var. Böyle direkt gömmekle faydası değil zararı olur. Ancak büyük saksılardaki bitkilere, toprağın 10cm kadar derinine sadece çiğ balık, çiğ midye içi, karides vb deniz canlılarını az miktarda gömebilirsiniz bunun faydası olur. Yılda bir defa yeter.

 5. İbrahim, Bursa dedi ki:

  Arkadaşım dedi ki mandalinanın suyunu sıkıp çiçeğine ver. Mandalina bitki coşturan gibidir. Her yerden dal fışkırtır dedi. Ve mandalinanın içinde bunlar var: 46 kalori; 0,8 gr. protein; 11.6 gr. karbonhidrat: 0 kolesterol; 0,2 gr. yağ; 0,5 gr. lif; 18 mgr. fosfor; 49 mgr. kalsiyum; 0,4 mgr. demir; 2 mgr. sodyum; 126 mgr. potasyum: 7,8 mgr. magnezyum; 420 IU A vitamini: 0,06 mgr. B1 vitamini; 0,2 mgr. B2 vitamini; 0,1 mgr. B3 vitamini; 0,067 mgr. B6 vitamini; 7,4 mcgr. folik asit ve 31 mgr. C vitamini. Acaba bu maddelerin çiçeğime gerçekten yararı olur mu? Mesela 2 yıllık akşam sefama?
  ***
  Şimdi bir cevap veremeyeceğim ama bana çok ilginç geldi. Mutlaka denemem lazım. :)

 6. Esra, İstanbul dedi ki:

  Büyük yapı marketlerden aldıgim hiç bir bitkiyi büyütemiyorum.En son salon sarmasıği aldim ve ķocaman anormal büyuklükte yaprakları vardi. Eve geldiginde açan yaprak diğerinin 5/1 kadardı. en son 4 aydir yaprak çıkarmiyor. Pazardan aldigim bitkiler ise saglikli buyüyor. Düzenli sulama işik var. besin veriyorum.
  Arastirdigimda bgd veriyorlarmis sanirim. ne yapmamız lazim?Bu hormondan edinmeli miyiz?
  ***
  Sebep genelde toprakları ve özel sera şartlarına göre gelişim alışkanlığı kazanmış olmaları. Tavsiyem sadece mayıs ilk yarısında almanız ve benim tavsiyelerime uygun toprak hazırlayarak toprak değiştirmeniz. Diğer zamanlarda almamalısınız. En güvenli yol bu. Hormon filan aramayın.

 7. Ayşegül A. -Ankara dedi ki:

  Ben yanlışlıkla kış mevsiminde çiçeklerime, güller de dahil 20+20+20 verdim. Acaba ne yapmalıyım?
  ***
  Zararı olacağını sanmam. Sadece şimdi gerekmiyordu.

 8. Efsane, Azerbaycan dedi ki:

  Ben bugün genel amaçlı bitki besini aldım. İsmi Aqrikola akva. Üzerinde N.P.K 5.3.5. yazılı. Sizce çiçeklerime uygun gelir mi?
  ***
  Evet. Bu oranlamalar özellikle de ev içi süs bitkileri için idealdır.

 9. Ali, Samsun dedi ki:

  Terasta büyük saksı içinde birkaç tane bodur limon-mandalina vs. ağaçlarım var. Mart ayında ağaçların bulunduğu saksının içine 2-3 kürek yanmış hayvan gübresi karıştırmıştım. 15 nisandan itibaren mandalina yaprakları uçlarında sararmalar, dut ağacının yapraklarında kuruma ve dökülmeler başladı. Meyvaları tam olgunlaşmadan dökülüyor. Nedeni kullandığım bu hayvansal gübre ağır mı geldi? Yapraklarından hariç ağacın kurumasına neden olabilir mi? Ne yapabilirim?
  ***
  Ya gübre çok fazla geldi ya da gübrenin eskimesi yanması tamamlanmamış olduğu için zarar verdi. Henüz sıcaklar başlamadığı için şimdi sizin yapacağınız en iyi şey sağlıklı toprak hazırlayıp toprak değiştirmek.

 10. Çiçekçi, Kütahya dedi ki:

  Bitki besinlerinde marka önemli mi? Eğer önemliyse hangi markaları önerirsiniz?
  ***
  Çiçekcoşturan, Vilmorin, Genta.. Markadan önemlisi bilinçlice kullanmak.

 11. Efsane, Azerbaycan dedi ki:

  Bir arkadaşım çiçekleri için bitki besini (n.p.k.+mg 6.3.7+1.5) almış. Bu oran çiçeklere iyi gelir mi?
  ***
  Mikro elementler denen demir, sülfür, bakır, bor, çinko vb maddeler de varsa oranlar mükemmel.

 12. Tuğba, Ankara dedi ki:

  Açelyalarımın toprakları lif gibi, toprak hissi vermiyor ve suyu tutmuyor. İkea’dan almıştım. Sizce gübreyle değiştirmeli miyim? Bir de çubuk vilmorin aldım onu nasıl ne sıklıkla kullanmalıyım?
  ***
  Lifli toprak veya kompostlu torf kullanmışlar. böyle gerekiyor. Açelyada asla doğal gübre kullanılmamalıdır. Kesinlikle kireçsiz su ile sulanmalıdır (içme sularının üzerinde pH değeri yazılıdır pH 7 olanından bulup o sudan kullanın). Bana sorarsanız açelya yetiştirmeye çalışmak büyük hata. Çünkü toprağının kesinlikle asitli olması lazım ve asitliliği koruyabilmek çok zor. Bakım bilgilerini ayrıntılı olarak bu sayfada yazdım. Lütfen okuyun. Çubuk vilmorin hiç kullanmadığım için nasıl kullanılır bilmiyorum. Ambalajının üzerinde yazması lazım.

 13. Oğulcan, İstanbul dedi ki:

  Ben top top halinde naftalin gibi gübre aldım. Markası cinsi minsi belli değil. Plastik bardak içinde. Ben bu gübreleri su ile karıştırıp bitkilerime sebzelerime döktüm. Bitkilerde bir anormallik yok fakat lavaboda gübreyi litrelik şişeye boşaltırken birden birkaçı fırladı tavaya tabağa vs vs girdi. Şimdi bol sıcak suyla yıkadık. İnsan sağlığına ciddi hasarlar oluşturur mu?
  ***
  Bilmiyorum. Muhtemelen şeker gübresidir. Hiçbir faydası yok. Bitkilerinize zarar verebilir. Özellikle de ev bitkilerine hiç kullanmayın.

 14. Sare dedi ki:

  Benim bitki besinimin üstünde aynen şunlar yazıyor: mikro element katkılı süper besin tüm bitkiler için ideal gübre. Bileşimi NPK. 20+20+20. İyi bir besin mi? Eğer değilse kullanmayım.
  ***
  iyi olabilir. Bir şey diyemem. Deneyip göreceksiniz. Üzerinde tarifi yazıyorsa oranları ona göre yapın.

 15. Onur, İstanbul dedi ki:

  Ben marketten Genta çiçekli bitkiler için bitki besini aldım. Yazdığı özellikler şunlar:
  Azot %5
  Fosfor %5
  Potasyum %8
  İz elementler %0,01
  Bu değerlerdeki bu sıvı bitki besini gübreyle aynı değerde mi yoksa gübre kadar değerli değil mi? Fiyatı çok uygun olunca aldım bir de markasından.
  ***
  Özellikle sardunyalara çok iyidir. Başka, devamlı bol bol çiçek açıp duran mevsimlik bahçe-balkon bitkilerine iyi gelir. Diğer bitkilere -çiçeği için yetiştirilseler bile- tavsiye etmem.

 16. Onur, İstanbul dedi ki:

  Sizin domates v.b. bitkiler için gübre öneriniz nedir marka v.b. gibi?
  ***
  Domatesler için özel gübreler var. Hiç denemedim ama sanıyorum çok iyi gelir. Bence koyun gübresi ya da sığır gübresi ile yapacağınız gübre şerbeti fazlasıyla faydalı olur.

 17. Emine, İstanbul dedi ki:

  Terasta saksıda bir lavantam var. Sanıyorum karabaş otu denilen cinsinden. Aldığımdan beri yaklaşık 3 aydır ne uzuyor, ne kısalıyor, ne çicekleniyor. Yapma çiçek gibi yeşil ama gelişim yok. Azot denedim işe yaramadı. Iba’yı sulandırıp denedim olmadı. Güneş altında ve havadar da. Sizce hangi besini vermeliyim?
  ***
  Yaz sıcaklarında durup dinlenmesi normal. Hele İstanbul’da fazla düşmeyen gece sıcaklığı birçok bitkiyi durduruyor. Sabredin. Bilmediğiniz ilaçlardan vermeyin. Çürüteceksiniz bu gidişle.

 18. Rıza, Ankara dedi ki:

  Şu an çok sayıda, oldukça iyi durumda açelya, kamelya, ortanca ve hatta manolya ve oya ağacına sahibim. Bu bitkilerin bir kısmı geniş toprak ve ahşap saksıda olmalarına rağmen bahçeye diktiklerimden daha fazla gelişiyorlar ve çiçekleniyorum. Bahçe toprağım çok killi ve alkalinitesi yüksek. Ben sizin tariflerinize göre hazırladığım toprak karışımlarını genelde açtığım 50cm çaplı ve 30cm derinlikteki çukurlara doldurarak diktim. Şu an için bir sorun görünmese de bu bitkiler yüzeysel köklendiğinden yakın zamanda köklerin etrafa yayılması ve yan taraftaki toprağın yağış ve sulama nedeniyle kısmen bitki yakın çevresindeki toprağa karışması nedeniyle sıkıntı baş gösterecek. Bir yandan sizin tafinize göre humuslu toprak ve kompost hazırlamakla birlikte oldukça vakit alan bir işlem. Bu bitkilerin etrafındaki toprağı asidik ve verimli toprağa çevirmek için sizin tarifinize göre toprak hazırlamam (yaklaşık 80 m2 alan= 24m3 oldukça pahalıya malolacak ve çok zaman alacak. Bu bitkilerimin çevresindeki ağır killi toprağı kendi hazırladığım humuslu toprak ve kompost ile, kuvars kumu ve pomza katarak karıştırıp, piyasada toprak düzenleyici olarak satılan toplam %15 humik asid+fulvik asid+%10 organik madde içeren toprak düzenleyici kullanarak islah edebilir miyim?
  Balık ve balık artıklarından hazırladığım gübreli toprağı asidik toprak isteyen bitkilerde kullanabilir miyim?
  ***
  Öyle zor ve pahalı şeylere gerek yok. Acele de etmeyin. Çünkü killi ve alkalinli toprağa çukurlar açıp iyi toprak dolduruyorsunuz, bitkileri dikiyorsunuz. Güzel.. Bunların killi toprağa sınır yerlerinden başlayarak, killi toprağın yüzeyini hafifçe eşeleyerek her türlü bitkisel artıkları karıştırın. Başka şeye gerek yok. Sulamayı da ihmal etmeyin. Bu sayede onlar çürüdükçe solucanlar işin gerisini halleder. Zamanla o killi toprak gayet güzel, humuslu, besleyici, verimli hale gelir. Ama devamlı yapın. Başka hiçbir masrafa gerek yok. Hem gübrelemenize bile gerek kalmaz -eğer ihmal etmeden devamlı yaparsanız-.. Balıklı gübrenizin nasıl etki edeceğine dair bir şey diyemem. Az miktarda deneyin.

 19. Güler dedi ki:

  Gübrelerin toprağı verimsizleştirmesi riskine karşı bitkiyi yapraktan beslemek doğru olmaz mı?
  ***
  Hayır olmaz. Çok az bitkiler sırf yapraktan beslemeye uygundur. Onlar ise sadece guzmanya, eşmeya gibi Bromeliad türleridir -zira bunların kökleri besin almak için değil bir yere tutunmak için yapılanmıştır. Diğerleri Epifit denen türler yapraklardan besin almada beceriklidir (başta Phalaenopsis orkideleri gelir) ama köklerden de almaları şart. Epifit olmayanlar yapraklardan her maddeyi alamazlar. Ayrıca yaprak besleme fısfıslarına güvenmemelisiniz. Solucan gübresinden (ya da koyun veya keçi gübresinden) yapılan gübre şerbetini yapraklara serpmek o maddelerden daha etkili olur.

 20. Güler dedi ki:

  Yosun gübresi verince de yine toprağı yıkamak gerekiyor mu?
  ***
  Yapsanız çok iyi olur.

 21. Süleyman, Yozgat dedi ki:

  Genel amaçlı kullanıma uygun, eşit NPK oranlı (sizin de tercih ettiğiniz) bir sıvı besin markası tavsiye edebilir misiniz?
  Güvenilir marka ve doğru oranlamalı besin bulmakta zorlanıyorum.
  Ayvalı NPK 20+20+20 kullanmıştım.
  Vilmorin 4 6 4 + mikro element kullandım.
  Nilfia kristal (şeker gibi) kullandım.
  ***
  Çiçekcoşturan, vilmorin ve Genta kullanmıştım. Memnundum. Fakat nedense son yıl hiçbirinin faydasını görmedim diyebilirim. Adeta markalar farklı olsa bile aynı kişi yapmış ve son yıl işi bozmuş gibi. Bilemiyorum. Belki sebep başkadır belki toprakla ilgiliydi.. Benim son araştırmalar sonucu vereceğim tavsiye en temel ölçüye göre 2-1-3 olmalı. Fosforun fazlası hiç gerekli değil. Bünyede en fazla kullanılan topraktan alınan elementler potasyum ve kalsiyumdur. Kalsiyum toprakta ve sulama suyunda bulunuyor. Bu yüzden bitki besinlerine katılmıyor. NPK oranları açısından potasyum (K) ve azot (N) fosfordan (P) daha önemli. Potasyum azottan daha önemli. Dolayısıyla ölçü 2-1-3 olsa çok iyi. Ve bunun katları. Mesela 4-2-6 gibi veya 6-3-9 gibi.. Hepsi eşit olsa zararı yok belki.. Sadece bazen fosforun fazlası kökleri yakabiliyor. Bazen azotun fazlası olumsuz yönde kof gelişime sebep olabiliyor. Ayrıca azotun fazla olması durumunda yapraklar daha büyük olacak diye kesin bir şey yok. Orantılarda azotun daha fazla olduğu bitki besinlerini gereksiz buluyorum. Onun yerine koyun veya keçi gübresinden doğal gübre şerbeti verip ara sıra şeker gübresi verilse daha iyi olur. Böylece suni gübre kullanımını da azaltmış oluruz.

 22. İrfan, Konya dedi ki:

  Teras ve balkonda yetiştirmeye çalıştığım melisa çalısı, madagaskar yasemini, kokulu ful, passiflora, Grenadilla, limon gibi bitkilerim için güvenilir bitki besini bulamadım. Sizin yazınızdan sonra bir markette gördüğüm yanmış keçi gübresi alıp tarif ettiğiniz şekilde bitki besini yerine kullansam olur mu? Bitkilerime zararı olur mu?
  ***
  Ben de artık bitki besinlerine güvenemiyorum. İki yıl öncesine kadar faydasını görüyordum ama sonra tüm markalar aynı kişinin mamülüymüş gibi değişti faydasız ve hatta zararlı olmaya başladı. Bir yıldır hiç kullanmıyorum. Keçi gübresinden gübre şerbeti yaparak ayda bir defa verirseniz çok faydasını görürsünüz.

 23. İrfan, Konya dedi ki:

  Bu beslenme için de bitki besininde olduğu gibi arada bir toprak yıkamasına gerek var mı? Özellikle büyük saksılardaki bitkilere bu şerbeti süzmeden posasıyla birlikte versem olur mu?
  ***
  Hayır gerek yok. Evet posasıyla da verebilirsiniz. Ayrıca balkon bitkilerinde hazır poşet toprak değil gerçek bahçe / tarla veya orman toprağı kullanmanızı tavsiye ederim. Bahçe / balkon bitkilerine gerçek topraklar daha uygundur. Hazır poşet topraklarını ev – ofis bitkilerinde kullanın.

 24. Ayşe, Ankara dedi ki:

  Sıvı gübrelerin son kullanma tarihi olur mu? Elimde atmaya kıyamadıģım 5-6 yıllık var. Kullanıp kullanmayacağıma yanıtınızdan sonra karar vereceğim.
  ***
  Bu konuyu şimdiye kadar hiç merak etmemiştim. Maalesef bilmiyorum. Kutusunun üzerinde yazıyor olabilir. Bir inceleyin.

 25. Erdinç dedi ki:

  Terasta yetiştirdiğim üzüm için genta genel bitki besini kullanıyorum. Bu besinin insan sağlığı için bir zararı var mı? Asma üzüm yetiştirmemde bana ne önerirsiniz?
  ***
  Hayır insanlara hiçbir zararı yok. Tavsiyem verimli toprağı olan bir araziden toprak alın. Hazır toprak kullanmayın. Saksısı da ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Bitki besini yerine gübre kullanın daha iyi olur.

 26. Kazım, Kayseri dedi ki:

  Domateslere saksıda cicek acan bitkiler icin bitki besininden verdim. Çocuklar yese zararı olur mu?
  ***
  Hayır kesinlikle zararı olmaz.

 27. Yaşar, Kayseri dedi ki:

  Bende ismi “agronom nutrywin” olan bir besin var. Üzerinde sus bitkileri kış gübresi yaziyor. Bunu ev bitkilerime versem bir zararı olur mu? Eğer zararı olmazsa hangi bitkiye nasıl vermeliyim?
  ***
  O bitki besini hakkında hiçbir bilgim yok. Üzerinde açıklama varsa okuyun ya da o isimle internetten bilgi araştırın.

 28. Ali, İzmir dedi ki:

  Ben evde organik sıvı gübre üretmeyi denedim. Mutfaktan artan sebze atıkları (patates, salatalık, elma, muz kabukları vs) ile Potasyum-Azot yoğunluklu olacağını düşündüğüm koyu renkli bir sıvı elde ettim. Mutfak atıklarında sadece sebze atıkları kullanıldı ve bidonda 3/10 oranında su ve fermentasyonu tetiklemesi için bir miktar şekerle 3 ay kadar beklettim. Hava çıkışını kontrol etmek için (iyice izole ettiğim) bidondan diğer su dolu bir bidona hortum uzatıp hava çıkışını mümkün kılan ama içeriye dışarıdan hava geçirmeyen bir mekanizma oluşturdum. Uzunca bir süre (fermentasyon esnasında) şarap yapımında olduğu gibi kabarcıklar çıktı. Gaz oluşumu kesildikten sonra elimdeki sıvıyı güneşte bekletip bir kısmını buharlaştırarak yoğunluğunu arttırdım. Size sormak istediğim şey, elimdeki bu organik sıvı gübreyi piyasadaki bitki besinlerinin kullanıldığı oranda mı kullanmam gerekiyor? Dozaj konusunda bir öneriniz var mı? Veya ilaveten bir besin kullanmama gerek var mıdır? Ne de olsa organik diyerek fazla kullanıp bitkilerime zarar vermek istemiyorum.
  ***
  Maalesef kesin bir şey diyemem. Belki bir litre suya yarım çay bardağı karıştırıp yani daha büyük miktarları da bu oranlara göre sulandırıp bitkilere her üç sulamada bir verilebilir. Bunun yanısıra başka bitki besinleri verilmesinin gerekeceğini sanmıyorum. Başka kaynaklardan da araştırıp daha makul bir fikre sahip olabilirsiniz.

 29. Uğur, İzmir dedi ki:

  Çeşme suyundaki kalsiyum, sıvı humik fulvik asit takviyesi ile bitkinin faydalanacağı duruma gelebilir mi? Ayrıca yapraktan hümik fulvik asit uygulamada nasıl bir periyod izlemeliyim? Gerçi geniş yelpazede süs bitkisi yetiştirmeye çalışıyorum. Kaktüs sukulentlerde zararı olur mu?
  ***
  Bu toprak düzenleyici mamuller çiçek yetiştirme meraklılarına satılmaya çalışılıyor. Halbuki bunlar ancak toprağı aşırı kireçli veya kıraç olan tarlalarda gübre olarak değil toprak düzenleyicisi olarak kullanılır. Bu sayede verilen gübre işe yarar. Saksı bitkilerine hiçbir faydası olmaz. Zaten hazır poşet topraklarda kesinlikle gerekmiyor ihtiyaç yok. Belki hiç olmayacak bir yerlere gidip kıraç toprak bulup da saksılarınızdaki bitkilerde o kıraç toprağı kullanacaksanız ancak o zaman bu maddelerin faydası belki olur. Musluk suları ise kireçli bile olsa korkulacak bir şey yok. Bazı şeyler çok abartılıyor -belki olsa olsa açelyalarda tedbirli olmak gerekir. Bitkilerin hızlı gelişimi için en büyük ihtiyaç, en başta gelen ihtiyaç sık sık olacak şekilde hava akımlarıdır, esintidir. Sonra ikinci sırada güneş ışınlarıdır. Bu iki şart uygun değilse hiçbir gübre, hiçbir hormon hiçbir madde asla işe yaramaz. Ben uzun yıllar boyunca evde çiçek yetiştirmiş biri olarak ve çok da araştırmacı biri olarak bunlardan eminim. Demlikte kalan çay ile ayda bir iki defa çiçeklerinizi sularsanız kıraç toprakların terbiyesinde kullanılan toprak düzenleyicisi maddelerden daha fazla işe yarayacaktır. Kaktüslerde de dahil. Yapraklardan beslemeye gelince, çoğunluk bitkilere hiç gerekmiyor (yeter ki doğru toprak kullanılmış olsun ve toprağa doğru bitki besinleri veya gübreler verilmiş olsun). Ama Bromeliad türlerine, orkidelere ve yılbaşı ve atlas kaktüslerine yapraklardan beslemeyi tavsiye ederim. Toprak düzenleyici maddeleri değil gübre şerbeti veya suya karıştırılan bitki besinlerinden.

 30. Mahsuni, Ankara dedi ki:

  Merhabalar. Canlı larva üretirken gübresini analiz ettirdim. 3,1 3,1 1,8 olarak sonuç çıktı. Saksı bitkilerinde bunu kullanabilir miyiz?
  ***
  N P K sonuncusu (K) potasyum ve bitkilerin potasyuma ihtiyacı diğer iki elementten daha fazladır. Dolayısıyla çok yetersiz olur.

 31. Onur, İzmir dedi ki:

  Balkonumda 1-2 yaşında 50cm civarı büyük bir saksı içinde aşılı mayer limonum var. Üzerindede 7-8 adet limon bulunmakta. Fakat son 1 aydır yapraklarında sararma başladı. Damarlar yeşil ama kalanlar sararıyor. Demir eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bunun için “genta genel kullanım sıvı bitki besini” aldım. NPK oranları 4-6-6 şeklinde. Ayrıca içinde 8 farklı şelatlı iz element de var. 15 günde 1 kapak verin yazmakta. Sizce uygun mudur yeteli olur mu?
  ***
  Sanıyorum yeni almışsınız ve yerinin şartları eski yerinden çok farklı olduğu için bozulmalar başlamıştır. Yeni yerine adapte olup oraya göre donanımlı yeni yapraklar çıkaracaktır. Eğer yeni almamışsanız toprağın alkalin seviyesi yükselmiştir. O bitki besininden 15-20 günde bir vermeye devam edin ama öncelikle ilk iş olarak bir adet yemeklik kapak rendeleyip püre haline getirin. İçine bir iki tatlı kaşığı kuru kahve ve bir avuç kadar kullanılmamış kuru çay ve birkaç damla limon karıştırın. Sonra bu bulamacı (gerekirse hafifçe sulandırarak) saksı üst yüzeyine yayın (önceden toprağı eşeleyip kabartmalısınız). Bu uygulama toprağı alkalin aşırılığından en sağlıklı şekilde kurtarır. Ayrıca: toprağının humuslu olması ve mikroorganizma faaliyetlerinin iyi olması bitkilerin köklerinin topraktaki elementleri alabilmesine büyük yardımcıdır. Bunun için tavsiyem: İyice çürümüş bitkisel çürüntüden gübre şerbeti yapıp verin. Bunu ortalama üç ayda bir tekrarlayın. Bu sayede 15-20 günde bir vermeniz gereken bitki besini çok işe yarayacaktır.

 32. Özlem, Kocaeli dedi ki:

  Merhabalar tam bir çiçek tutkunuyum. Balkonumda saksılardan vize yer kalmadı. Sardunya, petunya, zhinya, bodrum papatyası, yıdız çiçekleri ve gazanyalarım var. Çiçeklerim için Jack’s ın genel sıvı besinini kullanıyorum. Bol çiçek vermeleri için. Bu yıl topraklarını değiştirdim ve bir miktar koyun gübresi de ilave ettim humuslu toprağa. Ancak özellikle sardunyalarım canlanmıyor. Yani çiçekleniyorlar ancak çok az yaprakları var. Sizce büyütüp geliştirmek için toprağa da bitki besini kullanmalı mıyım?
  ***
  Sardunyalar (özellikle yeni tip bodur sardunyalar) kullanılan toprağın fazla hafif ve havadar olması sonucu yaz sıcaklarında perişan olur. Çünkü kökler sıcakta kalmayı hiç sevmez. Bunlara gerçek doğal toprak kullanmak lazım. Biraz killi olsa iyi olur. Bodrum papatyaları ise yaz sıcaklarında kötüleşir yapılacak hiçbir şey yok. Yaz sonunda canlanmaya başlarlar. Kısaca, her bitkiyi her mevsimde aynı güzellikte tutmanız imkansız. Bilginizi epeyce arttırmalısınız.

 33. Elif, Kayseri dedi ki:

  Yeni yeni bende saksı bitkileri merakı başladı. Orkidelerim, menekselerim, sardunyalarim, begonyalarim, küpe cicegim, şefleram, feslegenlerim ve cam güzelim var. Bugün gübretaşin çiçekli bitkiler için olan sıvı bitki besininden getirmiş eşim kullanıp kullanmamakta tereddütte kaldım 6-12-6 oranları çiçeklerime vermeli miyim?
  ***
  Bilemiyorum. Fosfor oranının o kadar yüksek olmasını doğru bulmuyorum. Belki bilmediğim şeyler vardır. Koskoca gübre firması öyle bir terkip yaptıysa bildikleri bir şey vardır. Kutu üzerindeki yazıları ve talimatları dikkatle okuyun.

 34. Hatice, Kocaeli dedi ki:

  Balkonda büyükçe saksıda üzüm yetiştiriyorum. Maksat üzümün yaprağı. Epeyce dallandı ama yaprakları çok küçük 2-3 cm gibi. Aslında tek tük büyük yaprak verdi.
  ***
  Henüz ilk yılı ise veya geçen yıl tohumdan yetiştirilmiş olup geçen yıl kötü bakım yüzünden pek gelişememişse bu durum normaldir gelecek yıl son derece arsız gelişerek kocaman yapraklar verir. Eğer bu durumlar söz konusu değilse toprağında sorun var demektir.

 35. Beste, İzmir dedi ki:

  Orkideler için hangi bitki besinini önerirsiniz? Bir de diğer ev çiçeklerim için içinde muz kabuğu beklettiğim su ile sulama yapıyorum ve çok işe yarıyor. Orkidelere denemedim. Siz ne dersiniz?
  ***
  Muz kabuğunun işe yaradığını sanmıyorum. Bitkilerinizin bulunduğu yerin şartları elverişlidir (yani yerlerini sevmişlerdir) ve toprakları da iyidir o yüzden güzel gelişiyorlardır. Orkideler için özel bitki besini var. Bunu diğer bitkilerinizde de kullanabilirsiniz. Her üç sulamada bir sulama suyuna karıştırıp verin.

 36. Tehran, Azerbaycan dedi ki:

  Bahce ve saksi ciceklerim icin gubre ismi soracaktim. Aslinda bol cicek acmalarini istiyorum. Cicekcilerdeki gibi. Ama onlar hangi gubreyi verdilerini soylemiyor.
  ***
  Gübreden çok yerlerinin uygun olması önemlidir. Ne kadar uzun süreli güneş, o kadar çok çiçek..

 37. Betül, Çorum dedi ki:

  Merhaba, evimde pek çok bitki yetiştirmekteyim (Sardunya, menekşe, çeşitli kaktüsler, kalanşo, sukkulent, difenbahya, yukka, orkide, begonya, japon gülü, dikenler tacı bunlardan bazıları). Çiçeklerimin hiçbirine şimdiye dek bitki besini vermedim ama vermek istiyorum daha çok hoşuna gideceklerini düşünerek. Dün sveryverts marka sıvı besin aldım. Tüm bitkilere uygun olduğu yazıyor ama tereddütlüyüm. Oturdum tüm bitkilerimin toprağında bulunması gereken mineralleri araştırdım ama merak ettiğim bu bilgilere detaylıca ulaşamadım. Besin vermek için doğru zaman ne zaman kestiremedim ve sitelerin çoğunda birbirini tutmayan bilgilere denk geldim. Kafam çok karıştı ve cidden araştırmaktan beynim yandı diyebilirim. Mesela kalanşom şu an çiçekli çiçek açtığı dönemde her bitkiye besin verilir mi? bir diğer örnek begonyam çiçekli çok fazla çiçeği var ama yaprakları çok sağlıklı gelmiyor. Besin vermek gerekir mi? vs. vs Ben bu besini hangi bitkilerime verebileceğim? Ne yapsam şaşırdım. Bilgilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim.
  ***
  Her biri için şuna şu kadar buna bu kadar diye cevap yazabilecek gücüm ve zamanım yok. Siz en iyisi her birine sadece ayda bir defa verin. Ya da ilgili bitkilerin sayfalarına tek tek bakın. Begonyalara ise sadece mayıs boyunca iki defa, haziranda bir defa, sonra ağustos sonunda bir defa vermeniz yeter.

 38. Volkan, Antalya dedi ki:

  Merhaba, yosun gübresini kendimiz elde edebilir miyiz, çok zahmetli mi, kolay mı?
  ***
  Denizden toplayacaksınız. İki gün, 5-6 saat ara ile su değiştirerek tuzundan arındıracaksınız. Sonra onları biraz kurutup tam kurumadan kompost bidonuna koyarak çürüteceksiniz.

 39. Kerem, Malatya dedi ki:

  Ben A101 den “NPK 2+2+2 Ph aralığı 4-8” (kullanım şekli:1 litre suya 10 kapak kendi şişe kapağı ölçüsünde kullanılır) değerlerine sahip bitki besini aldım. Bende 3 saksı çilek fideleri var.bu sıvı bitki besinini çileklerde kullanmam uygun mudur? Ayrıca tohumdan büyüttüğüm top reyhanlara (henüz bir tırnak boyundalar) sıvı besini kullansam bir zara verir mi ya da dallanıp budaklanmasına yardımcı olur mu?
  ***
  1 litre suya 10 kapak demişler ama bu durumda dozaj nasıl olur bir fikrim yok. Şimdiye kadar çok farklı bitki besinleri kullanmışımdır. Daima 1 litreye 1 kapak derler. Zaman aralığı da belirtilir. Sizinki farklı. Herhangi bir şekilde mantık yürütemedim. İlacın üretici firmasına danışın bence.

 40. Şeyda, Diyarbakır dedi ki:

  Merhabalar. Evimde kalanşo,akşam sefası,glayöl,frezya,mum çiçeği,şeker ve çilli begonya,gül,karanfil,tropic snow,camilla,barış çiçeği ve atatürk çiçeğim var. Bugün bir yapı marketten gentagen genel kullanım gübresi aldım npk 12-10-14. Kullanım şeklinde toprağı çapaladıktan sonra bir avuç gübre serpin ardından bolca sulayın, yılda en az 3 uygulama yapın yazıyor. Npk oranları çiçeklerim için uygun mudur ve hangi çiçeklere kullanmam gerekir? çoğu çiçeğim küçük saksıda bulunduğundan, bir avuç gübre fazla fazla gelir mi?
  ***
  Şeyda Hanım o gübre bahçeler ve tarlalar içindir. Ama 2 litre suda yarım çay kaşığı tozu eritip 20-30 günde bir verebilirsiniz. Saydığınız saksı bitkileri için aslında en iyisi küçük plastik şişelerde satılan sıvı bitki besinleridir. Bundan bitkilerinizin gelişim zamanları boyunca her üç sulamada bir verebilirsiniz. Genelde 1 litre suya 1 kapak dolusu karıştırılır. Yine de üzerindeki tarifi okuyun.

 41. Gündüz B. -Gelibolu dedi ki:

  Süs narının beslenmesi için gereken gübre cinsi, miktarı, veriliş sıklığı ne olmalıdır? Sizin ayrıca tavsiyelerinizi bekliyorum.
  ***
  Toprak seçmez ve topraktaki elementleri almada sorunsuz kök özelliklerine sahip bitkilerdendir. İyi bir toprak karışımı yaptıysanız hiçbir gübre istemez. O toprakta üç yıl idare eder. Torf denen hazır poşet toprak kullandıysanız bunun için en uygunu ev bitkileri için olan özel bitki besinleridir. Çiçekcoşturan, Vilmorin vb markalardan, genel kullanım çeşidinden, kasım ayına kadar ayda bir defa vermeniz yeterli.

 42. Cihan dedi ki:

  Son kullanma tarihi geçen sıvı yaprak gübresinin kullanılmasında her hangi bir sıkıntı doğurur mu?
  ***
  Maalesef şu an için hiçbir bilgim yok.

 43. Pervin, Kırklareli dedi ki:

  Küçük misket gibi NPK gübresi var. Toprağın bir iki parmak altına konup kapatılıyor. Bu gübreden saksı bitkilerine de verebilir miyiz?
  ***
  O tip gübreler çok şeşitli. Bahçeler ve tarlalar için olanların saksı bitkilerinde kullanılmalarını hiç tavsiye etmem.

 44. Yaşar, Kayseri dedi ki:

  .. .. çiçeklerim için çiçek coşturan orkide besini mi önerirsiniz yoksa çiçekli çiçeksiz tüm süs bitkileri için olanı genel kullanım mı?
  ***
  Her ikisi de gayet uygundur. Farketmiyor. Her tür salon bitkilerinden denemişimdir.

 45. Selma, İzmir dedi ki:

  Merhaba ben ciçekerim için npk 9 58 9 gübre aldım doğru mu yaptım bilmiyorum. Orkidelerime de verebilir miyim?
  ***
  Böyle bir oranlama ilk defa gördüm. Fosfor 58, azot ve potasyum 9. Bence bunu hiç kullanmayın. Salon bitkileri için satılan sıvı bitki besinlerinden almanız lazım. Üzerinde genel kullanım yazan daha iyi olur.


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.
Lütfen yazı dili kurallarına saygılı olalım.


(Yazamıyorsanız Mozilladan deği Google Chrome ile giriş yapın.)